Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009483
Документ 483-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2011, підстава - 98-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 2009 р. N 483
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 98 ( 98-2011-п ) від 02.02.2011 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1999 р. N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 17, ст. 720; 2000 р., N 22, ст. 902, N 36,
ст. 1548; 2001 р., N 20, ст. 841; 2002 р., N 29, ст. 1366;
2005 р., N 39, ст. 2465; 2008 р., N 23, ст. 683) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 483
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 1999 р. N 663
( 663-99-п )

Пункти 1 і 3 викласти у такій редакції:
"1. Установити для працівників підприємств, установ та
організацій усіх форм власності (крім державних службовців та
осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами
та організаціями, що повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) такі граничні норми
добових витрат:
1) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у
готелях не включаються витрати на харчування, для відряджень у
межах України - 30 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в
гривнях, еквівалентній 50 доларам США за офіційним курсом гривні
до долара США, установленим Національним банком на день видачі
авансу;
2) у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях
включаються витрати на:
одноразове харчування, для відряджень у межах України -
24 гривні, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях,
еквівалентній 40 доларам США за офіційним курсом гривні до долара
США, установленим Національним банком на день видачі авансу;
дворазове харчування, для відряджень у межах України -
18 гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях,
еквівалентній 27,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара
США, установленим Національним банком на день видачі авансу;
триразове харчування, для відряджень у межах України - 12
гривень, для відряджень за кордон - у сумі в гривнях,
еквівалентній 17,5 долара США за офіційним курсом гривні до долара
США, установленим Національним банком на день видачі авансу.";
"3. Норми добових витрат і граничні норми відшкодування
витрат на наймання житлових приміщень для державних службовців та
осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами,
установами та організаціями, що повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі
потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі
обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.
Граничні норми добових витрат для працівників підприємств,
установ та організацій усіх форм власності (крім державних
службовців та осіб, які направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів)
переглядаються за поданням Міністерства фінансів у разі зміни
максимальної норми добових витрат, установленої для державних
службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон
підприємствами, установами та організаціями, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.".вгору