Про внесення змін до Положення про державні нагороди Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28.03.19834934-X
Документ 4934-X, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.06.2001, підстава - 2419-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 )
Про внесення змін до Положення про державні
нагороди Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 15, ст. 295 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 10 Положення про державні нагороди
Української РСР ( 1870-10 ), затвердженого Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 20, ст. 290; N 41, ст. 674; N 50,
ст. 856; 1982 р., N 8, ст. 98), в абзаці "Заслужений економіст
Української РСР" після слова "економістам" словами
"і бухгалтерам".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 28 березня 1983 р.
N 4934-Xвгору