Документ 488-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 травня 2018 р. № 488
Київ

Про затвердження Порядку контролю за якістю послуг з харчування особового складу Збройних Сил

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок контролю за якістю послуг з харчування особового складу Збройних Сил, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2018 р. № 488

ПОРЯДОК
контролю за якістю послуг з харчування особового складу Збройних Сил

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення органами військового управління контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил, що відповідно до законодавства мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних та польових умовах (далі - послуги з харчування), які надаються згідно з договорами про закупівлю харчування (далі - договір), укладеними між Міноборони (далі - замовник) та фізичними і юридичними особами, які надають такі послуги (далі - виконавець).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

якість послуг з харчування - відповідність наданих послуг з харчування вимогам договорів, законодавства, стандартів та норм у сфері надання послуг з харчування, відповідність харчових продуктів установленим параметрам безпечності та окремим показникам якості харчових продуктів;

контрольні заходи - постійні дії з проведення представником замовника комплексних перевірок якості послуг з харчування. Місцем здійснення контрольних заходів є військова частина (бригада, полк, група, корабель, окремий батальйон (дивізіон), окрема рота), військові установи, організації, військові навчальні заклади Збройних Сил (далі - військові частини);

представник замовника - орган військового управління, на якого замовником покладено функції з контролю за якістю харчових продуктів, послуг з харчування;

представник виконавця - визначена виконавцем особа, яка наділена відповідно до умов договору правами та обов’язками щодо надання послуг з харчування у визначеній військовій частині та має право підпису відповідних документів;

установа безпечності харчових продуктів та ветеринарії Збройних Сил - установа (підрозділ) Збройних Сил, до повноважень якої віднесено виконання функцій з оцінки ветеринарно-санітарного стану продукції тваринного, рослинного та біотехнологічного походження, яку використовують для забезпечення особового складу Збройних Сил.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному  в Законі України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

3. Контроль за якістю послуг з харчування здійснюється відповідно до вимог, визначених законодавством та договорами.

4. Контрольні заходи включають в себе комплексні перевірки:

якості готових страв та дотримання технології їх приготування;

санітарного стану об’єктів продовольчої служби (продовольчих складів, овочесховищ, їдалень, пекарень, підсобних господарств тощо);

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів під час постачання, освіження та зберігання;

відповідності даних накладних фактично поставленим харчовим продуктам;

відповідності харчових продуктів, що використовуються для надання послуг з харчування на підставі договорів, вимогам нормативних документів;

порядку зберігання харчових продуктів на продовольчому складі та у виробничих приміщеннях;

якості харчових продуктів та дотримання встановлених норм харчування;

порядку освіження харчових продуктів;

дотримання вимог здійснення санітарних заходів під час кулінарної обробки харчових продуктів, приготування і роздачі готової їжі;

дотримання вимог здійснення санітарних заходів під час утримання їдалень, складів, овочесховищ;

своєчасного проходження медичного обстеження обслуговуючого персоналу, який задіяний у наданні послуг з харчування;

використання і утримання виконавцем військового майна та його обслуговування відповідно до експлуатаційної документації, зазначеної в договорі.

5. Контрольні заходи за якістю послуг з харчування здійснюються представником замовника у присутності представників виконавця та військової частини.

6. Якщо під час здійснення контрольного заходу за результатами оцінки представника замовника існує обґрунтована підозра або встановлено, що харчовий продукт або інший об’єкт контрольних заходів є небезпечним чи непридатним до споживання та використання, зразок такого продукту відбирається у трьох екземплярах у встановленому порядку з подальшим направленням до установи безпечності харчових продуктів та ветеринарії Збройних Сил для проведення досліджень, передачі за актом у присутності представника виконавця на зберігання до військової частини як контрольного зразка та передачі за актом представнику виконавця.

Обіг зазначеного харчового продукту або іншого об’єкта контрольних заходів тимчасово припиняється представником замовника на період проведення досліджень до отримання протоколів лабораторних випробувань строком не більш як на 15 календарних днів, а харчових продуктів молочної групи - не більш як на п’ять календарних днів.

У разі коли в результаті проведення лабораторних досліджень підозру щодо небезпечності харчового продукту не підтверджено в день отримання протоколів випробувань, тимчасове припинення обігу харчового продукту скасовується представником замовника, про що негайно інформується виконавець.

У разі коли в результаті лабораторних досліджень підозру щодо небезпечності харчового продукту підтверджено, такий харчовий продукт повинен бути переміщений виконавцем за межі території військової частини протягом одного календарного дня.

Виконавець передає в установленому порядку в присутності представника замовника отриманий зразок до незалежної уповноваженої лабораторії для проведення досліджень.

7. Під час здійснення контрольних заходів виконавець надає технологічні карти для контролю за якістю харчових продуктів, співвідношенням компонентів та дотриманням процесів приготування готових страв.

8. Під час здійснення контрольних заходів може проводитися фото- та (або) відеозйомка.

9. Результати здійснення контрольних заходів оформляються актом, який підписується представником замовника, представником виконавця, залученими до їх здійснення, та подається командирові (начальникові) військової частини на підпис.вгору