Документ 492-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2464-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }
Про внесення змін до Закону України
"Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного
соціального страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.116 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11,
ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210) такі зміни:
1. У статті 1:
1) у пункті 1:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"для найманих працівників - 0,5 відсотка, а для найманих
працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в
організаціях товариств УТОГ і УТОС, - 0,25 відсотка суми оплати
праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в
натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком
з громадян";
абзаци шостий і сьомий виключити;
2) в абзаці другому пункту 2 цифри "2,1" замінити
цифрами "1,9";
3) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри "в якій вони перебувають, з
1 січня 2001 року - 5,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6,0"
замінити словами і цифрами "в якій вони перебувають, - 5,8";
в абзаці третьому цифри "2,6" замінити цифрами "2,4".
2. У статті 3 цифри і слово "16 відсотків" замінити цифрами і
словом "21 відсоток".
3. У статті 4 слова і цифри "не нижче ніж 64 відсотки"
виключити, а цифри "11" замінити цифрами "15".
4. У статті 5 слова "не нижче ніж 50 відсотків" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
2. З метою вивчення можливостей щодо введення в дію статей
24-26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) провести у
Луганській та Чернівецькій областях експеримент з надання
застрахованим особам протягом періоду, визначеного Кабінетом
Міністрів України, допомоги по частковому безробіттю.
3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
визначити період проведення експерименту з надання застрахованим
особам допомоги по частковому безробіттю у Луганській та
Чернівецькій областях, затвердити порядок проведення експерименту,
здійснювати контроль за його проведенням;
за результатами експерименту внести на розгляд Верховної Ради
України одночасно з поданням про встановлення розміру страхових
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування відповідні пропозиції.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 492-IVвгору