Документ 48-2002-р, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 14 лютого 2002 р. N 48-р
Київ

Про залучення представників молодіжних
громадських організацій до роботи на
громадських засадах в центральних
органах виконавчої влади

1. Рекомендувати керівникам міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади залучати представників молодіжних
громадських організацій до роботи на громадських засадах як
радників керівників цих органів з питань молодіжної політики з
покладенням на них:
виконання дорадчих функцій, пов'язаних з реалізацією органом
виконавчої влади державної молодіжної політики;
інформування керівника органу виконавчої влади про важливі
для молодіжної громадськості події;
підготовки пропозицій щодо розгляду та можливого врахування
відповідним органом виконавчої влади інтересів молоді у сфері
своєї діяльності;
сприяння взаємодії органу виконавчої влади з молодіжними
громадськими організаціями;
розроблення в порядку ініціативи програм, спрямованих на
розв'язання молодіжних проблем, та сприяння їх реалізації, а також
участі у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань
державної молодіжної політики.
За погодженням з керівником органу виконавчої влади радник з
питань молодіжної політики може бути присутнім на засіданнях
колегії цього органу, нарадах і брати участь в обговоренні питань
державної молодіжної політики, а також в організації та проведенні
нарад, семінарів, конференцій та симпозіумів з питань державної
молодіжної політики.
2. Державному комітетові у справах сім'ї та молоді
здійснювати організаційно-методичне забезпечення роботи радників з
питань молодіжної політики.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 19вгору