Документ 494/2011, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.10.2017, підстава - 333/2017

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 333/2017 ( 333/2017 ) від 20.10.2017 }
Про Національний план з виконання Плану дій
щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України

З метою створення умов для запровадження безвізового режиму
короткострокових поїздок громадян України до держав - членів
Європейського Союзу та забезпечення виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
( 984_001), який було схвалено на саміті Україна - Європейський
Союз (22 листопада 2010 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія),
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Національний план з виконання Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
(додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання
Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, а також щомісячне
звітування про вжиті з цією метою заходи.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 квітня 2011 року
N 494/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 квітня 2011 року N 494/2011
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
з виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України

---------------------------------------------------------------------------- | N | Ціль Плану дій |Найменування заходу | Строк | Відповідальні | |з/п| | | виконання | за виконання | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------| | Безпека документів | |--------------------------------------------------------------------------| |1. |Прийняття |Подання в | травень |Міністерство | | |законодавчих актів |установленому | 2011 року |юстиції | | |щодо запровадження |порядку Кабінету | |України, | | |документів України |Міністрів України | |Міністерство | | |для виїзду за |для внесення на | |внутрішніх | | |кордон з |розгляд Верховної | |справ України, | | |електронним носієм |Ради України проекту| |Міністерство | | |біометричної |Закону про | |закордонних | | |інформації |документи, що | |справ України, | | |відповідно до |посвідчують особу та| |Міністерство | | |стандартів |підтверджують | |інфраструктури | | |Міжнародної |громадянство | |України, | | |організації |України, в якому | |Міністерство | | |цивільної авіації |передбачити | |фінансів | | |(ІКАО) із |запровадження | |України, | | |забезпеченням на |документів України | |Адміністрація | | |належному рівні |для виїзду за кордон| |Державної | | |захисту |з електронним носієм| |прикордонної | | |персональних даних |біометричної | |служби України,| | | |інформації та | |Адміністрація | | | |врегулювати питання | |Державної | | | |щодо особливостей | |служби | | | |закупівлі бланків | |спеціального | | | |таких документів | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державне| | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | | |супроводження у | Закону |юстиції України| | | |Верховній Раді | | | | | |України проекту | | | | | |Закону про | | | | | |документи, що | | | | | |посвідчують особу та| | | | | |підтверджують | | | | | |громадянство України| | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Прийняття | у місячний |Кабінет | | | |нормативно-правових | строк після |Міністрів | | | |актів, необхідних | прийняття |України | | | |для запровадження | Закону | | | | |документів України | | | | | |для виїзду за кордон| | | | | |з електронним носієм| | | | | |біометричної | | | | | |інформації, зокрема | | | | | |щодо затвердження | | | | | |технічних описів | | | | | |відповідних зразків | | | | | |паспорта громадянина| | | | | |України для виїзду | | | | | |за кордон, проїзного| | | | | |документа біженця | | | | | |для виїзду за кордон| | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Внесення на розгляд | у місячний |Кабінет | | | |Президентові України| строк після |Міністрів | | | |проекту Указу | прийняття |України | | | |Президента України | Закону | | | | |про внесення змін до| | | | | |Указу Президента | | | | | |України від 26 | | | | | |лютого 1998 року | | | | | |N 153 ( 153/98 ) | | | | | |"Про дипломатичний | | | | | |та службовий | | | | | |паспорти України" у | | | | | |зв'язку із | | | | | |запровадженням | | | | | |нових зразків | | | | | |дипломатичного та | | | | | |службового паспортів| | | | | |з електронним носієм| | | | | |біометричної | | | | | |інформації | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |2. |Розроблення плану |Затвердження плану | у місячний |Кабінет | | |заходів щодо |заходів із | строк після |Міністрів | | |запровадження в |запровадження | прийняття |України | | |Україні документів |документів України | Закону про | | | |для виїзду за |для виїзду за кордон|документи, що| | | |кордон з |з електронним носієм| посвідчують | | | |електронним носієм |біометричної | особу та | | | |біометричної |інформації і |підтверджують| | | |інформації |створення |громадянство | | | |відповідно до |національної системи| України | | | |стандартів |біометричної | | | | |Міжнародної |верифікації та | | | | |організації |ідентифікації | | | | |цивільної авіації |громадян України, | | | | |(ІКАО), а також |іноземців та осіб | | | | |вилучення з обігу |без громадянства, | | | | |документів України |яким, зокрема, | | | | |для виїзду за |передбачити заходи | | | | |кордон, що не |щодо розроблення | | | | |відповідають |системи біометричної| | | | |стандартам |верифікації та | | | | |Міжнародної |ідентифікації | | | | |організації |громадян України, | | | | |цивільної авіації |іноземців та осіб | | | | |(ІКАО) |без громадянства, | | | | | |які проживають в | | | | | |Україні, | | | | | |персоналізації | | | | | |документів, що | | | | | |посвідчують особу, | | | | | |та контролю за | | | | | |обігом документів, | | | | | |що посвідчують | | | | | |особу, з електронним| | | | | |носієм біометричної | | | | | |інформації | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення програми|вересень 2011|Міністерство | | | |вилучення з обігу | року |внутрішніх | | | |документів для | |справ України, | | | |виїзду за кордон, | |Державна | | | |зразки яких не | |міграційна | | | |відповідають | |служба України | | | |стандартам | | | | | |Міжнародної | | | | | |організації | | | | | |цивільної авіації | | | | | |(ІКАО) | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |3. |Розроблення програм|Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | |навчання та |супроводження у | Законів |юстиції України| | |підвищення |Верховній Раді | | | | |кваліфікації |України: проекту | | | | |працівників |Закону про конфлікт | | | | |державних органів, |інтересів у | | | | |до функціональних |діяльності державних| | | | |обов'язків яких |службовців | | | | |належить оформлення|(реєстраційний | | | | |та видача |N 4420); проекту | | | | |документів, що |Закону про правила | | | | |посвідчують особу. |професійної етики на| | | | |Прийняття кодексів |публічній службі та | | | | |поведінки |запобігання | | | | |зазначених |конфлікту інтересів | | | | |працівників |(реєстраційний | | | | | |N 4420-1) | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Видача спільного |травень 2011 |Міністерство | | | |нормативно-правового| року |внутрішніх | | | |акта про кодекс | |справ України, | | | |поведінки | |Міністерство | | | |працівників, до | |юстиції | | | |функціональних | |України, | | | |обов'язків яких | |Міністерство | | | |належить оформлення | |закордонних | | | |та видача | |справ України, | | | |документів, що | |Міністерство | | | |посвідчують особу | |інфраструктури | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення програми|червень 2011 |Міністерство | | | |навчання та | року |внутрішніх | | | |підвищення | |справ України, | | | |кваліфікації | |Міністерство | | | |працівників, до | |закордонних | | | |функціональних | |справ України, | | | |обов'язків яких | |Міністерство | | | |належить оформлення | |інфраструктури | | | |та видача | |України, | | | |документів, що | |Міністерство | | | |посвідчують особу | |юстиції | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |4. |Організація видачі |Опрацювання питання | у місячний |Міністерство | | |документів України |щодо визначення в | строк після |внутрішніх | | |для виїзду за |установленому | прийняття |справ України | | |кордон з |порядку | Закону про | | | |електронним носієм |підприємства, яке |документи, що| | | |біометричної |здійснюватиме | посвідчують | | | |інформації |виготовлення бланків| особу та | | | |відповідно до |документів України |підтверджують| | | |стандартів |для виїзду за кордон|громадянство | | | |Міжнародної |з електронним носієм| України | | | |організації |біометричної | | | | |цивільної авіації |інформації | | | | |(ІКАО), а також |--------------------+-------------+---------------| | |вилучення з обігу |Розроблення з |травень 2011 |Міністерство | | |документів України |урахуванням | року |внутрішніх | | |для виїзду за |рекомендацій | |справ України, | | |кордон, що не |Міжнародної | |Міністерство | | |відповідають |організації | |фінансів | | |стандартам |цивільної авіації | |України | | |Міжнародної |(ІКАО) (Doc 9303/1) | | | | |організації |та Регламенту Ради | | | | |цивільної авіації |(ЕС) N 2252/2004 від| | | | |(ІКАО) |13 грудня 2004 року | | | | | |зразків | | | | | |дипломатичного та | | | | | |службового паспортів| | | | | |України, паспорта | | | | | |громадянина України | | | | | |для виїзду за | | | | | |кордон, проїзного | | | | | |документа біженця | | | | | |для виїзду за кордон| | | | | |з електронним носієм| | | | | |біометричної | | | | | |інформації | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення за |протягом 2011|Міністерство | | | |участю органів | року |внутрішніх | | | |внутрішніх справ, | |справ України, | | | |Міністерства | |Міністерство | | | |закордонних справ | |закордонних | | | |України та | |справ України, | | | |закордонних | |Міністерство | | | |дипломатичних | |фінансів | | | |установ України | |України, | | | |централізованого | |Адміністрація | | | |оформлення | |Державної | | | |документів України | |служби | | | |для виїзду за кордон| |спеціального | | | |з електронним носієм| |зв'язку та | | | |біометричної | |захисту | | | |інформації | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення | у місячний |Міністерство | | | |інформування | строк після |закордонних | | | |громадян України, |запровадження|справ України | | | |які постійно або | документів | | | | |тимчасово проживають| України для | | | | |за кордоном, про | виїзду за | | | | |запровадження | кордон з | | | | |документів України | електронним | | | | |для виїзду за кордон| носієм | | | | |з електронним носієм|біометричної | | | | |біометричної | інформації | | | | |інформації та | | | | | |процедури їх видачі | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |5. |Підвищення рівня |Удосконалення |протягом 2011|Міністерство | | |цілісності та |Державної | року |внутрішніх | | |безпечності процесу|інформаційної | |справ України, | | |виготовлення, |системи | |Міністерство | | |персоналізації та |реєстраційного | |закордонних | | |видачі документів |обліку фізичних осіб| |справ України, | | |України для виїзду |та їх документування| |Міністерство | | |за кордон, а також |з метою створення на| |юстиції | | |паспорта |її базі національної| |України, | | |громадянина України|системи біометричної| |Міністерство | | |та інших |верифікації та | |фінансів | | |документів, що |ідентифікації | |України, | | |посвідчують особу |громадян України, | |Міністерство | | | |іноземців та осіб | |інфраструктури | | | |без громадянства, | |України, | | | |яка відповідатиме | |Адміністрація | | | |законодавству | |Державної | | | |України про захист | |прикордонної | | | |персональних даних | |служби України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державна| | | | | |авіаційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |інспекція | | | | | |України з | | | | | |безпеки на | | | | | |морському та | | | | | |річковому | | | | | |транспорті, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Підготовка |травень 2011 |Міністерство | | | |пропозицій щодо | року |внутрішніх | | | |потреб України у | |справ України, | | | |міжнародній | |Міністерство | | | |технічній допомозі | |закордонних | | | |для створення та | |справ України, | | | |запровадження | |Міністерство | | | |системи біометричної| |фінансів | | | |верифікації та | |України, | | | |ідентифікації | |Адміністрація | | | |громадян України, | |Державної | | | |іноземців та осіб | |прикордонної | | | |без громадянства, їх| |служби України,| | | |подання Міністерству| |Адміністрація | | | |закордонних справ | |Державної | | | |України, | |служби | | | |Міністерству | |спеціального | | | |економічного | |зв'язку та | | | |розвитку і торгівлі | |захисту | | | |України для | |інформації | | | |проведення | |України, | | | |консультацій з | |Державна | | | |міжнародними | |міграційна | | | |організаціями та | |служба України,| | | |іноземними державами| |Державна | | | |щодо залучення такої| |служба України | | | |допомоги | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державна| | | | | |авіаційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |інспекція | | | | | |України з | | | | | |безпеки на | | | | | |морському та | | | | | |річковому | | | | | |транспорті, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення | травень |Міністерство | | | |консультацій щодо | 2011 року |закордонних | | | |залучення | |справ України, | | | |міжнародної | |Міністерство | | | |технічної допомоги | |економічного | | | |для створення | |розвитку і | | | |системи біометричної| |торгівлі | | | |верифікації та | |України | | | |ідентифікації | | | | | |громадян України, | | | | | |іноземців та осіб | | | | | |без громадянства, | | | | | |подання Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |відповідних | | | | | |пропозицій | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |6. |Забезпечення |Удосконалення |протягом 2011|Міністерство | | |оперативної та |національних баз | року |внутрішніх | | |систематичної |даних, які містять | |справ України, | | |передачі даних до |інформацію про | |Міністерство | | |бази даних |викрадені та | |закордонних | | |Інтерполу "LASP" |втрачені документи, | |справ України, | | |про втрачені та |і забезпечення | |Міністерство | | |викрадені документи|оперативного обміну | |фінансів | | | |такими даними між | |України, | | | |відповідними | |Адміністрація | | | |органами виконавчої | |Державної | | | |влади України та | |прикордонної | | | |передачі цих даних | |служби України,| | | |до баз даних | |Адміністрація | | | |Інтерполу "LASP" | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державне| | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |7. |Співробітництво з |Опрацювання питання |протягом 2011|Міністерство | | |ЄС щодо обміну |щодо можливості | року |закордонних | | |зразками |запровадження | |справ України, | | |документів, які |механізму обміну з | |Державна | | |посвідчують особу, |ЄС зразками | |міграційна | | |та з питань |документів, які | |служба України,| | |безпеки таких |посвідчують особу | |Міністерство | | |документів | | |внутрішніх | | | | | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів | | | | | |України, | | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Служба | | | | | |безпеки України| |--------------------------------------------------------------------------| | Міграція та реадмісія | |--------------------------------------------------------------------------| | Управління кордонами | |--------------------------------------------------------------------------| |8. |Здійснення заходів,|Продовження |протягом 2011|Адміністрація | | |пов'язаних з |реалізації Концепції| року |Державної | | |облаштуванням та |розвитку Державної | |прикордонної | | |реконструкцією |прикордонної служби | |служби України | | |державного кордону |України на період до| | | | |України, розвитком |2015 року, схваленої| | | | |Державної |Указом Президента | | | | |прикордонної служби|України від 19 | | | | |України, |червня 2006 року | | | | |активізація |N 546 ( 546/2006 ) | | | | |міжвідомчого |--------------------+-------------+---------------| | |співробітництва між|Продовження |протягом 2011|Адміністрація | | |правоохоронними та |виконання Державної | року |Державної | | |іншими державними |цільової | |прикордонної | | |органами, що |правоохоронної | |служби України,| | |задіяні в |програми | |Державна митна | | |управлінні |"Облаштування та | |служба України,| | |кордонами, зокрема |реконструкція | |Міністерство | | |у виявленні та |державного кордону" | |внутрішніх | | |розслідуванні |на період до 2015 | |справ України, | | |правопорушень, |року, затвердженої | |Міністерство | | |скоєних на кордоні |постановою Кабінету | |закордонних | | |України |Міністрів України | |справ України, | | | |від 13 червня 2007 | |Державна | | | |року N 831 | |міграційна | | | |( 831-2007-п ) | |служба України,| | | | | |Міністерство | | | | | |інфраструктури | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |оборони | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |екології та | | | | | |природних | | | | | |ресурсів | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство | | | | | |земельних | | | | | |ресурсів | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство | | | | | |лісових | | | | | |ресурсів | | | | | |України, | | | | | |місцеві | | | | | |державні | | | | | |адміністрації, | | | | | |за участю | | | | | |органів | | | | | |місцевого | | | | | |самоврядування | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |9. |Виконання Концепції|Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | |інтегрованого |виконання у межах | року |Державної | | |управління |бюджетних призначень| |прикордонної | | |кордонами, |плану заходів щодо | |служби України,| | |схваленої |реалізації Концепції| |Державна митна | | |розпорядженням |інтегрованого | |служба України,| | |Кабінету Міністрів |управління | |Міністерство | | |України від 27 |кордонами, | |закордонних | | |жовтня 2010 року |затвердженого | |справ України, | | |N 2031-р |розпорядженням | |Міністерство | | |( 2031-2010-р ), |Кабінету Міністрів | |внутрішніх | | |та плану |України від 5 січня | |справ України, | | |заходів щодо її |2011 року N 2-р | |Міністерство | | |реалізації |( 2-2011-р ) | |юстиції | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |економічного | | | | | |розвитку і | | | | | |торгівлі | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів | | | | | |України, інші | | | | | |центральні та | | | | | |місцеві органи | | | | | |виконавчої | | | | | |влади | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Підготовка |травень 2011 |Адміністрація | | | |пропозицій щодо | року |Державної | | | |потреб України у | |прикордонної | | | |міжнародній | |служби України,| | | |технічній допомозі | |Міністерство | | | |для реалізації | |внутрішніх | | | |Концепції | |справ України, | | | |інтегрованого | |Міністерство | | | |управління | |закордонних | | | |кордонами | |справ України, | | | |( 2031-2010-р ), їх | |Міністерство | | | |подання Міністерству| |фінансів | | | |закордонних справ | |України, | | | |України, | |Державна митна | | | |Міністерству | |служба України,| | | |економічного | |Державна | | | |розвитку і торгівлі | |міграційна | | | |України для | |служба України,| | | |проведення | |Державне | | | |консультацій з | |агентство з | | | |міжнародними | |питань науки, | | | |організаціями та | |інновацій та | | | |іноземними державами| |інформатизації | | | |щодо залучення такої| |України | | | |допомоги | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |10.|Розроблення програм|Видання нормативно- | |Міністерство | | |навчання та |правового акта про | |внутрішніх | | |підвищення |кодекси поведінки | |справ України, | | |кваліфікації |працівників, до | |Міністерство | | |працівників |функціональних | |закордонних | | |державних органів, |обов'язків яких | |справ України, | | |до функціональних |належить здійснення | |Державна митна | | |обов'язків яких |управління кордонами| |служба України,| | |належить здійснення| | |Державна | | |управління | | |міграційна | | |кордонами, а також | | |служба України,| | |ухвалення кодексів | | |Головне | | |поведінки таких | | |управління | | |працівників | | |державної | | | | | |служби України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Активізація роботи, |червень 2011 |Адміністрація | | | |пов'язаної з | року |Державної | | | |навчанням | |прикордонної | | | |працівників, | |служби України,| | | |завданням яких є | |Державна | | | |здійснення | |міграційна | | | |управління кордонами| |служба України,| | | |у частині | |Державна митна | | | |антикорупційної | |служба України,| | | |етики їх поведінки | |Міністерство | | | | | |закордонних | | | | | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |внутрішніх | | | | | |справ України, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |11.|Розроблення |Визначення механізму|протягом 2011|Адміністрація | | |проектів |проведення спільного| року |Державної | | |нормативно-правових|з правоохоронними | |прикордонної | | |актів, необхідних |органами держав, що | |служби України | | |для реалізації |межують з Україною, | | | | |Закону України "Про|моніторингу | | | | |прикордонний |ситуації, оцінки | | | | |контроль" |загроз та ризиків у | | | | |( 1710-17 ), |сфері безпеки | | | | |зокрема |державного кордону | | | | |щодо підвищення |України | | | | |ефективності | | | | | |прикордонного | | | | | |контролю, | | | | | |моніторингу | | | | | |ситуації на | | | | | |державному та | | | | | |регіональному | | | | | |рівнях, | | | | | |удосконалення | | | | | |методики оцінки | | | | | |ризиків, управління| | | | | |інформаційними | | | | | |потоками, обміну | | | | | |інформацією між | | | | | |Державною | | | | | |прикордонною | | | | | |службою України та | | | | | |прикордонними | | | | | |органами іноземних | | | | | |держав | | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |12.|Забезпечення |Створення |протягом 2011|Адміністрація | | |реалізації |міжвідомчої робочої | року |Державної | | |Концепції |групи з координації | |прикордонної | | |інтегрованого |діяльності суб'єктів| |служби України,| | |управління |інтегрованого | |Міністерство | | |кордонами |управління кордонами| |внутрішніх | | |( 2031-2010-р ), | | |справ України, | | |зокрема в частині | | |Міністерство | | |створення належної | | |закордонних | | |інфраструктури, | | |справ України, | | |технічного | | |Міністерство | | |обладнання та | | |інфраструктури | | |інформаційних | | |України, | | |технологій, | | |Державна | | |забезпечення | | |міграційна | | |фінансовими та | | |служба України,| | |людськими | | |Державна митна | | |ресурсами. | | |служба України,| | |Активізація роботи | | |Служба безпеки | | |з навчання та | | |України | | |підвищення |--------------------+-------------+---------------| | |кваліфікації |Розроблення |протягом 2011|Адміністрація | | |працівників |нормативно-правових | року |Державної | | |державних органів, |актів щодо процедури| |прикордонної | | |до функціональних |обміну даними між | |служби України,| | |обов'язків яких |суб'єктами | |Міністерство | | |належить управління|інтегрованого | |внутрішніх | | |кордонами, |управління кордонами| |справ України, | | |здійснення заходів |та забезпечення | |Міністерство | | |щодо запобігання та|системності такого | |закордонних | | |протидії корупції |обміну | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |інфраструктури | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Державна митна | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України, | | | | | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Подання в |травень 2011 |Державна митна | | | |установленому | року |служба України | | | |порядку Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |для внесення на | | | | | |розгляд Верховної | | | | | |Ради України проекту| | | | | |Закону про внесення | | | | | |змін до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ), в | | | | | |якому, зокрема, | | | | | |врегулювати питання | | | | | |щодо порядку | | | | | |відключення | | | | | |кінцевого обладнання| | | | | |та першочергового | | | | | |надання | | | | | |телекомунікаційних | | | | | |послуг підрозділам | | | | | |спеціально | | | | | |уповноваженого | | | | | |центрального органу | | | | | |виконавчої влади в | | | | | |галузі митної справи| | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Державна митна | | | |супроводження у | Закону |служба України | | | |Верховній Раді | | | | | |України проекту | | | | | |Закону про внесення | | | | | |змін до Закону | | | | | |України "Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ) | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | | |належного технічного| року |Державної | | | |оснащення пунктів | |прикордонної | | | |пропуску через | |служби України,| | | |державний кордон | |Державна митна | | | |України, підрозділів| |служба України,| | | |прикордонних та | |Міністерство | | | |митних органів | |інфраструктури | | | |засобами контролю, | |України, | | | |відеоспостереження | |Адміністрація | | | |тощо | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, Служба| | | | | |безпеки | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |13.|Активізація |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | |міжвідомчої |постійного обміну | року |Державної | | |взаємодії, в тому |відкритою | |прикордонної | | |числі з питань |статистичною та | |служби України,| | |обміну інформацією,|аналітичною | |Міністерство | | |між Державною |інформацією з питань| |внутрішніх | | |прикордонною |протидії незаконному| |справ України, | | |службою України та |переміщенню через | |Міністерство | | |іншими |державний кордон | |закордонних | | |правоохоронними |України наркотичних | |справ України, | | |органами України, а|засобів, зброї, | |Державна митна | | |також міжнародного |боєприпасів та | |служба України,| | |співробітництва, |вибухових речовин | |Державна | | |зокрема з | | |служба України | | |Європейською | | |з контролю за | | |агенцією з питань | | |наркотиками, | | |управління | | |Служба безпеки | | |оперативним | | |України | | |співробітництвом на|--------------------+-------------+---------------| | |зовнішніх кордонах |Активізація |протягом 2011|Адміністрація | | |держав - членів |взаємодії з | року |Державної | | |Європейського Союзу|прикордонними та | |прикордонної | | | |митними органами | |служби України,| | | |держав, що межують з| |Державна митна | | | |Україною, під час | |служба України,| | | |процедур здійснення | |Міністерство | | | |прикордонного та | |закордонних | | | |митного контролю у | |справ України | | | |пунктах пропуску | | | | | |через державний | | | | | |кордон України | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |протягом 2011|Адміністрація | | | |виконання плану | року |Державної | | | |співробітництва між | |прикордонної | | | |Адміністрацією | |служби України | | | |Державної | | | | | |прикордонної служби | | | | | |України та | | | | | |Європейською | | | | | |агенцією з питань | | | | | |управління | | | | | |оперативним | | | | | |співробітництвом на | | | | | |зовнішніх кордонах | | | | | |держав - членів | | | | | |Європейського Союзу | | | | | |на 2010 - 2012 роки | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Управління міграцією | |--------------------------------------------------------------------------| |14.|Прийняття |Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |законодавчих актів |установленому | року |юстиції України| | |щодо вдосконалення |порядку Кабінету | | | | |міграційної |Міністрів України | | | | |політики в частині |для внесення на | | | | |оптимізації роботи |розгляд Верховної | | | | |органів виконавчої |Ради України проекту| | | | |влади України, |Закону про внесення | | | | |відповідальних за |змін до Закону | | | | |міграційну |України "Про | | | | |політику, |правовий статус | | | | |вдосконалення |іноземців та осіб | | | | |правил в'їзду та |без громадянства" | | | | |перебування на |( 3929-12 ) | | | | |території України |(нова редакція) | | | | |іноземців та осіб |--------------------+-------------+---------------| | |без громадянства, |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | |процедури |супроводження у | Закону |юстиції України| | |повернення на |Верховній Раді | | | | |територію України. |України проекту | | | | |Здійснення заходів |Закону про внесення | | | | |щодо соціальної |змін до Закону | | | | |підтримки та |України "Про | | | | |захисту прав |правовий статус | | | | |громадян України, |іноземців та осіб | | | | |які повертаються в |без громадянства" | | | | |Україну добровільно|( 3929-12 ) | | | | |або згідно з Угодою|(нова редакція) | | | | |між Україною та |--------------------+-------------+---------------| | |Європейським |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |Співтовариством про|переговорів з метою | року |внутрішніх | | |реадмісію осіб |укладення з | |справ України, | | |( 994_851 ), |державами походження| |Міністерство | | |забезпечення |(транзиту) | |закордонних | | |моніторингу |нелегальних | |справ України, | | |міграційної |мігрантів | |Адміністрація | | |ситуації, |міжнародних | |Державної | | |активізації |договорів про | |прикордонної | | |боротьби з |реадмісію осіб | |служби України,| | |нелегальною | | |Державна | | |міграцією та | | |міграційна | | |виявлення | | |служба України | | |нелегальних |--------------------+-------------+---------------| | |мігрантів в |Затвердження плану | протягом |Кабінет | | |Україні, а також |заходів щодо | першого |Міністрів | | |щодо укладення з |інтеграції іноземних|півріччя 2011|України | | |державами |мігрантів та | року | | | |походження |реінтеграції | | | | |(транзиту) |українських | | | | |нелегальних |мігрантів в Україні | | | | |мігрантів |на 2011-2015 роки | | | | |міжнародних |--------------------+-------------+---------------| | |договорів про |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |реадмісію осіб |переговорів з метою | року |внутрішніх | | | |укладення з | |справ України, | | | |державами походження| |Міністерство | | | |(транзиту) | |закордонних | | | |нелегальних | |справ України, | | | |мігрантів | |Адміністрація | | | |міжнародних | |Державної | | | |договорів про | |прикордонної | | | |реадмісію осіб | |служби України,| | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Прийняття постанови | у місячний |Кабінет | | | |Кабінету Міністрів | строк після |Міністрів | | | |України стосовно | прийняття |України | | | |порядку | Закону про | | | | |добровільного |внесення змін| | | | |повернення іноземців| до Закону | | | | |та осіб без |України "Про | | | | |громадянства до | правовий | | | | |держав походження і | статус | | | | |порядку видворення з|іноземців та | | | | |України іноземців та| осіб без | | | | |осіб без |громадянства"| | | | |громадянства |( 3929-12 ) | | | | | | (нова | | | | | | редакція) | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |травень 2011 |Головне | | | |функціонального | року |управління | | | |обстеження органів | |державної | | | |виконавчої влади, | |служби України,| | | |відповідальних за | |Міністерство | | | |реалізацію державної| |внутрішніх | | | |політики у сфері | |справ України, | | | |управління | |Міністерство | | | |міграцією, на | |закордонних | | | |виконання програми | |справ України, | | | |Всеохоплюючої | |Міністерство | | | |інституційної | |соціальної | | | |розбудови у рамках | |політики | | | |ініціативи | |України, | | | |Європейського Союзу | |Міністерство | | | |"Східне партнерство"| |освіти і науки,| | | | | |молоді та | | | | | |спорту України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |15.|Схвалення Концепції|Внесення проекту |протягом 2011|Кабінет | | |міграційної |Указу Президента | року |Міністрів | | |політики України з |України про | |України | | |метою проведення |затвердження | | | | |ефективної |Концепції | | | | |міграційної |міграційної політики| | | | |політики та |України | | | | |затвердження |--------------------+-------------+---------------| | |заходів щодо її |Затвердження плану |червень 2011 |Кабінет | | |реалізації |заходів з реалізації| року |Міністрів | | | |Концепції | |України | | | |міграційної політики| | | | | |України, підготовка | | | | | |та внесення в | | | | | |установленому | | | | | |порядку пропозицій | | | | | |щодо інституційної | | | | | |реформи у сфері | | | | | |управління міграцією| | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |16.|Здійснення |Удосконалення |протягом 2011|Адміністрація | | |центральним органом|механізму обміну | року |Державної | | |виконавчої влади |даними в | |прикордонної | | |України, |інтегрованій | |служби України,| | |відповідальним за |міжвідомчій | |Міністерство | | |реалізацію |інформаційно- | |внутрішніх | | |державної |телекомунікаційній | |справ України, | | |міграційної |системі "Аркан" щодо| |Міністерство | | |політики, |контролю осіб, | |закордонних | | |моніторингу |транспортних | |справ України, | | |міграційної |засобів та вантажів,| |Міністерство | | |ситуації в Україні,|які перетинають | |соціальної | | |зокрема |державний кордон | |політики | | |узагальнення та |України | |України, | | |постійного | | |Державна | | |оновлення | | |міграційна | | |інформації про | | |служба України,| | |обсяги та потоки | | |Державна митна | | |законної і | | |служба України,| | |незаконної міграції| | |Державна | | |в Україну | | |податкова | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України, Служба| | | | | |зовнішньої | | | | | |розвідки | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |червень 2011 |Кабінет | | | |створення єдиної | року |Міністрів | | | |національної бази | |України | | | |даних управління | | | | | |міграційними | | | | | |потоками в Україні | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Підготовка |травень 2011 |Міністерство | | | |пропозицій щодо | року |внутрішніх | | | |потреб України у | |справ України, | | | |міжнародній | |Адміністрація | | | |технічній допомозі | |Державної | | | |для створення єдиної| |прикордонної | | | |національної бази | |служби України,| | | |даних управління | |Міністерство | | | |міграційними | |закордонних | | | |потоками, їх подання| |справ України, | | | |Міністерству | |Міністерство | | | |закордонних справ | |соціальної | | | |України, | |політики | | | |Міністерству | |України, | | | |економічного | |Міністерство | | | |розвитку і торгівлі | |фінансів | | | |України для | |України, | | | |проведення | |Державна | | | |консультацій з | |міграційна | | | |міжнародними | |служба України,| | | |організаціями та | |Адміністрація | | | |іноземними державами| |Державної | | | |щодо залучення такої| |служби | | | |допомоги | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державне | | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Служба | | | | | |безпеки України| | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |травень 2011 |Міністерство | | | |консультацій щодо | року |закордонних | | | |залучення | |справ України, | | | |міжнародної | |Міністерство | | | |технічної допомоги | |економічного | | | |для створення єдиної| |розвитку і | | | |національної бази | |торгівлі | | | |даних управління | |України | | | |міграційними | | | | | |потоками, подання | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України відповідних | | | | | |пропозицій | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |17.|Імплементація Угоди|Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |між Україною та |переговорів з метою | року |внутрішніх | | |Європейським |укладення | |справ України, | | |Співтовариством про|імплементаційних | |Міністерство | | |реадмісію осіб |протоколів з | |закордонних | | |( 994_851 ) та |державами - членами | |справ України, | | |забезпечення |Європейського Союзу | |Державна | | |соціальної |щодо виконання Угоди| |міграційна | | |підтримки громадян |між Україною та | |служба України,| | |України, які |Європейським | |Адміністрація | | |повертаються в |Співтовариством про | |Державної | | |Україну за |реадмісію осіб | |прикордонної | | |процедурою |( 994_851 ) | |служби України,| | |добровільного | | |Міністерство | | |повернення або у | | |юстиції | | |порядку реадмісії | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |економічного | | | | | |розвитку і | | | | | |торгівлі | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |інфраструктури | | | | | |України, Служба| | | | | |безпеки України| | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Надання |протягом 2011|Міністерство | | | |інформаційно- | року |закордонних | | | |консультативної | |справ України, | | | |допомоги громадянам | |Міністерство | | | |України, які | |внутрішніх | | | |повертаються в | |справ України, | | | |Україну за | |Міністерство | | | |процедурою | |освіти і науки,| | | |добровільного | |молоді та | | | |повернення або у | |спорту України,| | | |порядку реадмісії | |Міністерство | | | | | |соціальної | | | | | |політики | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |охорони | | | | | |здоров'я | | | | | |України, | | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | | |переговорів з метою | року |соціальної | | | |налагодження | |політики | | | |співробітництва з | |України, | | | |неурядовими | |Міністерство | | | |громадськими | |освіти і науки,| | | |організаціями щодо | |молоді та | | | |надання правової та | |спорту України,| | | |іншої допомоги | |Міністерство | | | |громадянам України, | |внутрішніх | | | |які повернулися в | |справ України, | | | |Україну за | |Адміністрація | | | |процедурою | |Державної | | | |добровільного | |прикордонної | | | |повернення або у | |служби України,| | | |порядку реадмісії | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |18.|Розроблення |Забезпечення |протягом 2011|Кабінет | | |проектів |належного | року |Міністрів | | |нормативно-правових|функціонування | |України | | |актів у сфері |Державної | | | | |управління |міграційної служби | | | | |міграцією, |України | | | | |забезпечення | | | | | |належного | | | | | |функціонування |--------------------+-------------+---------------| | |органів виконавчої |Забезпечення | після |Державна | | |влади, |розроблення проектів| прийняття |міграційна | | |відповідальних за |нормативно-правових | Закону |служба України,| | |реалізацію |актів, необхідних | |Міністерство | | |державної |для реалізації | |внутрішніх | | |міграційної |Закону про внесення | |справ України, | | |політики, а також |змін до Закону | |Міністерство | | |активізації |України "Про | |соціальної | | |взаємодії між |правовий статус | |політики | | |такими органами |іноземців та осіб | |України, | | | |без громадянства" | |Міністерство | | | |( 3929-12 ) | |закордонних | | | |(нова редакція) | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |освіти і науки,| | | | | |молоді та | | | | | |спорту України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |19.|Удосконалення |Затвердження |червень 2011 |Міністерство | | |методології |методики аналізу | року |внутрішніх | | |виявлення |ризиків з метою | |справ України, | | |незаконної міграції|протидії нелегальній| |Адміністрація | | |в Україну та |міграції | |Державної | | |аналізу відповідних| | |прикордонної | | |ризиків, у тому | | |служби України,| | |числі шляхом | | |Державна | | |активізації | | |міграційна | | |відповідної роботи | | |служба України,| | |на державному і | | |Міністерство | | |регіональному | | |соціальної | | |рівнях, поглиблення| | |політики | | |взаємодії | | |України, | | |правоохоронних | | |Міністерство | | |органів щодо | | |закордонних | | |боротьби з | | |справ України, | | |організованою | | |Міністерство | | |злочинністю у цій | | |юстиції | | |сфері | | |України, Служба| | | | | |безпеки | | | | | |України, Служба| | | | | |зовнішньої | | | | | |розвідки | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |протягом 2011|Міністерство | | | |введення в дію | року |внутрішніх | | | |автоматизованої | |справ України, | | | |інформаційної | |Державна | | | |системи "Біженці" | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Міністерство | | | | | |закордонних | | | | | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |фінансів | | | | | |України, | | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |служби | | | | | |спеціального | | | | | |зв'язку та | | | | | |захисту | | | | | |інформації | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних, Державне| | | | | |агентство з | | | | | |питань науки, | | | | | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |20.|Створення належної |Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |інфраструктури для |установленому | року |внутрішніх | | |утримання |порядку Кабінету | |справ України, | | |нелегальних |Міністрів України | |Міністерство | | |мігрантів та |для внесення на | |юстиції | | |вдосконалення |розгляд Верховної | |України, | | |процедур видворення|Ради України проекту| |Державна | | |з України іноземців|Закону про внесення | |міграційна | | |та осіб без |змін до Кодексу | |служба України,| | |громадянства, які |адміністративного | |Адміністрація | | |незаконно |судочинства України | |Державної | | |перетинають |( 2747-15 ) щодо | |прикордонної | | |державний кордон |строку провадження | |служби України | | |України або |у справах про | | | | |незаконно |примусове видворення| | | | |перебувають в |з України іноземців | | | | |Україні |та осіб без | | | | | |громадянства | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | | |супроводження у | Закону |внутрішніх | | | |Верховній Раді | |справ України, | | | |України проекту | |Міністерство | | | |Закону про внесення | |юстиції України| | | |змін до Кодексу | | | | | |адміністративного | | | | | |судочинства України | | | | | |( 2747-15 ) щодо | | | | | |строку провадження | | | | | |у справах про | | | | | |примусове видворення| | | | | |з України іноземців | | | | | |та осіб без | | | | | |громадянства | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Облаштування |протягом 2011|Міністерство | | | |відповідно до | року |внутрішніх | | | |європейських | |справ України, | | | |стандартів пунктів | |Державна | | | |розміщення | |міграційна | | | |незаконних мігрантів| |служба України,| | | |і пунктів | |Адміністрація | | | |тимчасового | |Державної | | | |перебування | |прикордонної | | | |іноземців та осіб | |служби України | | | |без громадянства, | | | | | |які незаконно | | | | | |перебувають в | | | | | |Україні, | | | | | |встановлення норм | | | | | |матеріально- | | | | | |побутового | | | | | |забезпечення та | | | | | |порядку надання | | | | | |медичної допомоги | | | | | |таким особам | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення |травень 2011 |Міністерство | | | |пропозицій щодо | року |внутрішніх | | | |потреб України у | |справ України, | | | |міжнародній | |Державна | | | |технічній допомозі | |міграційна | | | |для розвитку мережі | |служба України,| | | |пунктів розміщення | |Адміністрація | | | |незаконних мігрантів| |Державної | | | |і пунктів | |прикордонної | | | |тимчасового | |служби України | | | |перебування | | | | | |іноземців та осіб | | | | | |без громадянства, | | | | | |які незаконно | | | | | |перебувають в | | | | | |Україні, подання | | | | | |таких пропозицій | | | | | |Міністерству | | | | | |закордонних справ | | | | | |України, | | | | | |Міністерству | | | | | |економічного | | | | | |розвитку і торгівлі | | | | | |України для | | | | | |проведення | | | | | |консультацій з | | | | | |міжнародними | | | | | |організаціями та | | | | | |іноземними державами| | | | | |щодо залучення такої| | | | | |допомоги | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |травень 2011 |Міністерство | | | |консультацій щодо | року |закордонних | | | |залучення | |справ України, | | | |міжнародної | |Міністерство | | | |технічної допомоги | |економічного | | | |для розвитку мережі | |розвитку і | | | |пунктів розміщення | |торгівлі | | | |незаконних мігрантів| |України | | | |і пунктів | | | | | |тимчасового | | | | | |перебування | | | | | |іноземців та осіб | | | | | |без громадянства, | | | | | |які незаконно | | | | | |перебувають в | | | | | |Україні, подання | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України відповідних | | | | | |пропозицій | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Політика притулку | |--------------------------------------------------------------------------| |21.|Розроблення |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | |проектів |супроводження у | Закону |юстиції України| | |нормативно-правових|Верховній Раді | | | | |актів у сфері |України проекту | | | | |надання притулку |Закону про біженців | | | | |відповідно до |та осіб, які | | | | |міжнародних |потребують | | | | |стандартів та |додаткового або | | | | |стандартів ЄС |тимчасового захисту | | | | | |(реєстраційний | | | | | |N 7252) | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення проектів| у місячний |Міністерство | | | |нормативно-правових | строк після |внутрішніх | | | |актів, необхідних | прийняття |справ України, | | | |для реалізації | Закону |Державна | | | |Закону про біженців | |міграційна | | | |та осіб, які | |служба України | | | |потребують | | | | | |додаткового або | | | | | |тимчасового захисту | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |22.|Забезпечення |Забезпечення |протягом 2011|Міністерство | | |виконання вимог |виконання плану | року |внутрішніх | | |законодавства щодо |заходів щодо | |справ України, | | |надання притулку, |інтеграції осіб, | |Державна | | |зокрема в частині |яким надано статус | |міграційна | | |вдосконалення |біженця, в | |служба України | | |процедур надання |українське | | | | |притулку, захисту |суспільство на | | | | |прав осіб, які |період до 2012 року,| | | | |звертаються про |затвердженого | | | | |надання притулку, |розпорядженням | | | | |та біженців, |Кабінету Міністрів | | | | |надання таким |України від 22 липня| | | | |особам соціальної |2009 року N 853-р | | | | |допомоги, створення|( 853-2009-р ) | | | | |інфраструктури для |--------------------+-------------+---------------| | |тимчасового |Забезпечення |жовтень 2011 |Державна | | |розміщення |розроблення проекту | року |міграційна | | |біженців, |Національної | |служба України,| | |забезпечення осіб, |програми інтеграції | |Міністерство | | |які звертаються |в українське | |соціальної | | |про надання |суспільство осіб, | |політики | | |притулку, та |яким надано | |України, | | |біженців |притулок в Україні, | |Міністерство | | |документами, що |на період до 2020 | |освіти і науки,| | |посвідчують особу |року | |молоді та | | | | | |спорту України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |протягом 2011|Міністерство | | | |функціонування | року |внутрішніх | | | |пункту тимчасового | |справ України, | | | |розміщення біженців | |Державна | | | |у місті Яготині, | |міграційна | | | |Київська область | |служба України,| | | | | |Київська | | | | | |обласна | | | | | |державна | | | | | |адміністрація | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення |травень 2011 |Державна | | | |пропозицій щодо | року |міграційна | | | |потреб України у | |служба України | | | |міжнародній | | | | | |технічній допомозі | | | | | |для розвитку мережі | | | | | |пунктів тимчасового | | | | | |розміщення біженців | | | | | |та осіб, які | | | | | |звернулись про | | | | | |надання їм статусу | | | | | |біженця, подання цих| | | | | |пропозицій | | | | | |Міністерству | | | | | |закордонних справ | | | | | |України, | | | | | |Міністерству | | | | | |економічного | | | | | |розвитку і торгівлі | | | | | |України для | | | | | |проведення | | | | | |консультацій з | | | | | |міжнародними | | | | | |організаціями та | | | | | |іноземними державами| | | | | |щодо залучення такої| | | | | |допомоги | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |травень 2011 |Міністерство | | | |консультацій щодо | року |закордонних | | | |залучення | |справ України, | | | |міжнародної | |Міністерство | | | |технічної допомоги | |економічного | | | |для розвитку мережі | |розвитку і | | | |пунктів тимчасового | |торгівлі | | | |розміщення біженців | |України | | | |та осіб, які | | | | | |звернулись про | | | | | |надання їм статусу | | | | | |біженця, подання | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України відповідних | | | | | |пропозицій | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Громадський порядок та безпека | |--------------------------------------------------------------------------| | Боротьба з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією | |--------------------------------------------------------------------------| |23.|Схвалення Концепції|Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |державної політики |установленому | року |внутрішніх | | |у сфері боротьби з |порядку Кабінету | |справ України | | |організованою |Міністрів України | | | | |злочинністю та |для внесення на | | | | |розроблення плану |розгляд Президентові| | | | |заходів з її |України проекту | | | | |реалізації |Концепції державної | | | | | |політики у сфері | | | | | |боротьби з | | | | | |організованою | | | | | |злочинністю | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Подання в | у місячний |Міністерство | | | |установленому | строк після |внутрішніх | | | |порядку на розгляд | схвалення |справ України | | | |Кабінету Міністрів | Концепції | | | | |України плану | | | | | |заходів з реалізації| | | | | |Концепції державної | | | | | |політики у сфері | | | | | |боротьби з | | | | | |організованою | | | | | |злочинністю | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |24.|Розроблення |Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |проектів |установленому | року |освіти і науки,| | |нормативно-правових|порядку Кабінету | |молоді та | | |актів з питань |Міністрів України | |спорту України,| | |протидії торгівлі |для внесення на | |Міністерство | | |людьми, прийняття |розгляд і Верховної | |внутрішніх | | |відповідної |Ради України проекту| |справ України, | | |загальнодержавної |Закону про протидію | |Міністерство | | |програми та |торгівлі людьми | |закордонних | | |розроблення плану | | |справ України, | | |заходів з її | | |Міністерство | | |виконання | | |юстиції | | | | | |України, | | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | | |супроводження у | Закону |освіти і науки,| | | |Верховній Раді | |молоді та | | | |України проекту | |спорту України | | | |Закону про протидію | | | | | |торгівлі людьми | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Подання в | у місячний |Міністерство | | | |установленому | строк після |освіти і науки,| | | |порядку Кабінету | прийняття |молоді та | | | |Міністрів України | Закону про |спорту України,| | | |для внесення на | протидію |Міністерство | | | |розгляд Верховної | торгівлі |внутрішніх | | | |Ради України проекту| людьми |справ України, | | | |Закону про | |Міністерство | | | |затвердження | |закордонних | | | |Загальнодержавної | |справ України, | | | |програми протидії | |Міністерство | | | |торгівлі людьми на | |юстиції | | | |період до 2015 року | |України, | | | | | |Адміністрація | | | | | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | | |супроводження у | Закону |освіти і науки,| | | |Верховній Раді | |молоді та | | | |України проекту | |спорту України | | | |Закону про | | | | | |затвердження | | | | | |Загальнодержавної | | | | | |програми протидії | | | | | |торгівлі людьми на | | | | | |період до 2015 року | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | | |супроводження у | Закону |юстиції України| | | |Верховній Раді | | | | | |України проекту | | | | | |Закону про | | | | | |безоплатну правову | | | | | |допомогу | | | | | |(реєстраційний | | | | | |N 4406) | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |25.|Розроблення |Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |проектів |установленому | року |юстиції | | |нормативно-правових|порядку на розгляд | |України, | | |актів з питань |Президентові України| |Національний | | |запобігання та |проекту Національної| |антикорупційний| | |боротьби з |стратегії | |комітет | | |корупцією, |запобігання та | | | | |створення |протидії корупції на| | | | |незалежного органу |2011-2014 роки | | | | |у сфері боротьби з |--------------------+-------------+---------------| | |корупцією, |Удосконалення роботи|протягом 2011|Генеральна | | |посилення |підрозділів | року |прокуратура | | |координації |правоохоронних | |України (за | | |діяльності органів |органів та інших | |згодою), | | |державної влади, |органів державної | |Міністерство | | |відповідальних за |влади з питань | |внутрішніх | | |боротьбу з |боротьби з корупцією| |справ України, | | |корупцією |у державному секторі| |Служба безпеки | | | | | |України, | | | | | |Національний | | | | | |антикорупційний| | | | | |комітет | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Розроблення |червень 2011 |Міністерство | | | |стандартів надання | року |внутрішніх | | | |адміністративних | |справ України, | | | |послуг у міграційній| |Державна | | | |сфері з метою | |міграційна | | | |автоматизації | |служба Україна,| | | |процесу їх надання | |Головне | | | | | |управління | | | | | |державної | | | | | |служби України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |26.|Удосконалення |Подання в |червень 2011 |Міністерство | | |законодавства у |установленому | року |фінансів | | |сфері запобігання |порядку Кабінету | |України, | | |та протидії |Міністрів України | |Державна | | |легалізації |проекту постанови | |служба | | |(відмиванню) |Кабінету Міністрів | |фінансового | | |доходів, одержаних |України та | |моніторингу | | |злочинним шляхом, |Національного банку | |України, | | |або фінансуванню |України щодо | |Національний | | |тероризму |затвердження плану | |банк України | | | |заходів на 2011 рік | |(за згодою) | | | |із запобігання та | | | | | |протидії легалізації| | | | | |(відмиванню) | | | | | |доходів, одержаних | | | | | |злочинним шляхом, | | | | | |або фінансуванню | | | | | |тероризму | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |27.|Забезпечення |Аналіз законодавства| липень 2011 |Міністерство | | |реалізації |у сфері боротьби з | року |внутрішніх | | |державної політики |незаконним обігом | |справ України, | | |у сфері протидії |наркотичних засобів,| |Міністерство | | |поширенню |психотропних | |охорони | | |наркоманії, |речовин та | |здоров'я | | |боротьби з |прекурсорів, подання| |України, | | |незаконним обігом |за його результатами| |Державна | | |наркотичних |Кабінету Міністрів | |служба України | | |засобів, |України пропозицій | |з контролю за | | |психотропних |щодо внесення змін | |наркотиками, | | |речовин та |до нормативно- | |Міністерство | | |прекурсорів, |правових актів з | |фінансів | | |Меморандуму про |метою вдосконалення | |України, | | |взаєморозуміння між|державного | |Міністерство | | |Міністерством |регулювання у | |юстиції | | |охорони здоров'я |зазначеній сфері | |України, | | |України та | | |Адміністрація | | |Європейським | | |Державної | | |моніторинговим | | |прикордонної | | |центром з питань | | |служби України,| | |наркотиків та | | |Державна митна | | |наркотичної | | |служба України | | |залежності |--------------------+-------------+---------------| | | |Активізація |протягом 2011|Міністерство | | | |співробітництва між | року |охорони | | | |Україною та | |здоров'я | | | |Європейським | |України, | | | |моніторинговим | |Державна | | | |центром з питань | |служба України | | | |наркотиків та | |з контролю за | | | |наркотичної | |наркотиками | | | |залежності у рамках | | | | | |Меморандуму про | | | | | |взаєморозуміння між | | | | | |Міністерством | | | | | |охорони здоров'я | | | | | |України та | | | | | |Європейським | | | | | |моніторинговим | | | | | |центром з питань | | | | | |наркотиків та | | | | | |наркотичної | | | | | |залежності | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |28.|Приєднання до |Визначення переліку |травень 2011 |Міністерство | | |міжнародних |міжнародних | року |закордонних | | |договорів ООН та |договорів у сфері | |справ України, | | |Ради Європи у сфері|боротьби з | |Міністерство | | |боротьби з |організованою | |юстиції України| | |організованою |злочинністю та | | | | |злочинністю та |тероризмом, до яких | | | | |тероризмом, |необхідно | | | | |торгівлею людьми, |приєднатися Україні,| | | | |наркоманією та |та внесення | | | | |незаконним обігом |відповідних | | | | |наркотичних засобів|пропозицій | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |29.|Удосконалення |Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |законодавства |установленому | року |юстиції | | |України в частині |порядку Президентові| |України, | | |конфіскації майна, |України для дальшого| |Національний | | |отриманого |внесення на розгляд | |антикорупційний| | |злочинним шляхом, у|Верховної Ради | |комітет | | |тому числі у |України проекту | | | | |зв'язку з |Закону про внесення | | | | |діяльністю |змін до | | | | |міжнародних |Кримінального | | | | |злочинних |кодексу України | | | | |угруповань |( 2341-14 ) | | | | | |та Кримінально- | | | | | |процесуального | | | | | |кодексу України | | | | | |( 1001-05, 1002-05, | | | | | | 1003-05 ) | | | | | |щодо удосконалення | | | | | |процедур здійснення | | | | | |конфіскації | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |30.|Забезпечення |Оприлюднення |протягом 2011|Міністерство | | |впровадження |інформації щодо | року |внутрішніх | | |Концепції |протидії незаконному| |справ України, | | |реалізації |обігу наркотичних | |Міністерство | | |державної політики |засобів, | |охорони | | |у сфері протидії |психотропних | |здоров'я | | |поширенню |речовин та | |України, | | |наркоманії, |прекурсорів | |Державна | | |боротьби з | | |служба України | | |незаконним обігом | | |з контролю за | | |наркотичних | | |наркотиками | | |засобів, |--------------------+-------------+---------------| | |психотропних |Забезпечення |протягом 2011|Міністерство | | |речовин та |співробітництва та | року |внутрішніх | | |прекурсорів на |обміну інформацією у| |справ України, | | |2011-2015 роки, |сфері боротьби з | |Державна | | |схваленої |наркотиками з | |служба України | | |розпорядженням |компетентними | |з контролю за | | |Кабінету Міністрів |органами іноземних | |наркотиками, | | |України від 13 |держав та | |Служба безпеки | | |вересня 2010 року |міжнародними | |України, | | |N 1808-р |організаціями | |Міністерство | | |( 1808-2010-р ), | | |закордонних | | |шляхом виконання | | |справ України | | |відповідного плану |--------------------+-------------+---------------| | |заходів, |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |оприлюднення |комплексних | року |внутрішніх | | |інформації про |оперативно- | |справ України, | | |вилучення |профілактичних | |Адміністрація | | |наркотичних засобів|операцій з метою | |Державної | | |та затримання осіб,|виявлення і | |прикордонної | | |винних у |ліквідації | |служби України,| | |незаконному їх |міжнародних каналів | |Державна митна | | |переміщенні через |контрабандного | |служба України,| | |державний кордон; |надходження | |Державна | | |дальший розвиток |наркотичних засобів | |служба України | | |співробітництва та |в Україну та їх | |з контролю за | | |обміну інформацією |транзитного | |наркотиками, | | |з міжнародними |перевезення | |Служба безпеки | | |організаціями у |територією України | |України | | |сфері боротьби з |--------------------+-------------+---------------| | |незаконним обігом |Створення системи |червень 2011 |Міністерство | | |наркотичних |моніторингу | року |охорони | | |засобів, |ситуації, пов'язаної| |здоров'я | | |психотропних |з обігом наркотичних| |України, | | |речовин та |засобів в Україні | |Державна | | |прекурсорів | | |служба України | | | | | |з контролю за | | | | | |наркотиками | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Опрацювання |протягом 2011|Міністерство | | | |можливості | року |охорони | | | |підготовки | |здоров'я | | | |українських фахівців| |України, | | | |за спеціальністю | |Державна | | | |"Епідеміологія" для | |служба України | | | |забезпечення роботи | |з контролю за | | | |системи моніторингу | |наркотиками, | | | |ситуації, пов'язаної| |Міністерство | | | |з обігом наркотичних| |закордонних | | | |засобів в Україні, | |справ України | | | |за стандартами | | | | | |Європейського Союзу | | | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Опрацювання |протягом 2011|Міністерство | | | |можливості | року |охорони | | | |вдосконалення знань | |здоров'я | | | |з англійської мови | |України, | | | |та навчання | |Державна | | | |англійської мови | |служба України | | | |українських фахівців| |з контролю за | | | |для забезпечення | |наркотиками, | | | |функціонування | |Міністерство | | | |системи моніторингу | |закордонних | | | |ситуації, пов'язаної| |справ України | | | |з обігом наркотичних| | | | | |засобів в Україні, | | | | | |за стандартами | | | | | |Європейського Союзу | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Співробітництво у кримінальних справах | |--------------------------------------------------------------------------| |31.|Розвиток правової |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | |бази з питань |супроводження у | Закону |юстиції України| | |надання взаємної |Верховній Раді | | | | |правової допомоги у|України проекту | | | | |кримінальних |Закону про | | | | |справах |ратифікацію Другого | | | | | |додаткового | | | | | |протоколу до | | | | | |Європейської | | | | | |конвенції про | | | | | |взаємну допомогу у | | | | | |кримінальних справах| | | | | |( 994_518 ) | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |32.|Імплементація |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | |Другого додаткового|супроводження у | Закону |юстиції України| | |протоколу до |Верховній Раді | | | | |Європейської |України проекту | | | | |конвенції про |Закону про внесення | | | | |взаємну правову |змін до деяких | | | | |допомогу у |законодавчих актів | | | | |кримінальних |України у зв'язку з | | | | |справах |ратифікацією Другого| | | | |( 994_518 ) |додаткового | | | | | |протоколу до | | | | | |Європейської | | | | | |конвенції про | | | | | |взаємну допомогу у | | | | | |кримінальних справах| | | | | |( 994_518 ) | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |33.|Укладення Угоди про|Проведення |вересень 2011|Міністерство | | |співробітництво з |переговорів з метою | року |юстиції | | |Європейським бюро з|узгодження тексту | |України, | | |питань юстиції |Угоди про | |Міністерство | | | |співробітництво між | |закордонних | | | |Україною та | |справ України, | | | |Європейським бюро з | |Генеральна | | | |питань юстиції | |прокуратура | | | | | |України (за | | | | | |згодою), | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Укладення Угоди про | четвертий |Генеральна | | | |співробітництво між |квартал 2011 |прокуратура | | | |Україною та | року |України (за | | | |Європейським бюро з | |згодою), | | | |питань юстиції | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України, | | | | | |Міністерство | | | | | |закордонних | | | | | |справ України, | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних | |--------------------------------------------------------------------------| | Співробітництво з правоохоронних питань | |--------------------------------------------------------------------------| |34.|Запровадження |Затвердження |травень 2011 |Генеральна | | |механізму взаємодії|спільної інструкції | року |прокуратура | | |між компетентними |щодо взаємодії | |України (за | | |органами у сфері |правоохоронних | |згодою), | | |боротьби з |органів у сфері | |Міністерство | | |організованою |боротьби з | |внутрішніх | | |злочинністю, в тому|організованою | |справ України, | | |числі створення |злочинністю | |Служба безпеки | | |спільної бази | | |України | | |даних, що гарантує | | | | | |прямий доступ до | | | | | |неї на всій | | | | | |території України | | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |35.|Укладення Угоди між|Проведення |вересень 2011|Міністерство | | |Україною та |переговорів з метою | року |внутрішніх | | |Європейським |узгодження тексту | |справ України, | | |поліцейським офісом|Угоди між Україною | |Міністерство | | |про оперативне |та Європейським | |закордонних | | |співробітництво з |поліцейським офісом | |справ України, | | |урахуванням вимог |про оперативне | |Міністерство | | |законодавства |співробітництво | |юстиції | | |України у сфері | | |України, | | |захисту | | |Державна | | |персональних даних | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Укладення Угоди між | четвертий |Міністерство | | | |Україною та |квартал 2011 |внутрішніх | | | |Європейським | року |справ України, | | | |поліцейським офісом | |Міністерство | | | |про оперативне | |закордонних | | | |співробітництво | |справ України, | | | | | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України, | | | | | |Державна | | | | | |служба України | | | | | |з питань | | | | | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних | |--------------------------------------------------------------------------| | Захист персональних даних | |--------------------------------------------------------------------------| |36.|Удосконалення |Розроблення проектів|протягом 2011|Міністерство | | |законодавства щодо |нормативно-правових | року |юстиції | | |захисту |актів, необхідних | |України, | | |персональних даних |для реалізації | |Державна | | |та забезпечення |Закону України "Про | |служба України | | |функціонування |захист персональних | |з питань | | |державного органу з|даних" ( 2297-17 ) | |захисту | | |питань захисту |та функціонування | |персональних | | |персональних даних |Державної служби | |даних, Державне| | | |України з питань | |агентство з | | | |захисту персональних| |питань науки, | | | |даних | |інновацій та | | | | | |інформатизації | | | | | |України | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Забезпечення |до прийняття |Міністерство | | | |супроводження у | Закону |юстиції України| | | |Верховній Раді | | | | | |України проекту | | | | | |Закону про внесення | | | | | |змін до деяких | | | | | |законодавчих актів | | | | | |України щодо | | | | | |порушення | | | | | |законодавства про | | | | | |захист персональних | | | | | |даних | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |37.|Адаптація |Визначення переліку |травень 2011 |Міністерство | | |законодавства |міжнародних | року |закордонних | | |України до вимог |договорів у сфері | |справ України, | | |міжнародних актів у|захисту персональних| |Міністерство | | |сфері захисту |даних, до яких | |юстиції | | |персональних даних |необхідно | |України, | | | |приєднатися Україні,| |Державна | | | |та подання в разі | |служба України | | | |потреби відповідних | |з питань | | | |пропозицій | |захисту | | | | | |персональних | | | | | |даних | |--------------------------------------------------------------------------| | Зовнішні зносини, забезпечення прав і свобод мігрантів | |--------------------------------------------------------------------------| | Свобода пересування в межах території України | |--------------------------------------------------------------------------| |38.|Проведення аналізу |Проведення аналізу |травень 2011 |Міністерство | | |нормативно-правових|нормативно-правових | року |внутрішніх | | |актів, якими |актів, якими | |справ України, | | |визначені процедури|визначені процедури | |Державна | | |реєстрації місця |реєстрації та зняття| |міграційна | | |проживання чи місця|з реєстрації місця | |служба України,| | |перебування |проживання або місця| |Міністерство | | |громадян України, |перебування громадян| |закордонних | | |іноземців та осіб |України, іноземців | |справ України, | | |без громадянства, |та осіб без | |Міністерство | | |які перебувають в |громадянства, які | |юстиції України| | |Україні на законних|перебувають на | | | | |підставах, та |території України на| | | | |зняття з реєстрації|законних підставах, | | | | |таких осіб |та внесення в разі | | | | | |потреби Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |пропозицій щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |законодавства у цій | | | | | |сфері з метою | | | | | |забезпечення рівного| | | | | |доступу усіх осіб до| | | | | |зазначених процедур | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |39.|Забезпечення |Здійснення в рамках |травень 2011 |Міністерство | | |захисту прав |службової підготовки| року |внутрішніх | | |громадян України, |працівників | |справ України, | | |іноземців та осіб |правоохоронних | |Державна | | |без громадянства на|органів навчань з | |міграційна | | |свободу пересування|питань забезпечення | |служба України,| | |територією України |захисту прав людини | |Адміністрація | | | |на свободу | |Державної | | | |пересування | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України, | | | | | |Генеральна | | | | | |прокуратура | | | | | |України (за | | | | | |згодою) | | | |--------------------+-------------+---------------| | | |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | | |інформаційно- | року |внутрішніх | | | |роз'яснювальної | |справ України, | | | |кампанії з метою | |Міністерство | | | |підвищення рівня | |освіти і науки,| | | |обізнаності громадян| |молоді та | | | |України, іноземців | |спорту України,| | | |та осіб без | |Міністерство | | | |громадянства щодо їх| |закордонних | | | |прав на свободу | |справ України, | | | |пересування | |Адміністрація | | | |територією України | |Державної | | | | | |прикордонної | | | | | |служби України,| | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України,| | | | | |Служба безпеки | | | | | |України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |40.|Надання доступної |Проведення |протягом 2011|Міністерство | | |інформації про |інформаційно- | року |внутрішніх | | |вимоги щодо |роз'яснювальної | |справ України, | | |реєстрації |кампанії щодо | |Адміністрація | | |іноземців та осіб |правового | |Державної | | |без громадянства, |регулювання | |прикордонної | | |які мають намір |реєстрації в Україні| |служби України,| | |проживати в Україні|іноземців та осіб | |Державна | | | |без громадянства, | |міграційна | | | |які мають намір | |служба України,| | | |проживати в Україні | |Міністерство | | | | | |закордонних | | | | | |справ України | |--------------------------------------------------------------------------| | Процедура видачі документів, що посвідчують особу | |--------------------------------------------------------------------------| |41.|Перегляд |Проведення аналізу |травень 2011 |Міністерство | | |законодавчих актів |зазначених актів, | року |юстиції | | |з метою |які регулюють | |України, | | |забезпечення |питання видачі | |Міністерство | | |однакових |проїзних документів | |внутрішніх | | |можливостей для |та документів, що | |справ України, | | |отримання проїзних |посвідчують особу, | |Адміністрація | | |документів та |внесення в разі | |Державної | | |документів, що |потреби Кабінету | |прикордонної | | |посвідчують особу, |Міністрів України | |служби України,| | |громадянами |відповідних | |Державна | | |України, іноземцями|пропозицій щодо | |міграційна | | |або особами без |вдосконалення | |служба України | | |громадянства, які |законодавства у цій | | | | |перебувають в |сфері з метою | | | | |Україні на законних|забезпечення рівного| | | | |підставах |доступу осіб до | | | | | |зазначених процедур | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Захист прав громадян, включаючи представників національних меншин | |--------------------------------------------------------------------------| |42.|Схвалення Стратегії|Подання в |травень 2011 |Міністерство | | |боротьби з |установленому | року |юстиції України| | |дискримінацією |порядку Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |для внесення на | | | | | |розгляд Президентові| | | | | |України проекту | | | | | |Указу Президента | | | | | |України про | | | | | |затвердження | | | | | |Стратегії боротьби з| | | | | |дискримінацією в | | | | | |Україні | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |43.|Забезпечення |Забезпечення |протягом 2011|Міністерство | | |дотримання |активної взаємодії з| року |закордонних | | |рекомендацій |ООН, ОБСЄ, Радою | |справ України, | | |органів ООН, ОБСЄ, |Європи щодо | |Міністерство | | |Ради Європи та |ефективної | |юстиції | | |міжнародних |імплементації | |України, | | |організацій з |антидискримінаційних| |Міністерство | | |питань захисту прав|стратегій таких | |внутрішніх | | |людини |організацій в | |справ України | | | |Україні | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |44.|Ратифікація |Визначення переліку |травень 2011 |Міністерство | | |міжнародних |міжнародних | року |закордонних | | |договорів ООН та |договорів у сфері | |справ України, | | |Ради Європи щодо |боротьби з усіма | |Міністерство | | |боротьби з |проявами | |соціальної | | |дискримінацією |дискримінації, до | |політики | | | |яких необхідно | |України | | | |приєднатися Україні,| | | | | |та подання в разі | | | | | |потреби відповідних | | | | | |пропозицій | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |45.|Поширення |Забезпечення |травень 2011 |Міністерство | | |інформації про |активного поширення | року |юстиції | | |правові підстави |інформації щодо | |України, | | |набуття |правових підстав | |Міністерство | | |громадянства |набуття громадянства| |внутрішніх | | |України |України | |справ України, | | | | | |Державна | | | | | |міграційна | | | | | |служба України | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |46.|Удосконалення |Затвердження плану | у місячний |Кабінет | | |законодавства у |заходів з реалізації| строк після |Міністрів | | |сфері боротьби з |Стратегії боротьби з|затвердження |України | | |дискримінацією з |дискримінацією в | Стратегії | | | |метою підвищення |Україні | | | | |ефективності | | | | | |реалізації | | | | | |державної політики | | | | | |у зазначеній сфері,| | | | | |імплементація | | | | | |відповідних | | | | | |документів ООН та | | | | | |Ради Європи | | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |47.|Підвищення рівня |Продовження |протягом 2011|Міністерство | | |обізнаності |здійснення заходів | року |культури | | |населення з питань |щодо протидії | |України | | |протидії расизму, |ксенофобії, расовій | | | | |ксенофобії, |та етнічній | | | | |антисемітизму та |дискримінації в | | | | |іншим формам |українському | | | | |дискримінації; |суспільстві | | | | |удосконалення | | | | | |діяльності | | | | | |державних органів, | | | | | |відповідальних за | | | | | |антидискримінаційну| | | | | |політику та | | | | | |боротьбу з | | | | | |расизмом, | | | | | |ксенофобією та | | | | | |антисемітизмом | | | | |---+-------------------+--------------------+-------------+---------------| |48.|Організація |Розроблення програми|червень 2011 |Генеральна | | |спеціального |навчання та | року |прокуратура | | |навчання |підвищення | |України (за | | |працівників |кваліфікації | |згодою), | | |правоохоронних |посадових осіб | |Міністерство | | |органів, прокурорів|правоохоронних | |внутрішніх | | |та суддів, які |органів, прокурорів | |справ України, | | |залучаються до |та суддів, які | |Адміністрація | | |розслідування |здійснюють | |Державної | | |злочинів, скоєних |розслідування | |прикордонної | | |на підставі расової|злочинів, вчинених | |служби України,| | |нетерпимості |на підставі расової | |Служба безпеки | | | |нетерпимості | |України, | | | | | |Державна | | | | | |судова | | | | | |адміністрація | | | | | |України (за | | | | | |згодою), | | | | | |Верховний Суд | | | | | |України (за | | | | | |згодою). | ----------------------------------------------------------------------------

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору