Документ 483-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.08.2013, підстава - 533-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2008 р. N 483
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 533 ( 533-2013-п ) від 01.08.2013 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності
і визначається періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем)
за додержанням порядку формування, встановлення
та застосування цін (тарифів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 255 ( 255-2010-п ) від 10.03.2010
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011
N 417 ( 417-2013-п ) від 22.05.2013 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності і визначається
періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним
наглядом (контролем) за додержанням порядку формування,
встановлення та застосування цін (тарифів), згідно з додатком.
2. Міністерству економіки привести у тримісячний строк власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2008 р. N 483
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності і визначається
періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем)
за додержанням порядку формування,
встановлення та застосування цін (тарифів)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження діяльності з реалізації суб'єктами господарювання
продукції, товарів і послуг, щодо яких запроваджено державне
регулювання цін (тарифів), є:
обсяг річної реалізації продукції, товарів і послуг;
належність суб'єкта господарювання до суб'єкта природної
монополії;
монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на
ринку;
порушення суб'єктом господарювання державної дисципліни цін;
коливання цін на продукцію, товари і послуги, що
спостерігається протягом одного або шести місяців.
2. Установлюється два ступені ризику - високий та середній.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
можуть бути віднесені ті, що:
1) займають монопольне (домінуюче) становище на ринку;
2) є суб'єктами природних монополій;
3) реалізують продукцію, товари і послуги в обсязі, що
перевищує 500 тис. гривень на рік;
4) провадять діяльність з реалізації продукції, товарів і
послуг, коливання цін (тарифів) на які протягом місяця перевищує
10 відсотків;
5) порушують державну дисципліну цін.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
можуть бути віднесені ті, що:
1) реалізують продукцію, товари і послуги в обсязі, що не
перевищує 500 тис. гривень на рік;
2) провадять діяльність з реалізації продукції, товарів і
послуг, коливання цін (тарифів) на які протягом шести місяців
перевищує 10 відсотків.
5. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем)
за додержанням суб'єктами господарювання порядку формування,
встановлення та застосування цін (тарифів), здійснюються з такою
періодичністю:
з високим ступенем ризику - один раз на рік;
з середнім ступенем ризику - один раз на два роки.
6. Відповідно до встановлених критеріїв та визначеної
періодичності планові заходи державного нагляду (контролю)
здійснює Держцінінспекція. { Додаток доповнено пунктом 6 згідно з Постановою КМ N 255
( 255-2010-п ) від 10.03.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011; в редакції
Постанови КМ N 417 ( 417-2013-п ) від 22.05.2013 }вгору