Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 562
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004487
Документ 487-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 487
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2001 р. N 562

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня
2001 р. N 562 ( 562-2001-п ) "Про затвердження Порядку створення і
ведення Державного кадастру природних територій курортів"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 953) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 487
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2001 р. N 562 ( 562-2001-п )

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:
"2. Державній туристичній адміністрації протягом 2004 року
розробити і затвердити за погодженням з Міністерством охорони
здоров'я, Міністерством охорони навколишнього природного
середовища, Державним комітетом природних ресурсів, Державним
комітетом статистики, Державним комітетом по земельних ресурсах,
Державним комітетом з будівництва та архітектури і Національною
академією наук перелік та форму подання відомостей, що включаються
до Державного кадастру природних курортів".
2. У Порядку створення і ведення Державного кадастру
природних територій курортів, затвердженому зазначеною постановою
( 562-2001-п ):
1) в абзаці сьомому пункту 3 слово "Мінекоресурсів" замінити
словами "Мінприроди" у відповідному відмінку;
2) пункт 3 доповнити після абзацу сьомого новими абзацами
такого змісту:
"про стан надр - за даними Держкомприродресурсів;
про наявність колективних та індивідуальних засобів
розміщення - за даними місцевих органів виконавчої влади".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;
3) у пункті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
"здійснення більш раціонального поточного і перспективного
використання природних територій курортів відповідно до
затвердженої містобудівної документації у санаторно-курортному
лікуванні, медичній реабілітації, розвитку туризму та рекреації
населення";
абзац п'ятий після слів "природних лікувальних" доповнити
словами "та рекреаційних";
4) у пунктах 5, 6 і 8 слово "МОЗ" замінити словом
"Держтурадміністрація" у відповідному відмінку;
5) у пункті 6:
доповнити пункт після слів "за погодженням з" словом "МОЗ";
слово "Мінекоресурсів" замінити словами "Мінприроди,
Держкомприродресурсів";
слово "Держкоммолодьспорттуризмом" виключити.вгору