Документ 482-2014-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.04.2017, підстава - 118-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2014 р. № 482
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 118 від 01.03.2017}

Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1681, № 101, ст. 3699; 2013 р., № 73, ст. 2694), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 482

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

1. Пункт 7 після слів “Республіки Маврикій” доповнити словами “, Об’єднаних Арабських Еміратів”.

2. У пункті 11:

1) у підпункті 2:

в абзаці дванадцятому слова “Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України” замінити словом “Мінсоцполітики”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“письмове розпорядження керівника дипломатичного представництва або консульської установи України про оформлення візи з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики;”;

2) у підпункті 3:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“засвідчена в установленому порядку копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого державною службою зайнятості. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;”;

в абзаці шостому слова “якій надано статус біженця в Україні” замінити словами “яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні”;

абзац чотирнадцятий виключити;

абзац шістнадцятий після слів “освітніх, наукових” доповнити словом “, спортивних”;

в абзаці вісімнадцятому слова “або постійне” виключити.

3. Пункти 13 і 16 викласти у такій редакції:

“13. Короткострокова віза громадянам Австралії, Республіки Албанія, Республіки Гватемала, Держави Катар, Держави Кувейт, Малайзії, Мексиканських Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Республіки Сінгапур та Турецької Республіки оформлюється без подання відповідних запрошень, крім випадку, передбаченого пунктом 7 цих Правил.”;

“16. Строк оформлення візи становить 15 календарних днів з дати отримання візової анкети та документів, необхідних для оформлення візи, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк оформлення візи може бути продовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

Термінове оформлення візи (до 15 календарних днів) здійснюється за бажанням іноземця та особи без громадянства та у разі можливості у строки, що визначаються уповноваженим органом.

Оформлення візи у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється в день отримання візової анкети та документів, необхідних для оформлення візи.”.

4. Доповнити пункт 23 після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Особа, якій видається паспортний документ із вклеєною візовою етикеткою, ставить дату та підпис за отримання паспортного документа в журналі обліку оформлених та виданих віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, форма якого визначається МЗС.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим.

5. У пункті 28:

1) у підпункті 9 слова “Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України” замінити словом “Мінсоцполітики”;

2) підпункт 14 виключити.вгору