Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2018484
Документ 484-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.07.2019, підстава - 599-2019-п

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек;

дату і час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

Після внесення відомостей до спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення речових прав на нерухоме майно або їх обтяжень у порядку, передбаченому пунктом 38 цього Порядку.

Правила цього пункту в частині використання спеціального розділу Державного реєстру прав не застосовуються у випадках, коли така державна реєстрація проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності або коли на відповідний об’єкт нерухомого майна відкрито розділ у Державному реєстрі прав.

45. У разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. в архівній складовій частині Державного реєстру прав, після внесення до Державного реєстру прав відомостей, передбачених пунктами 41, 42 та 44 цього Порядку, державний реєстратор проставляє у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек відмітку про погашення такого запису.

У разі належності майна на праві спільної власності у Реєстрі прав власності на нерухоме майно проставляється відмітка про погашення запису виключно щодо особи, стосовно якої проводяться реєстраційні дії.

Правила цього пункту в частині проставлення відмітки про погашення запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек застосовуються також у разі, коли така державна реєстрація вже проведена в Державному реєстрі прав без проставлення відповідної відмітки під час проведення наступних реєстраційних дій щодо відповідного об’єкта нерухомого майна за умови належної ідентифікації такого об’єкта у відповідних реєстрах або у разі відсутності необхідності проведення реєстраційних дій - за заявою про внесення змін до записів Державного реєстру прав. Таку заяву може подати також особа, записи про яку в Реєстрі прав власності на нерухоме майно залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємці (правонаступники).

Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав

46. Зміни до записів Державного реєстру прав, записи про скасування державної реєстрації прав, записи про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав вносяться до Державного реєстру прав та записи Державного реєстру прав скасовуються виключно на підставі рішення державного реєстратора.

47. Для внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав обов’язково зазначається індексний номер рішення.

Під час внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів його ведення автоматично відображаються відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

48. Дата і час внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації відповідної заяви.

49. До Державного реєстру прав під час внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав вносяться відомості про підставу для внесення таких змін, записів чи скасування записів:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

50. Зміни до записів Державного реєстру прав вносяться у випадках, передбачених законом, у тому числі в разі виникнення необхідності внесення додаткових відомостей до наявних записів Державного реєстру прав, що не пов’язані з набуттям, зміною чи припиненням речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, зокрема проставлення відмітки про погашення запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

До Державного реєстру прав під час внесення змін до його записів замість наявних та/або додатково до відомостей, що містяться у відкритому розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносяться нові відомості, визначені у пунктах 29-32 цього Порядку.

51. Внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні відповідних записів, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У Державному реєстрі прав під час внесення записів про скасування державної реєстрації прав за допомогою програмних засобів його ведення автоматично поновлюються записи про речові права, їх обтяження, що існували до проведення державної реєстрації прав, що скасована, у разі їх наявності в Державному реєстрі прав.

52. У разі коли в Державному реєстрі прав відсутні записи про речові права, їх обтяження, що підлягають автоматичному поновленню, а відомості про такі речові права, їх обтяження, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, містяться у реєстрах (кадастрах), поновлення записів про речові права, їх обтяження, що існували до проведення державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором шляхом внесення з відповідних реєстрів (кадастрів) відомостей про такі права, обтяження, передбачених пунктами 30-32 цього Порядку, разом з відомостями про:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та/або Державному земельному кадастрі;

дата і час державної реєстрації у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та/або Державному земельному кадастрі.

У разі коли у Державному реєстрі прав відкрито розділ на об’єкт нерухомого майна, а у зв’язку із внесенням записів про скасування державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав чи у реєстрах (кадастрах), у яких до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства здійснювалася державна реєстрація прав, відсутні записи чи відомості, які підлягають поновленню, такий розділ на об’єкт нерухомого майна залишається відкритим та використовується для проведення в подальшому державної реєстрації прав на відповідний об’єкт нерухомого майна.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав, у результаті якої закрито розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу, в Державному реєстрі прав проставляється відмітка про скасування державної реєстрації прав і відкривається закритий розділ Державного реєстру прав та відповідна реєстраційна справа.

53. Внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні відповідних записів, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У Державному реєстрі прав під час внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав проставляється відмітка про скасування відповідного рішення.

54. Скасування записів Державного реєстру прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у скасуванні відповідних записів.

У Державному реєстрі прав під час скасування його записів у зв’язку із скасуванням рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проставляється відмітка про скасування відповідного запису.

У разі скасування рішення про внесення змін до запису Державного реєстру прав у такому Реєстрі проводиться редагування відповідного запису з метою приведення його у стан, що існував до прийняття такого рішення та проведення відповідних реєстраційних дій.

Надання відомостей з Державного реєстру прав

55. Відомості з Державного реєстру прав формуються виключно за допомогою програмних засобів його ведення з обов’язковим присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

56. Відомості з Державного реєстру прав формуються у формі:

1) інформації з Державного реєстру прав про:

зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень);

про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав;

документи реєстраційної справи;

2) витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав.

57. Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень) містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта нерухомого майна, наявні в Державному реєстрі прав, а також відомості з його невід’ємної архівної складової частини, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта нерухомого майна.

У разі коли за зазначеними особою параметрами пошуку щодо суб’єкта, які визначені у пункті 21 цього Порядку, в Державному реєстрі прав знайдено записи щодо більш як одного об’єкта нерухомого майна, така особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав отримує для ознайомлення перелік записів про такі об’єкти із зазначенням їх реєстраційних номерів та адрес, а також окремо записи, що не містять відомості про адресу об’єкта нерухомого майна.

Після ознайомлення з відповідним переліком особа може отримати щодо кожного об’єкта нерухомого майна інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень).

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об’єктом нерухомого майна як багатоквартирний житловий будинок, містить відомості про всі зареєстровані права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у відповідному багатоквартирному житловому будинку.

За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав може також містити відомості про набуття, зміну та/або припинення права власності та інших речових прав, обтяження таких прав, а також про внесені зміни до відповідного запису Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.

Інформація з Державного реєстру прав, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта речового права, обтяження, надається виключно особі, якої вони стосуються, крім випадків, передбачених законом.

58. Інформація з Державного реєстру прав про осіб, що отримували інформацію з нього, містить відомості про отримання іншими особами, відмінними від суб’єкта речового права, обтяження, інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що стосуються такого суб’єкта.

59. Інформація з Державного реєстру прав про документи реєстраційної справи містить відомості про всі електронні копії документів, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій та виготовлені шляхом сканування, та документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, що містяться у відповідній реєстраційній справі, та надається для ознайомлення у формі переліку таких документів.

Після ознайомлення з відповідним переліком документів особа може отримати інформацію з Державного реєстру прав про відповідний документ реєстраційної справи з електронною копією документа, поданого у паперовій формі та виготовленого шляхом сканування, та/або документа, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.

60. У разі формування інформації з Державного реєстру прав та надання її у паперовій формі до Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви;

параметри пошуку, зазначені у заяві.

61. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав в електронній формі, що розміщується на веб-порталі Мін’юсту, та за бажанням заявника в паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується після внесення до зазначеного Реєстру відомостей про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав містить відомості про:

індексний номер витягу;

дату та час його формування;

державного реєстратора, який сформував витяг;

підставу формування витягу;

право власності (інші речові права, обтяження) речових прав, що заявлені заявником та державну реєстрацію яких проведено;

об’єкт нерухомого майна.

У разі коли витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується у паперовій формі, такий витяг також повинен містити поле для проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Веб-портал Мін’юсту для доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, подання заяв в електронній формі, отримання відомостей з Державного реєстру прав та періодичне оприлюднення статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії

62. Веб-портал Мін’юсту забезпечує доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав та за умови попередньої ідентифікації користувача із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, подання заяв в електронній формі у сфері державної реєстрації прав та отримання відомостей з Державного реєстру прав в електронній формі.

Доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав здійснюється за реєстраційним номером, датою і часом реєстрації відповідної заяви у Державному реєстрі прав.

Веб-портал Мін’юсту забезпечує також періодичне оприлюднення статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії, що відображають кількісну характеристику проведених реєстраційних дій за певний період часу в розрізі таких реєстраційних дій.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127:

1) у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший пункту 3 доповнити реченням такого змісту: “Для створення кваліфікованого електронного підпису використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.”;

абзаци другий - п’ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

“Встановлення особи заявника здійснюється на підставі документа, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без додаткового документального підтвердження, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.”;

в абзаці другому пункту 34 слова “з накладеними заявником та державним реєстратором власними електронними цифровими підписами” виключити;

у пункті 39 слова “з накладеним державним реєстратором власним електронним цифровим підписом” виключити;

у тексті Порядку слова “власний електронний цифровий підпис” в усіх відмінках замінити словами “кваліфікований електронний цифровий підпис” у відповідному відмінку;

2) у Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 10:

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

“Встановлення особи заявника здійснюється на підставі документа, що посвідчує таку особу, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без додаткового документального підтвердження, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.”;

абзац п’ятий виключити;

у пункті 14 слова “електронного цифрового підпису, електронної системи ідентифікації “Bank ID” чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати таку особу” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

абзац третій пункту 16 після слів “з використанням платіжних систем” доповнити словами “або в інший спосіб, визначений договором про надання сервісної послуги”;

3) Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1127
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 484)

ПОРЯДОК
доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Цей Порядок визначає процедуру надання (припинення) доступу посадовим особам державних органів, органів місцевого самоврядування чи інших визначених законом особам, адвокатам та нотаріусам (далі - користувачі) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру отримання інформації з Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

3. Доступ користувачів до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Реєстру, крім випадку надання посадовим особам державних органів автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Державного реєстру прав (далі - доступ до Державного реєстру прав за допомогою прикладного програмного інтерфейсу).

4. Технічний адміністратор Державного реєстру прав укладає договір у разі, коли користувачем є:

посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування, - з відповідним органом, у якому працює такий користувач;

державний нотаріус, - з державною нотаріальною конторою, в якій працює такий користувач;

адвокат, приватний виконавець, - з таким користувачем;

приватний нотаріус, його помічник, - з відповідним приватним нотаріусом;

член Громадської ради доброчесності, - з таким користувачем.

Доступ користувача до Державного реєстру прав на підставі договору здійснюється виключно за умови використання таким користувачем кваліфікованого електронного підпису. Для створення кваліфікованого електронного підпису використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані негайно, але не пізніше двох робочих днів письмово повідомити технічному адміністраторові Державного реєстру прав про необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Державного реєстру прав користувачів, які припинили трудові відносини з ним, а також негайно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для скасування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

У разі коли користувачем є член Громадської ради доброчесності, письмове повідомлення технічному адміністраторові Державного реєстру прав про необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Державного реєстру прав користувача, який припинив своє членство у зазначеній Раді, надсилає секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5. Доступ до Державного реєстру прав за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно посадовим особам державних органів.

Доступ до Державного реєстру прав за допомогою прикладного програмного інтерфейсу забезпечується технічним адміністратором Реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку доступу користувача до Державного реєстру прав за допомогою прикладного програмного інтерфейсу, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та відповідним державним органом шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

6. Форма та зміст інформації з Державного реєстру прав, що може бути отримана шляхом доступу до зазначеного Реєстру, визначаються у Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145).

Для державного кадастрового реєстратора за його окремим запитом інформація з Державного реєстру прав може також надаватися у формі переліку кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких у певний період часу вчинено реєстраційні дії в Державному реєстрі прав.

7. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі з безпосереднім доступом до Реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів його ведення шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей Державного реєстру прав, завантаження та перегляду в електронній формі для їх подальшого використання, зокрема друку.

Пошук відомостей Державного реєстру прав здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141.

Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру залежно від зазначених користувачем параметрів пошуку.

Для отримання інформації з Державного реєстру прав користувач також обов’язково зазначає підставу її отримання (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження), реквізити договору про надання правової допомоги тощо).

8. Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

9. У випадку, передбаченому абзацом четвертим частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, за надання інформації з Державного реєстру прав щодо кожного окремого об’єкта нерухомого майна чи щодо кожного окремого документа, що міститься в реєстраційній справі в електронній формі, сплачується адміністративний збір.

У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав адміністративний збір за надання інформації не повертається.

Користувач вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню отриманої згідно з цим Порядком інформації з Державного реєстру прав відповідно до законодавства.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію з Державного реєстру прав, отриману згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено законом.”.вгору