Документ 4915-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.2012. Подивитися в історії? )


пункт 6 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"До 1 грудня 2012 року допускається:

одночасне використання документів про облік осіб, які здійснюють операції з товарами, виданих відповідно до статті 455 цього Кодексу, та облікових карток суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які були чинними станом на останній день місяця, що настав за місяцем, в якому опубліковано цей Кодекс;

використання підприємствами існуючих інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення, які не пройшли перевірку на відповідність вимогам, встановленим відповідно до статті 34 цього Кодексу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів";

після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

"9. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України".

У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
№ 4915-VI
вгору