Про утворення Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 12.07.2017489
Документ 489-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 489
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 489

СКЛАД
Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Віце-прем’єр-міністр, голова Ради

Міністр молоді та спорту, заступник голови Ради

Заступник Міністра молоді та спорту, секретар Ради

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра інформаційної політики

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Начальник Управління фізичної культури і спорту Міноборони

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Народні депутати України (за згодою)

Президент Національного олімпійського комітету (за згодою)

Президент Спортивного комітету (за згодою)

Президент Національного комітету спорту інвалідів (за згодою)

Директор Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)

Представник Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту (за згодою)

Представники громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

Представники молодіжних та дитячих громадських організацій (за згодою)

Представник Національного університету фізичного виховання і спорту (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 489

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

1. Координаційна рада з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою створення в суспільстві умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя заради формування здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності та здорового способу життя;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань впровадження оздоровчої рухової активності в різні сфери життєдіяльності, підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;

3) удосконалення законодавства з питань забезпечення реалізації права громадянина на оздоровчу рухову активність.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі популяризації серед населення оздоровчої рухової активності та  здорового способу життя;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності та здорового способу життя;

3) проводить моніторинг стану виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності та здорового способу життя;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності та здорового способу життя.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Персональний склад Ради затверджує її голова. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за потреби. Засідання Ради проводить голова Ради, а за його відсутності - заступник голови.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Ради вносять голова та члени Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо у ньому беруть участь більше половини її членів.

10. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими у разі, коли за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює Мінмолодьспорт.вгору