Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.201149
Документ 49-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.01.2014, підстава - 959-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 січня 2011 р. N 49
Київ
Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 959 ( 959-2013-п ) від 25.12.2013 }

З метою виконання Указу Президента України від 9 грудня
2010 р. N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади" та забезпечення ефективності реалізації
державної політики з питань соціального захисту інвалідів Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики
щодо реорганізації Фонду соціального захисту інвалідів у бюджетну
установу Фонд соціального захисту інвалідів шляхом перетворення з
віднесенням її до сфери управління Міністерства соціальної
політики. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 959
( 959-2013-п ) від 25.12.2013 }
2. Установити, що:
бюджетна установа Фонд соціального захисту інвалідів є
правонаступником Фонду соціального захисту інвалідів як урядового
органу та утримується у 2011 році за рахунок коштів бюджетної
програми "Керівництво та управління у сфері соціального захисту
інвалідів та ветеранів" ( 2857-17 );
для працівників, які будуть переведені до Фонду соціального
захисту інвалідів як бюджетної установи, у разі зменшення
установлених їм на час переведення посадових окладів, надбавок і
доплат зберігаються умови оплати праці за попереднім місцем роботи
на час перебування на посадах, на які такі працівники переведені.
3. Міністерству соціальної політики:
здійснити заходи, пов'язані з перетворенням Фонду соціального
захисту інвалідів, та поінформувати у тримісячний строк Кабінет
Міністрів України про результати проведеної роботи;
затвердити Положення про Фонд соціального захисту інвалідів
( z0528-11 ), його структуру, граничну чисельність працівників та
умови оплати їх праці;
подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що
випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові
акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26



вгору