Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019485
Документ 485-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. № 485
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 39, ст. 1358, ст. 1366) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 червня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 485

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293

У пункті 1:

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“для виконання спеціальних обов’язків, покладених на суб’єктів ринку природного газу Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226, № 92, ст. 3052) (далі - Положення), ціна природного газу для цілей пункту 12 Положення дорівнює мінімальному значенню з чотирьох (без податку на додану вартість):

Ц = MIN (Цмерт; Цueex; Цнакпр; Цпсо),

де Ц - ціна продажу/постачання природного газу на кожний газовий місяць, яка дорівнює мінімальному значенню з чотирьох: Цмерт або Цueex, або Цнакпр, або Цпсо;

Цмерт - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за підсумками газового місяця, шо передує місяцю продажу/постачання, яка публікується Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

Цueex - середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця продажу/постачання за результатами електронних біржових торгів на Товарній біржі “Українська енергетична біржа” до початку цього газового місяця;

Цнакпр - середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” для промислових споживачів за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла у газовому місяці, який передує місяцю продажу/постачання;

Цпсо - ціна, розрахована за формулою, наведеною у пункті 12 Положення;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом восьмим;

в абзаці восьмому слова “абзацом другим” замінити словами “абзацами другим - сьомим”, а слово “зазначеного” виключити.вгору