Документ 4888-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.07.2012. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.157)

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни у додаток до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 27, ст. 353), виклавши його у редакції, що додається.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 червня 2012 року
№ 4888-VI

Додаток
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Головні розпорядники коштів

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

за роками

загальний обсяг

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

I. Організаційні завдання


1. Удосконалення законодавства та управління

кількість засідань відповідних рад

4

4

4

4

4

1) забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, ДПтС, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013


кількість національних звітів


1


1


2) забезпечення здійснення контролю за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза - глобальні дії” та підготовка Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом “Глобальна криза - глобальні дії”

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, ДПтС, Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою)

2010, 2012


кількість парламентських слухань13) ініціювання проведення парламентських слухань про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, об’єднання громадян (за згодою), Національна академія медичних наук

2011


кількість розроблених нормативно-правових актів

1

1

1

1

1

4) удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Мін’юст, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МЗС, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, ДПтС, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013


кількість перевірених підприємств, установ і організацій

120

120

120

120

120

5) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з дотримання законодавства з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих у сфері трудових відносин

Держпраці, МОЗ, Мін’юст, МОНмолодьспорт, Міноборони, Держприкордонслужба, МВС, СБУ, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013


кількість стандартів

5

3
6) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику

Мінсоцполітики, МОЗ, Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою) (далі - Благодійна організація)

2009-2010

державний бюджет

Мінсоцполітики
МОЗ
Глобальний фонд

Благодійна організація

137,5

75

62,5


Разом


137,5

75

62,5


у тому числі


державний бюджет


Глобальний фонд


137,5

75

62,5

кількість нормативно-правових актів


1

17) розроблення і затвердження норм харчування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

МОЗ

2010-2011


кількість нормативно-правових актів

1

8) розроблення порядку здійснення соціального супроводу, надання медичної допомоги та соціальної підтримки дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, які перебувають у будинках дитини при виправних колоніях, а також неповнолітніх з ВІЛ-інфекцією, які перебувають в установах виконання покарань

ДПтС, МОЗ

2009


кількість нормативно-правових актів

1

9) розроблення та запровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг, пов’язаних із соціальним замовленням

Мінсоцполітики, МОЗ, ДПтС

2009


кількість нормативно-правових актів110) розроблення та впровадження на національному і регіональному рівнях системи

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Благодійна

2011

державний бюджет

МОЗДержслужба соцзахворювань


перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводження пацієнтів супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу - туберкульозу та вірусних гепатитів

організація (за згодою)Національна академія медичних наук

Глобальний фонд

Благодійна організація

7163

2096,5

2107,5

1981

978
Разом


7163

2096,5

2107,5

1981

978
у тому числі


державний бюджет


Глобальний фонд


7163

2096,5

2107,5

1981

978
Разом за завданням 1


7300,5

2171

2170

1981

978
у тому числі


державний бюджет


Глобальний фонд


7300,5

2171

2170

1981

978


2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів

кількість центрів

1

1) створення Національного центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

МОЗ

2013

державний бюджет

МОЗ
кількість контрольних досліджень

24

24

32

40

40

2) забезпечення функціонування референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу державної установи “Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров’я України”

МОЗ, Держслужба соцзахворювань

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

3403,7

838,1

780,4

518,4

633,4

633,4
Держслужба соцзахворювань

Разом


3403,7

838,1

780,4

518,4

633,4

633,4у тому числі


державний бюджет


3403,7

838,1

780,4

518,4

633,4

633,4


кількість створених відділень

1

1
3) створення інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в установах виконання покарань

ДПтС

2009-2010

державний бюджет

ДПтС

20480

10240

10240


Разом


20480

10240

10240


у тому числі


державний бюджет


20480

10240

10240

кількість створених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді


4) сприяння створенню у регіонах України центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010-2013

місцеві бюджети, інші джерела

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді


5) сприяння створенню у регіонах України центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010-2013

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації


6) удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

46406,2

20859,8

10278,1

4747,1

7075,2

3446місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

27181,5

17234,2

4718,4

4084,1

619,1

525,7Разом


73587,7

38094

14996,5

8831,2

7694,3

3971,7у тому числі


державний бюджет


46406,2

20859,8

10278,1

4747,1

7075,2

3446місцеві бюджети


27181,5

17234,2

4718,4

4084,1

619,1

525,7
7) здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності та соціальних служб

МОЗ, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужба, ДПтС, Національна академія медичних наук

2009-2013Разом за завданням 2


97471,4

49172,1

26016,9

9349,6

8327,7

4605,1у тому числі


державний бюджет


70289,9

31937,9

21298,5

5265,5

7708,6

4079,4місцеві бюджети


27181,5

17234,2

4718,4

4084,1

619,1

525,7

3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на національному та регіональному рівнях

кількість національних центрів

1

1) створення та забезпечення діяльності національного і регіональних центрів моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу

Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні” (далі - Фонд) (за згодою), Благодійна організація (за згодою)

2009-2011

державний бюджет

Держслужба соцзахворюванькількість регіональних центрів


14

13
місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Глобальний фонд

Фонд

20443,2

5277,9

5075,8

5976,3

4113,2

Благодійна організація

Разом


20443,2

5277,9

5075,8

5976,3

4113,2
у тому числі


державний бюджет


місцеві бюджети


Глобальний фонд


20443,2

5277,9

5075,8

5976,3

4113,2кількість проведених досліджень

4


4


4

2) проведення досліджень поведінки осіб у групах ризику та здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції

МОНмолодьспорт, МОЗ, Національна академія медичних наук, Фонд (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

4500

1500


1500


1500


МОЗ
Національна академія медичних наук

Глобальний фонд

Фонд

10918

2500

2956

756

4706
Разом


15418

4000

2956

2256

4706

1500у тому числі


державний бюджет


4500

1500


1500


1500Глобальний фонд


10918

2500

2956

756

4706кількість проведених перевірок регіонів

12

17

15

10

13

3) проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, МЗС, Міноборони, МВС, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013Разом за завданням 3


35861,2

9277,9

8031,8

8232,3

8819,2

1500у тому числі


державний бюджет


4500

1500


1500


1500Глобальний фонд


31361,2

7777,9

8031,8

6732,3

8819,2


4. Здійснення наукового супроводу

кількість проведених досліджень


1) розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Національна академія медичних наук, МОЗ

2009-2013

державний бюджет

Національна академія медичних наук

10090

1700

2450

2005

1955

1980


МОЗ

Разом


10090

1700

2450

2005

1955

1980у тому числі


державний бюджет


10090

1700

2450

2005

1955

1980


кількість препаратів вітчизняного виробництва1

1

1

2) розроблення лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення питання щодо можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання

Національна академія наук, Національна академія медичних наук, МОЗ

2009-2013

державний бюджет

Національна академія медичних наук

Національна академія наук

10000


2500

2500

2500

2500МОЗ

Разом


10000


2500

2500

2500

2500у тому числі


державний бюджет


10000


2500

2500

2500

2500Разом за завданням 4


20090

1700

4950

4505

4455

4480у тому числі


державний бюджет


20090

1700

4950

4505

4455

4480

5. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

кількість підготовлених педагогів

8000

8000

8000

8000

10900

1) підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

11864,7

2218,5

2218,5

2218,6

2218,6

2990,5


загальноосвітні навчальні заклади, які мають педагогічних працівників з відповідною підготовкою (відсотків)

37

49

61

74

90

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

8494,2

1584

1584

1584

1584

2158,2Разом


20358,9

3802,5

3802,5

3802,6

3802,6

5148,7у тому числі


державний бюджет


11864,7

2218,5

2218,5

2218,6

2218,6

2990,5місцеві бюджети


8494,2

1584

1584

1584

1584

2158,2


кількість підготовлених спеціалістів


2) забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики
кількість залучених до профілактичної роботи соціальних працівників, які пройшли навчання на семінарах

540

1080

1080

1080

1080

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціальної підтримки

міські держадміністрації Мінсоцполітики, Благодійна організація (за згодою)
місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

3627,3

403,3

806

806

806

806Глобальний фонд

Благодійна організація

8597

2803,5

3095

2123

575,5
Разом


12224,3

3206,8

3901

2929

1381,5

806у тому числі


державний бюджет


місцеві бюджети


3627,3

403,3

806

806

806

806Глобальний фонд


8597

2803,5

3095

2123

575,5кількість працівників, які пройшли навчання


3) включення до програм підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери та державних інспекторів з охорони праці питань щодо профілактики ВІЛ-іфекції/СНІДу та наркозалежності

Мінсоцполітики, Держгірпромнагляд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики

24,2

24,2


Держгірпромнагляд

місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

1684,6

448,6

336

300

300

300Разом


1708,8

472,8

336

300

300

300у тому числі


державний бюджет


24,2

24,2місцеві бюджети


1684,6

448,6

336

300

300

300

Разом за завданням 5


34292

7482,1

8039,5

7031,6

5484,1

6254,7у тому числі


державний бюджет


11888,9

2242,7

2218,5

2218,6

2218,6

2990,5місцеві бюджети


13806,1

2435,9

2726

2690

2690

3264,2Глобальний фонд


8597

2803,5

3095

2123

575,5


II. Профілактичні завдання


6. Здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

кількість інформаційно-просвітницьких заходів


1) сприяння висвітленню заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет

Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, МОЗ, релігійні організації та об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013
2) сприяння створенню та поширенню в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами

Держкомтелерадіо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

Держкомтелерадіо

4310

862

862

862

862

862
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Разом


4310

862

862

862

862

862у тому числі


державний бюджет


4310

862

862

862

862

862


молодь, залучена до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів (відсотків)

20

30

40

45

50

3) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів, зокрема в сільській місцевості, віддалених районах та малих містах, шляхом створення та поширення соціальної реклами; забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

4310

970

970

890

790

690


місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

4312,1

862,4

862,4

862,4

862,4

862,5


кількість діючих мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи

25

25

25

25

25Разом


8622,1

1832,4

1832,4

1752,4

1652,4

1552,5у тому числі


державний бюджет


4310

970

970

890

790

690місцеві бюджети


4312,1

862,4

862,4

862,4

862,4

862,5


кількість навчальних закладів

3800

4000

4000

4000

4000

4) запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді “Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОНмолодьспорт

16929

3253,1

3418,9

3419

3419

3419місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Разом


16929

3253,1

3418,9

3419

3419

3419у тому числі


державний бюджет


16929

3253,1

3418,9

3419

3419

3419місцеві бюджети


5) сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

МОЗ, Державна служба соцзахворювань, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мін’юст, Міноборони, МВС, ДПтС, Держкомтелерадіо, Мінкультури, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ


Державна служба соцзахворюваньМОНмолодьспортМінсоцполітикиМін’юстМіноборониМВСДПтСДержкомтелерадіо
Мінкультури
Національна рада з питань телебачення і радіомовленнямісцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїГлобальний фонд

Благодійна організація

700

200

200

200

100Разом


700

200

200

200

100
у тому числі


державний бюджет
місцеві бюджети

Глобальний фонд


700

200

200

200

100кількість інформаційно-просвітницьких компаній

1

1

1

1

1

6) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей

Мінсоцполітики

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики

5000

1000

1000

1000

1000

1000Разом


5000

1000

1000

1000

1000

1000у тому числі


державний бюджет


5000

1000

1000

1000

1000

1000
7) проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013


кількість ресурсних центрів


8) забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, надання консультаційних послуг громадянам, представникам роботодавців та профспілкових організацій з метою зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування

Держпраці

2009-2013
9) моніторинг застосування методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин

Держпраці, Мін’юст, МОЗ, МОНмолодьспорт, МВС, СБУ, Держгірпромнагляд, Дежприкордонслужба, ДПтС

2009-2013
10) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців

Міноборони

2009-2013

державний бюджет

Міноборони

4667,5

736

1967,5

950

499

515Разом


4667,5

736

1967,5

950

499

515у тому числі


державний бюджет


4667,5

736

1967,5

950

499

515Разом за завданням 6


62631,7

13122,9

15101,8

12996,4

10797,9

10612,7у тому числі


державний бюджет


35216,5

6821,1

8218,4

7121

6570

6486місцеві бюджети


26715,2

6101,8

6683,4

5675,4

4127,9

4126,7


Глобальний фонд


700

200

200

200

100


7. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику

представники груп ризику, обстежені та охоплені профілактичним лікуванням (відсотків)

30

40

50

60

60

1) здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику

МОЗ, Мінсоцполітики, ДПтС, Фонд (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

4968

496,8

745,2

993,6

1242

1490,4
Мінсоцполітики
ДПтСГлобальний фонд

Фонд

21408,3

4286,5

5079,3

5728,3

6314,2Разом


26376,3

4783,3

5824,5

6721,9

7556,2

1490,4у тому числі


державний бюджет


4968

496,8

745,2

993,6

1242

1490,4Глобальний фонд


21408,3

4286,5

5079,3

5728,3

6314,2споживачі ін’єкційних наркотиків, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

2) надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітики
місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

26371,5

5252,9

5252,9

5288,5

5288,6

5288,6Глобальний фонд

Фонд

146225,7

33575,8

44728,5

45932,6

21988,8
Благодійна організація

13708,5

2750

4383,5

4383,5

2191,5Разом


186305,7

41578,7

54364,9

55604,6

29468,9

5288,6у тому числі


державний бюджет

місцеві бюджети


26371,5

5252,9

5252,9

5288,5

5288,6

5288,6Глобальний фонд


159934,2

36325,8

49112

50316,1

24180,3кількість осіб

9300

12000

14000

15300

20000

3) розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків,

у тому числі шляхом:

розроблення основних принципів проведення замісної підтримувальної терапії та моніторингу її ефективності;

впровадження застосування рідких форм лікарських засобів в програму замісної підтримувальної терапії;

облаштування засобами контролю кабінетів замісної підтримувальної терапії;

вивчення питання щодо створення реєстру споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, яким надаються послуги з проведення замісної підтримувальної терапії;

проведення моніторингу ефективності впровадження замісної підтримувальної терапії;

вивчення та узагальнення питань щодо ефективності замісної підтримувальної терапії та альтернативних методів лікування наркозалежності

МОЗ, Держслужба соцзахворювань, ДСКН, МВС, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Благодійна організація (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

24410,4

833,4

1666,9

2500,3


19409,8Національна академія медичних наук

3333,7

3333,7


Держслужба соцзахворювань


Держслужба з контролю за наркотиками

МВС


місцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації


Глобальний фонд

Благодійна організація

17529,5

3648,5

5186,5

5721

2973,5


Разом


45273,6

4481,9

6853,4

8221,3

6307,2

19409,8


у тому числі

державний бюджет


27744,1

833,4

1666,9

2500,3

3333,7

19409,8


місцеві бюджети
Глобальний фонд


17529,5

3648,5

5186,5

5721

2973,5кількість команд


80

80

80

80

4) сприяння діяльності мультидисциплінарних вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013


діти і підлітки з ризикованою поведінкою, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

5) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

Мінсоцполітикимісцевий бюджет

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїГлобальний фонд

Фонд

2999

1227,5

693,6

718,6

359,3
Благодійна організаціяРазом


2999

1227,5

693,6

718,6

359,3
у тому числі


державний бюджет
місцевий бюджет

Глобальний фонд


2999

1227,5

693,6

718,6

359,3засуджені та особи, узяті під варту, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

6) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, узятим під варту

ДПтС, Фонд (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

ДПтС

28637,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5


Глобальний фонд

Фонд

17592,3

3023,5

5075,4

6112,8

3380,6Разом


46229,8

8751

10802,9

11840,3

9108,1

5727,5у тому числі


державний бюджет


28637,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5

5727,5Глобальний фонд


17592,3

3023,5

5075,4

6112,8

3380,6особи, які надають платні сексуальні послуги, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

7) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції особам, які надають платні сексуальні послуги

МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

МінсоцполітикиГлобальний фонд

Фонд

47180

10686,9

13923,9

15874,9

6694,3Разом


47180

10686,9

13923,9

15874,9

6694,3
у тому числі


державний бюджет

Глобальний фонд


47180

10686,9

13923,9

15874,9

6694,3чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, охоплені профілактичними заходами (відсотків)

20

30

40

50

60

8) надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками

МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд (за згодою), Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

МінсоцполітикиГлобальний фонд

Фонд

14822,7

3389,6

4181,4

4903,2

2348,5
Благодійна організаціяРазом


14822,7

3389,6

4181,4

4903,2

2348,5
у тому числі


державний бюджет

Глобальний фонд


14822,7

3389,6

4181,4

4903,2

2348,5


Разом за завданням 7


369187,1

74898,9

96644,6

103884,8

61842,5

31916,3у тому числі


державний бюджет


61349,6

7057,7

8139,6

9221,4

10303,2

26627,7місцевий бюджет


26371,5

5252,9

5252,9

5288,5

5288,6

5288,6Глобальний фонд


281466

62588,3

83252,1

89374,9

46250,7


8. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

кількість осіб


1) забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення (“позитивна профілактика”)

МОЗ, Мінсоцполітики, Благодійна організація (за згодою), об’єднання громадян (за згодою)

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

Мінсоцполітики


Глобальний фонд

Благодійна організація

2465,5

585

663

780

437,5Разом

2465,5

585

663

780

437,5
у тому числі


державний бюджет
Глобальний фонд

2465,5

585

663

780

437,5випадки передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (відсотків)

7

6

5

4

2

2) здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:

тест-системами для планового обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

державний бюджет

МОЗ

230495,9

39766,1

42764,6

46411,3

49391,6

52162,3

Національна академія медичних наук
тест-системами для визначення вірусного навантаження та CD4; антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;


тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції;

медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва; адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерямимісцеві бюджети

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

100944,4

15013,4

17623,4

20174,6

22527

25606Разом


331440,3

54779,5

60388

66585,9

71918,6

77768,3у тому числі


державний бюджет


230495,9

39766,1

42764,6

46411,3

49391,6

52162,3місцеві бюджети


100944,4

15013,4

17623,4

20174,6

22527

25606Разом за завданням 8


333905,8

55364,5

61051

67365,9

72356,1

77768,3у тому числі


державний бюджет


230495,9

39766,1

42764,6

46411,3

49391,6

52162,3місцеві бюджети


100944,4

15013,4

17623,4

20174,6

22527

25606


Глобальний фонд


2465,5

585

663

780

437,5


9. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції

рівень охоплення тестуванням (відсотків):
загального населення;