Документ 494/95-ВР, перша редакція — Прийняття від 22.12.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про поставки продукції для державних потреб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 3, ст. 10 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про поставки продукції для
державних потреб" ( 493/95-ВР ) з дня його опублікування. 2. Установити, що поставка (закупівля) товарів, виконання
робіт, надання послуг для задоволення державних потреб згідно з
цим Законом здійснюватимуться починаючи з 1996 року. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із
Законом України "Про поставки продукції для державних потреб"; прийняти відповідні рішення, необхідні для реалізації
зазначеного Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 494/95-ВРвгору