Про внесення змін до Державної програми "Вчитель"
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011493
Документ 493-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2011, підстава - 704-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 493
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
Про внесення змін
до Державної програми "Вчитель"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Державної програми "Вчитель", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379
( 379-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 664),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 493
ЗМІНИ,
що вносяться до Державної програми
"Вчитель" ( 379-2002-п )

1. Абзац тринадцятий розділу "Загальна частина" виключити.
2. В основних заходах щодо виконання Програми ( 379-2002-п ):
1) у пункті 7:
у графі "Зміст заходу" абзац перший викласти у такій
редакції:
"7. Проведення роботи щодо оптимізації мережі
вищих педагогічних
навчальних закладів на
регіональному рівні, з
метою забезпечення
усунення дублювання
підготовки вчителів
за окремими напрямами
підготовки
(спеціальностями) та
забезпечення переходу
до університетської
педагогічної освіти
шляхом створення:";
у графі "Відповідальні виконавці" слова "МОН, Мінекономіки"
замінити словами "МОНмолодьспорт, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі";
у графі "Термін виконання, роки" цифри "2003-2008" замінити
цифрами "2003-2012";
2) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Приведення МОНмолодьспорт, 2003-2012"; переліку педагогічних Національна
спеціальностей у академія
відповідність з новим педагогічних наук
змістом і структурою
освіти
3) у пункті 16:
графу "Зміст заходу" доповнити абзацами такого змісту:
"Запровадження підготовки педагогічних
працівників за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра:
у педагогічних університетах та
інститутах - з ранньою
педагогічною спеціалізацією
(наскрізна підготовка);
у класичних університетах - з більш
пізньою педагогічною
спеціалізацією
(за двоцикловою схемою
підготовки
"бакалавр-магістр")";
у графі "Відповідальні виконавці" слова "МОН, Академія
педагогічних наук" замінити словами "МОНмолодьспорт, Національна
академія педагогічних наук";
у графі "Термін виконання, роки" цифри "2003-2004" замінити
цифрами "2003-2012";
4) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
"Участь вищих МОНмолодьспорт, 2003-2012"; педагогічних навчальних Національна
закладів у конкурсах на академія
кращий навчальний проект педагогічних
з використанням наук, Рада
інформаційно- міністрів
комунікаційних Автономної
технологій Республіки Крим,
обласні, Київська
та
Севастопольська
міські
держадміністрації
5) пункти 30 і 34 викласти в такій редакції:
"30. Організація для МОНмолодьспорт, 2003-2012"; вчителів, керівників Національна
загальноосвітніх академія
навчальних закладів, педагогічних
методичних служб наук,
районів та областей Рада міністрів
короткострокових курсів, Автономної
семінарів, конференцій Республіки Крим,
з питань законодавства обласні, Київська
про освіту, змісту та
середньої освіти, Севастопольська
впровадження міські
особистісно-орієнтованих держадміністрації
технологій навчання
"34. Забезпечення Національна 2003-2012".
подальшого розвитку академія дистанційної форми педагогічних
навчання у наук,
післядипломній освіті з МОНмолодьспорт,
ефективним використанням Рада міністрів
інформаційних та Автономної
інформаційно- Республіки Крим,
комунікаційних обласні,
технологій Київська та
Севастопольська
міські
держадміністраціївгору