Про утворення Ради з питань торгівлі та сталого розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 13.06.2018478
Документ 478-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2018 р. № 478
Київ

Про утворення Ради з питань торгівлі та сталого розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань торгівлі та сталого розвитку у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань торгівлі та сталого розвитку, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р. № 478

СКЛАД
Ради з питань торгівлі та сталого розвитку

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України, голова Ради

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступник голови Ради

Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції, заступник голови Ради

Головний спеціаліст відділу сприяння секторальному співробітництву управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Мінекономрозвитку, секретар Ради

Керівник Головного департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції

Заступник Голови Держпраці

Заступник Голови Держлісагентства

Заступник Голови Держрибагентства

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

Президент Торгово-промислової палати України (за згодою)

Президент Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (за згодою)

Генеральний директор Федерації роботодавців України (за згодою)

Президент Українського союзу промисловців та підприємців (за згодою)

Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (за згодою)

Голова Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС (за згодою)

Голова правління Всеукраїнської екологічної громадської організації “МАМА-86” (за згодою)

Директор Міжнародної благодійної організації “Інформаційний центр “Зелене досьє” (за згодою)

Директор Інституту зеленої економіки (за згодою)

Голова профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (за згодою)

Голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України (за згодою)

Заступник Голови Федерації профспілок України (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р. № 478

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань торгівлі та сталого розвитку

1. Рада з питань торгівлі та сталого розвитку (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою забезпечення започаткування роботи дорадчої групи з питань сталого розвитку та відбору кандидатів до групи експертів відповідно до статті 299 “Інститути громадянського суспільства” та статті 301 “Група експертів” глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію між Україною та ЄС).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка рекомендацій та пропозицій щодо:

відбору кандидатів до груп експертів відповідно до статті 299 “Інститути громадянського суспільства” та статті 301 “Група експертів” глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

визначення шляхів та механізмів вирішення проблемних питань, що виникають під час виконання глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) надає рекомендації щодо критеріїв здійснення відбору представників незалежних представницьких громадських організацій, неурядових організацій та інших заінтересованих сторін з метою утворення дорадчої групи з питань сталого розвитку з урахуванням положень статті 299 “Інститути громадянського суспільства” глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

2) подає пропозиції щодо кандидатур до групи експертів з урахуванням положень статті 301 “Група експертів” глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

3) подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції щодо виконання глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи з питань забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Раду очолює голова, який за посадою є заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговим представником України.

Голова Ради затверджує її персональний склад та у разі потреби має право вносити до нього зміни.

Заступниками голови Ради є за посадою генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та членів Ради.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Члени Ради беруть участь у її засіданнях особисто.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

9. За результатами засідань Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінекономрозвитку.вгору