Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019489
Документ 489-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. № 489
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 489

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 71, ст. 1995):

1) у підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити;

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Держводагентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Держводагентства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.”;

3) підпункт 9 пункту 11 виключити;

4) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Голова Держводагентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держводагентства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.

2. Абзаци другий - сьомий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 126 “Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 672) викласти в такій редакції:

“Голову Державного агентства водних ресурсів Овчаренко Ірину Іванівну Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах, а заступниками Уповноваженого - заступника директора департаменту - начальника відділу з управління інфраструктурою департаменту водного менеджменту Державного агентства водних ресурсів Розгона Вячеслава Анатолійовича та начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Кисіля Олега Анатолійовича;

Голову Державного агентства водних ресурсів Овчаренко Ірину Іванівну Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, а заступником Уповноваженого - заступника начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Круту Наталію Сергіївну;

Голову Державного агентства водних ресурсів Овчаренко Ірину Іванівну Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах, а заступниками Уповноваженого – заступника директора департаменту - начальника відділу координації діяльності територіальних органів департаменту водного менеджменту Державного агентства водних ресурсів Бабчука Валерія Станіславовича та начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Кисіля Олега Анатолійовича;

першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів Хорєва Михайла Юрійовича Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод, а заступниками Уповноваженого - директора департаменту водного менеджменту Державного агентства водних ресурсів Лисюк Ольгу Гаврилівну та начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять Азиму Василя Івановича;

першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів Хорєва Михайла Юрійовича Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, а заступниками Уповноваженого - начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Кисіля Олега Анатолійовича та начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потопа Василя Івановича;

першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів Хорєва Михайла Юрійовича Уповноваженим Кабінету Міністрів України з виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод, а заступниками Уповноваженого - начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів Михайлюка Романа Йосиповича та начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю Потопа Василя Івановича.”.

3. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 148 “Деякі питання виконання положень Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 802) позицію “Представник Басейнового управління водних ресурсів річок Пруту та Сірету” замінити позицією “Представник Дністровського басейнового управління водних ресурсів”.вгору