Документ 481/2001, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.05.2015, підстава - 264/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }
Про внесення змін до Указу Президента
України від 26 лютого 1998 року N 153

Внести до Указу Президента України від 26 лютого 1998 року
N 153 ( 153/98 ) "Про дипломатичний та службовий паспорти України"
(із змінами, внесеними Указами Президента України від 14 квітня
1998 року N 296 ( 296/98 ), від 18 травня 1998 року N 481
( 481/98 ) та від 14 липня 2000 року N 894 ( 894/2000 ) такі
зміни:
1) у Положенні про дипломатичний паспорт України:
а) у пункті 5 абзац шостий виключити.
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;
б) у пункті 7 абзац чотирнадцятий замінити чотирма новими
абзацами такого змісту:
"Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
головам обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
головам обласних рад".
У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцятий вважати
відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять третім;
2) у пункті 5 Положення про службовий паспорт України абзац
сьомий виключити.
У зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 липня 2001 року
N 481/2001вгору