Документ 492-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.07.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 492
Київ

Про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1417; 2016 р., № 2, ст. 84, № 83, ст. 2737, № 98, ст. 3186; 2017 р., № 16, ст. 466), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 492

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки

1. Абзац перший викласти в такій редакції:

“23. Нормативи перерахування коштів розраховуються до 1 квітня 2019 р. з урахуванням граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Нгран) (у відсотках) за такою формулою:

”.

2. Доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Вінв - витрати на фінансування інвестиційних програм, які схвалені Комісією та за якими відповідно до Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 750 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3043), відкрито відповідні спеціальні рахунки в уповноважених банках, у структурі діючого у розрахунковому місяці тарифу, гривень (без урахування податку на додану вартість).”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим.вгору