Документ 490/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 306 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459;
1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 14,
ст.90, N 30, ст.229; 1996 р., N 9, ст.43, N 41, ст.192) такі
зміни:
1. У пункті 6 статті 3: а) у підпункті "а" слова та цифри: "вперше неповнолітнім громадянам - 0,1 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян" виключити;
б) підпункт "т" викласти в такій редакції: "т) за видачу мисливських квитків, квитків рибалок та
щорічне продовження строку їх дії - 0,1 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".
2. Пункт 17 статті 4 викласти в такій редакції: "17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше
паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм
свідоцтва про право на спадщину".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 листопада 1996 року
N 490/96-ВРвгору