Документ 489-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 червня 2010 р. N 489
Київ
Про використання у 2010 році
коштів державного бюджету, передбачених
Міністерству охорони навколишнього природного
середовища за окремими програмами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у 2010 році кошти державного бюджету
( 2154-17 ), передбачені Міністерству охорони навколишнього
природного середовища за окремими програмами, використовуються
відповідно до порядків, затверджених постановами Кабінету
Міністрів України за переліком, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 489
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
якими затверджено порядки, відповідно
до яких у 2010 році використовуються
кошти державного бюджету ( 2154-17 ),
передбачені Міністерству охорони
навколишнього природного середовища
за окремими програмами

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р.
N 333 ( 333-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2007
році коштів, передбачених у державному бюджеті на міжнародне
співробітництво у сфері охорони навколишнього природного
середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та
поширенню екологічної інформації" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 16, ст. 615; 2008 р., N 31, ст. 988; 2009 р., N 6,
ст. 169).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р.
N 345 ( 345-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення
загальнодержавних геодезичних та картографічних робіт і робіт з
демаркації та делімітації державного кордону" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 17, ст. 649; 2008 р., N 12, ст. 300; 2009 р.,
N 18, ст. 570).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2007 р.
N 377 ( 377-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними
речовинами" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 17, ст. 664;
2009 р., N 6, ст. 169).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2007 р.
N 379 ( 379-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення
якості атмосферного повітря" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 17, ст. 666; 2008 р., N 31, ст. 993; 2009 р., N 6, ст. 169).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.
N 390 ( 390-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання
природоохоронних заходів з формування національної екологічної
мережі" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 700;
2008 р., N 31, ст. 997; 2009 р., N 6, ст. 169).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.
N 391 ( 391-2007-п ) "Про порядок використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з
проведення земельної реформи, збереження, відтворення та
забезпечення раціонального використання земельних ресурсів"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 701; 2008 р., N 18,
ст. 508; 2009 р., N 6, ст. 169).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.
N 392 ( 392-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення
моніторингу навколишнього природного середовища та забезпечення
державного контролю за додержанням вимог природоохоронного
законодавства" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 702;
2008 р., N 28, ст. 880; 2009 р., N 6, ст. 169).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.
N 398 ( 398-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм
здешевлення кредитів комерційних банків" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 18, ст. 706; 2008 р., N 31, ст. 994; 2009 р.,
N 6, ст. 169).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.
N 426 ( 426-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
природоохоронних заходів з очищення стічних вод" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 18, ст. 734; 2008 р., N 31, ст. 987; 2009 р.,
N 6, ст. 169).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 489
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Пункти 2 і 5 Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті на міжнародне співробітництво у
сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння
сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної
інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2007 р. N 333 ( 333-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 16, ст. 615; 2008 р., N 31, ст. 988; 2009 р.,
N 6, ст. 169), викласти в такій редакції:
"2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану
природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони
навколишнього природного середовища та погодженого з
Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних
повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання
чинності цим Порядком.
План природоохоронних заходів формується відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505), за такими напрямами:
забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій
природоохоронного спрямування, у тому числі сплата членських
внесків;
наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють природоохоронні заходи;
розроблення екологічних стандартів і нормативів;
розроблення державних цільових і регіональних екологічних
програм;
проведення науково-технічних конференцій і семінарів,
організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек,
фонотек тощо;
організація і здійснення робіт з екологічної освіти,
підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом
роботи працівників природоохоронних органів.";
"5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".
2. Пункти 2, 3, 5 і 6 Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у
сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня
2007 р. N 377 ( 377-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 17, ст. 664; 2009 р., N 6, ст. 169), викласти в такій редакції:
"2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану
природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони
навколишнього природного середовища та погодженого з
Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних
повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання
чинності цим Порядком.
3. План природоохоронних заходів формується відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505), за такими напрямами:
будівництво, технічне переобладнання і реконструкція
сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів;
будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та
впровадження установок, обладнання та машин для збору,
транспортування, перероблення, знешкодження та складування
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів
виробництва, кубових залишків;
будівництво, розширення та реконструкція установок,
виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з
відходів виробництва та побутових відходів;
будівництво, розширення та реконструкція комплексів,
спеціалізованих полігонів та інших об'єктів для знешкодження та
захоронення не придатних для використання пестицидів, шкідливих і
токсичних промислових та інших відходів;
спеціальні роботи щодо запобігання пилоутворенню на прилеглих
територіях шламонакопичувачів і хвостосховищ;
будівництво, розширення та реконструкція цехів утилізації
осадів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах;
будівництво та реконструкція установок знешкодження та
утилізації шламів;
забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі
не придатних або заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин;
рекультивація порушених земель та використання родючого шару
ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних з порушенням земель.";
"5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку.
6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".
3. Пункти 2 і 4 Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для підвищення якості
атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 березня 2007 р. N 379 ( 379-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 17, ст. 666; 2008 р., N 31, ст. 993;
2009 р., N 6, ст. 169), викласти в такій редакції:
"2. Бюджетні кошти спрямовуються у межах бюджетних призначень
з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в органах
Державного казначейства бюджетних зобов'язань минулих років у разі
їх відповідності паспорту бюджетної програми відповідно до плану
природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони
навколишнього природного середовища та погодженого з
Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних
повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання
чинності цим Порядком.
План природоохоронних заходів формується відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505), за такими напрямами:
організація виробництва, установлення та реконструкція
обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих
речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в
атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізичних і
біологічних факторів на атмосферне повітря; розроблення
технології, організація виробництва та застосування матеріалів,
використання методів та впровадження технологій, що забезпечують
запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів
забруднення атмосферного повітря;
будівництво дослідних та дослідно-промислових установок для
розроблення методів очищення газів, що відводяться від джерел
шкідливих викидів в атмосферу;
розроблення та виготовлення систем і приладів контролю та
оснащення ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в
атмосферу та пунктів контролю і спостереження за забрудненням
атмосферного повітря;
спорудження і оснащення контрольно-регулювальних пунктів для
перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних
засобів;
розроблення, організація виробництва пристроїв для очищення
відпрацьованих газів двигунів та оснащення ними транспортних
засобів;
проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення
навколишнього природного середовища;
розроблення екологічних стандартів і нормативів;
наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють природоохоронні заходи.";
"4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".
4. Пункти 2 і 5 Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання природоохоронних
заходів з формування національної екологічної мережі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня
2007 р. N 390 ( 390-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 18, ст. 700; 2008 р., N 31, ст. 997; 2009 р., N 6, ст. 169),
викласти в такій редакції:
"2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до розробленого
Мінприроди плану природоохоронних заходів та переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.
N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505), за
такими напрямами:
проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних
ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення;
заходи щодо охорони тваринного світу;
ведення кадастру тваринного світу;
будівництво, обладнання, реконструкція і розширення
приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт,
пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також
інших об'єктів (майстерень, кордонів, установок для миття машин з
безстічним циклом, мостів, доріг, стежок, огорож і вольєрів),
будівництво гідротехнічних та інших споруд, об'єктів зв'язку в
заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах,
дендрологічних парках, зоологічних парках та парках-пам'ятках
садово-паркового мистецтва з метою збереження та відтворення
природних екологічних систем і пов'язаних з діяльністю цих
установ, а також витрати на утримання об'єктів
природно-заповідного фонду;
створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих
тварин і рослин;
придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і
засобів зв'язку, віднесених до організацій заповідників та інших
природоохоронних установ;
проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання
знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів
природно-заповідного фонду;
розроблення проектів створення територій і об'єктів
природно-заповідного фонду та організації їх територій;
діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених
до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи
зростання, створення належних умов для розмноження у природних
умовах, розведення та розселення;
створення центрів і банків генетичного матеріалу тварин і
рослин, які перебувають під загрозою зникнення;
здійснення заходів щодо відновлення корінних природних
комплексів на заповідних територіях;
утримання та оснащення природоохоронних організацій
приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами,
зміцнення матеріально-технічної бази установ природно-заповідного
фонду;
наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють природоохоронні заходи;
проведення науково-технічних конференцій і семінарів,
організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек,
фонотек тощо;
організація і здійснення робіт з екологічної освіти,
підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом
роботи працівників природоохоронних органів.";
"5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".
5. Пункти 2, 3 і 6 Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для проведення моніторингу
навколишнього природного середовища та забезпечення державного
контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня
2007 р. N 392 ( 392-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 18, ст. 702; 2008 р., N 28, ст. 880; 2009 р., N 6, ст. 169),
викласти в такій редакції:
"2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану
природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони
навколишнього природного середовища та погодженого з
Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних
повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання
чинності цим Порядком.
План природоохоронних заходів формується відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505), за такими напрямами:
розроблення та запровадження державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища;
розроблення екологічних стандартів і нормативів;
проведення екологічної експертизи;
утримання та оснащення природоохоронних організацій
приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами,
зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища, його урядових і
територіальних органів, а також установ та організацій, що
належать до сфери його управління;
наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють відповідні природоохоронні заходи;
проведення науково-технічних конференцій і семінарів,
організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек,
фонотек тощо.
3. Мінприроди здійснює планування та фінансування заходів
відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414), Порядку планування та фінансування природоохоронних
заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного
середовища, затвердженого наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 21 березня 2002 р. N 189
( z0482-02 ), Положення про Державний фонд охорони навколишнього
природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 634 ( 634-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 19, ст. 692; 2006 р., N 15, ст. 1080).
Визначення обсягів бюджетних коштів для проведення робіт
капітального характеру згідно з планом заходів здійснюється
відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з
урахуванням вимог будівельних нормативних документів та обсягів
усіх джерел.
Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального
будівництва, здійснюються Мінприроди відповідно до Порядку
державного фінансування капітального будівництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374).";
"6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".
6. Внести до Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки
природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм
здешевлення кредитів комерційних банків, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 398
( 398-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 706;
2008 р., N 31, ст. 994; 2009 р., N 6, ст. 169), такі зміни:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Мінприроди за програмою
"Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі
через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" (далі -
бюджетні кошти).
Бюджетні кошти спрямовуються на компенсацію відсоткової
ставки за залученими у комерційних банках кредитами для здійснення
природоохоронних заходів (далі - компенсація) відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505).";
абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
"Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".
7. Пункти 2, 3 і 6 Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних
заходів з очищення стічних вод, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 426 ( 426-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 734; 2008 р., N 31,
ст. 987; 2009 р., N 6, ст. 169), викласти в такій редакції:
"2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану
природоохоронних заходів, затвердженого Міністром охорони
навколишнього природного середовища та погодженого з
Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних
повноважень і Міністром фінансів у місячний строк після набрання
чинності цим Порядком.
3. План природоохоронних заходів формується відповідно до
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 18, ст. 505), за такими напрямами:
будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення
та реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд для
очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному
господарстві, інших галузях народного господарства; систем
роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;
будівництво та реконструкція розсіюючих випусків очищених
стічних вод та проведення заходів щодо запобігання тепловому
забрудненню водойм;
заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення.
Бюджетні кошти не виділяються юридичним особам, яких визнано
банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, які
перебувають в стані ліквідації та тим, які мають заборгованість
понад півроку із сплати податків і платежів до державного,
місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України.
Під час формування плану заходів пріоритет надається
природоохоронним заходам загальнодержавного значення, а також
заходам, пов'язаним із завершенням розпочатого у минулих роках
будівництва, розширенням та реконструкцією об'єктів, що потребують
капітальних вкладень, із ступенем будівельної готовності не менш
як 70 відсотків.";
"6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".вгору