Документ 485-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 485
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази
Національного палацу мистецтв "Україна"

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо зміцнення
матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв
"Україна", що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 485
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо зміцнення
матеріально-технічної бази Національного
палацу мистецтв "Україна"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо
зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв
"Україна" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів
щодо зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу
мистецтв "Україна" і спрямовуються на:
проведення ремонту дорожнього покриття майданчика біля
спецкомплексу Національного палацу мистецтв "Україна";
проведення ремонту і переобладнання приміщень спецкомплексу
Національного палацу мистецтв "Україна".
3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Державне управління справами.
Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство
"Національний палац мистецтв "Україна".
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не
пов'язані із здійсненням заходів щодо зміцнення
матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв
"Україна";
оплату посередницьких послуг;
проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
7. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу до 10 числа
наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів
інформацію про фактично виконані обсяги робіт за встановленою ним
формою.
8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору