Документ 488-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 1995 р. N 488
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про деякі зміни щодо матеріального
забезпечення працівників прокуратури,
судів, податкової служби, органів державної
виконавчої влади та інших органів
{ Про поширення чинності додатково див. Постанови КМ
N 783 ( 783-95-п ) від 04.10.95
N 297 ( 297-96-п ) від 06.03.96 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 606 ( 606-96-п ) від 31.05.96
N 828 ( 828-97-п ) від 04.08.97 }
{ Про поширення чинності додатково див. Постанови КМ
N 259 ( 259-98-п ) від 02.03.98
N 2016 ( 2016-99-п ) від 30.10.99 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000
N 1638 ( 1638-2000-п ) від 03.11.2000
N 739 ( 739-2001-п ) від 27.06.2001
N 1119 ( 1119-2001-п ) від 28.08.2001
N 499 ( 499-2003-п ) від 07.04.2003
N 817 ( 817-2003-п ) від 02.06.2003
N 1562 ( 1562-2003-п ) від 02.10.2003
N 531 ( 531-2005-п ) від 30.06.2005
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 620 ( 620-2006-п ) від 11.05.2006
N 1118 ( 1118-2011-п ) від 02.11.2011
N 153 ( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )

2. { Пункт 2 втратив чинність стосовно працівників, схеми
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 на підставі Постановою КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 } { Пункт 2 втратив чинність в
частині встановлення міністрам надбавки за особливий характер
роботи та інтенсивність праці на підставі Постанови КМ N 1119
( 1119-2001-п ) від 28.08.2001 } { Пункт 2 втратив чинність в
частині надбавок Голові та заступникам Голови державної податкової
адміністрації на підставі Постанови КМ N 828 ( 828-97-п ) від
04.08.97 } Установити керівникам центральних органів виконавчої влади,
першим заступникам та заступникам керівників центральних органів
виконавчої влади, державним уповноваженим Антимонопольного
комітету України надбавки за особливий характер роботи та
інтенсивність праці у розмірі до 90 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг (спеціальне звання). { Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 499
( 499-2003-п ) від 07.04.2003, N 1562 ( 1562-2003-п ) від
02.10.2003, N 531 ( 531-2005-п ) від 30.06.2005, N 620
( 620-2006-п ) від 11.05.2006, N 1118 ( 1118-2011-п ) від
02.11.2011 }
Установити керівникам департаментів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади і керівникам урядових органів
державного управління надбавки за особливий характер роботи та
інтенсивність праці у розмірі до 60 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця. { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1638 ( 1638-2000-п )
від 03.11.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 817
( 817-2003-п ) від 02.06.2003 }
Установлення зазначеної надбавки здійснюється за рішенням
керівника вищого рівня в межах затвердженого фонду оплати праці
працівників апарату відповідного органу. { Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1638 ( 1638-2000-п ) від
03.11.2000 }
{ Поширити чинність пункту 2 згідно з Постановою КМ N 783
( 783-95-п ) від 04.10.95 на:
віце-прем'єрів і Керуючого справами Уряду Автономної
Республіки Крим, керівників і заступників керівників міністерств,
державних комітетів та інших центральних органів державної
виконавчої влади Автономної Республіки Крим; Голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
заступників Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
голів постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступників
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Міністра Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, керівників і заступників
керівників міністерств, республіканських комітетів та інших
республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим. { Абзац в редакції Постанови КМ 739 ( 739-2001-п ) від
27.06.2001 }
{ Поширити чинність пункту 2 на Генерального прокурора України та
його заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва і Севастополя та їх заступників, прирівняних
до них прокурорів та їх заступників згідно з Постановою КМ N 297
( 297-96-п ) від 06.03.96 }
{ Пункт 2 із змінам, внесеними згідно з Постановою КМ N 606
( 606-96-п ) від 31.05.96 }
{ Поширити чинність пункту 2 на директора і заступника директора
Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим
згідно з Постановою КМ N 259 ( 259-98-п ) від 02.03.98 }
{ Чинність пункту 2 поширено на начальників та заступників
начальників департаментів Міністерства економіки та Міністерства
фінансів згідно з Постановою КМ N 2016 ( 2016-99-п ) від
30.10.99 }
{ Пункт 2 із змінам, внесеними згідно з Постановою КМ N 153
( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }
3. Видатки, передбачені пунктами 1 і 2 цієї постанови,
здійснювати в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті
України на утримання відповідних органів.
4. Визнати такими, що втратили чинність, абзац шостий
підпункту "б" та абзац другий підпункту "в" пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. N 112
( 112-94-п ).
5. Ця постанова вводиться в дію з 1 липня 1995 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26вгору