Документ 488-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2017, підстава - 239-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 488
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Порядку
проведення перевірки екологічних показників
нафтопродуктів, які реалізуються шляхом
оптової та роздрібної торгівлі

Відповідно до Законів України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) і "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення перевірки екологічних
показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та
роздрібної торгівлі (додається).
2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики разом з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища у тримісячний строк:
визначити у державних стандартах показники нафтопродуктів,
які належать до категорії екологічних;
затвердити порядок взаємодії органів державного контролю під
час проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів,
які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі
( z0690-07 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 488
ПОРЯДОК
проведення перевірки екологічних
показників нафтопродуктів, які реалізуються
шляхом оптової та роздрібної торгівлі

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки
екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та
дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної
торгівлі суб'єктами господарювання (далі - перевірка).
2. Екологічні показники нафтопродуктів (бензину
автомобільного та дизельного палива) - це норми якості
нафтопродуктів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для
здоров'я людини та навколишнього природного середовища під час
використання нафтопродуктів як палива для двигунів будь-якого
призначення.
Показники нафтопродуктів, які належать до категорії
екологічних, у державних стандартах визначає Держспоживстандарт
разом з Мінприроди.
3. Перевірка проводиться Держспоживстандартом за участю
Мінприроди, їх територіальними органами (далі - органи державного
контролю) шляхом відбору проб нафтопродуктів, визначення
показників та порівняння їх з екологічними показниками і
показниками, наведеними у сертифікаті відповідності або свідоцтві
про визнання відповідності.
4. Органи державного контролю під час проведення перевірки
взаємодіють між собою в порядку, що затверджується
Держспоживстандартом разом з Мінприроди.
5. Перевірка може бути плановою або позаплановою і
проводиться за місцем зберігання або реалізації нафтопродуктів.
Планова перевірка проводиться органами державного контролю
відповідно до річного плану перевірок.
Позапланова перевірка проводиться на підставі звернення
(заяви, скарги) громадянина, юридичної особи про реалізацію
неякісних нафтопродуктів.
6. Для проведення перевірки керівники органів державного
контролю видають спільний наказ, у якому зазначається дата і
завдання її проведення, прізвище посадових осіб, які будуть
проводити перевірку.
7. Під час проведення перевірки суб'єкти господарювання, що
перевіряються, зобов'язані:
надавати технічну та іншу документацію посадовим особам
органу державного контролю, необхідну для виконання покладених на
них завдань;
забезпечити посадовим особам органу державного контролю
безпечні умови для проведення перевірки;
призначати свого представника для участі в перевірці.
8. Відбір, пакування, транспортування та зберігання проб
нафтопродуктів здійснюється відповідно до Порядку відбору у
суб'єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського
харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня
1994 р. N 215 ( 215-94-п ).
Екологічні показники нафтопродуктів визначаються згідно з
нормативними документами і методиками виконання вимірювань.
9. За результатами перевірки складається акт у трьох
примірниках за формою, що затверджується Держспоживстандартом і
Мінприроди. Кожний примірник акта підписується посадовими особами
органів державного контролю, які провели перевірку, та керівником
суб'єкта господарювання, що перевірявся. Один примірник акта
передається керівникові суб'єкта господарювання, що перевірявся,
інші - керівникам органів державного контролю.
Керівник суб'єкта господарювання, що перевірявся, має право
викласти зауваження і пропозиції щодо змісту акта і проведення
перевірки, які додаються до акта і є його невід'ємною частиною.
У разі відмови керівника суб'єкта господарювання підписати
акт посадові особи органів державного контролю, що провели
перевірку, зазначають про це в акті.
10. У разі невідповідності визначених показників
нафтопродуктів екологічним показникам посадові особи органів
державного контролю вживають до суб'єктів господарювання заходи
відповідно до повноважень, визначених законодавством.
11. Дії посадових осіб органів державного контролю, пов'язані
з перевіркою екологічних показників нафтопродуктів, можуть бути
оскаржені суб'єктом господарювання, що перевірявся, у порядку,
визначеному законодавством.вгору