Документ 49-2018-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - 156-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. № 49
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 156 від 14.02.2018}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 738, № 32, ст. 1188; 2013 р., № 60, ст. 2148; 2015 р., № 30, ст. 877; 2016 р., № 23, ст. 902, № 87, ст. 2833; 2017 р., № 30, ст. 889) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 49

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176

1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат”;

“1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, що додається.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів,  заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат”;

2) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики за програмою “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба).

Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання ветеранів, що мають статус всеукраїнських (далі - громадські об’єднання).”;

3) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Для отримання бюджетних коштів громадські об’єднання подають Службі до 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.”;

4) у пункті 4 слова “Фондом та” виключити;

5) у пункті 5:

у підпункті 1 слова “інвалідів та” виключити;

підпункти 8 і 9 виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики з урахуванням отриманих від Служби пропозицій робочої групи, утвореної Службою за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів.”;

6) у пункті 6:

у підпункті 2 слова “інвалідів та/або” виключити;

у підпункті 4 слова “інвалідів та” виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) випуск згідно з договорами, укладеними з вітчизняними суб’єктами господарювання, книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, а також газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів, патріотичного виховання молоді, доходи від реалізації яких використовуються лише за напрямами, визначеними цим пунктом;”;

підпункти 6-8 виключити;

в абзаці восьмому підпункту 9 слова “і реабілітації інвалідів та” виключити;

у підпункті 10 слова і цифри “, крім об’єднань, зазначених у підпунктах 6 і 7 цього пункту” виключити;

в абзаці першому підпункту 13 слова “Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” замінити словами “святкових, пам’ятних та історичних дат”;

7) у пункті 9:

в абзацах першому та третьому слова “Фонду та” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Служба проводить моніторинг здійснення заходів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, із зазначенням обсягу бюджетних коштів, витрачених на здійснення таких заходів та досягнення цілей. Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на веб-сайті Служби.”.вгору