Документ 483-09, поточна редакція — Редакція від 11.06.2009, підстава - 1254-VI


 
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 
{ Указ втратив чинність в частині затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" на підставі Закону N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }
 
{ Указ втратив чинність у частині, що стосується Закону Української РСР "Про охорону здоров'я" на підставі Закону N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93 }
 
{ Указ втратив чинність у частині, що стосується Закону про судоустрій Української РСР на підставі Указу ПВР УРСР N 2199-X ( 2199-10 ) від 22.07.81 }
 
Про затвердження Указів
Президії Верховної Ради Української РСР,
якими внесено зміни і доповнення
до діючого законодавства Української РСР
 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1975, N 51, ст. 556 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити Укази Президії Верховної Ради Української РСР:
 
     від 18 липня 1975 року "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР" ( 52-09 ) - в частині внесення змін і доповнень до Закону про судоустрій Української РСР ( 2022-10 ), Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) і Цивільного процесуального ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) кодексів Української РСР;
 
     від 4 вересня 1975 року "Про внесення змін до статті 214 Кримінального кодексу Української РСР" ( 138-09 );
 
     від 4 вересня 1975 року "Про визнання такими, що втратили чинність, законодавчих актів Української РСР про відповідальність осіб, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя" ( 140-09 ) - в частині внесення змін до Кримінального ( 2001-05, 2002-05, 2003-05 ) і Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05 ) кодексів Української РСР;
 
     від 5 вересня 1975 року "Про внесенні змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров'я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" і до Положення про товариські суди Української РСР ( 145-09 ) - за винятком частини, що стосується внесення змін до Положення про товариські суди Української РСР ( 1852-09 ).

 
 Голова Президії Верховної Ради 
Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 12 грудня 1975 року
N 483-IXвгору