Документ 478-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2015, підстава - 551-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 478
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 532 ( 532-2006-п ) від 19.04.2006
N 967 ( 967-2007-п ) від 25.07.2007
N 305 ( 305-2013-п ) від 22.04.2013
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фермерське
господарство" ( 973-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Перейменувати Український державний фонд підтримки
селянських (фермерських) господарств, утворений розпорядженням
Кабінету Міністрів Української РСР від 27 червня 1991 р. N 83
( 83-91-р ), в Український державний фонд підтримки фермерських
господарств.
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 478
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Замінити слова "селянське (фермерське)" в усіх відмінках і
формах числа словом "фермерське" у відповідному відмінку і числі:
в абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 травня 1992 р. N 244 ( 244-92-п ) "Про порядок
призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в
сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше
дітей" (ЗП України, 1992 р., N 5, ст. 126);
{ Абзац третій втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 532 ( 532-2006-п ) від 19.04.2006 }
в абзаці другому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 серпня 1992 р. N 478 ( 478-92-п ) "Про перелік
протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних,
радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що
проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок
відповідних бюджетних та інших коштів" (ЗП України, 1992 р., N 10,
ст. 241);
{ Абзац п'ятий втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 305 ( 305-2013-п ) від 22.04.2013 }
в абзаці п'ятому пункту 6 Положення про порядок надання
грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату
житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня
1994 р. N 814 ( 814-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37);
у пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
17 листопада 1997 р. N 1279 ( 1279-97-п ) "Про розміри та Порядок
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 47, с. 40; 1999 р., N 50, ст. 2463);
у пункті 6 Положення про порядок справляння та обліку єдиного
(фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня
1998 р. N 694 ( 694-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 20, ст. 735);
у першому реченні пункту 37 Правил державної реєстрації та
обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388
( 1388-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327);
в абзаці третьому пункту 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 11 червня 1999 р. N 1024 ( 1024-99-п ) "Про державну
підтримку реалізації Програми соціально-економічного розвитку
Луганської області на 1999-2010 роки";
у назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від
24 січня 2000 р. N 118 ( 118-2000-п ) "Про порядок викупу
земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується
безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого
підсобного господарства" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 4,
ст. 112) та у назві, абзаці першому пункту 1 та абзаці четвертому
пункту 3 Порядку викупу земельних ділянок громадянами (понад
норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського
(фермерського) або особистого підсобного господарства,
затвердженого зазначеною постановою;
{ Абзац дванадцятий втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 967 ( 967-2007-п ) від 25.07.2007 }
в абзаці шостому розділу "Агропромисловий комплекс" Програми
сталого розвитку міста Севастополя на 2001-2005 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1315
( 1315-2001-п ) "Про заходи щодо виконання актів Президента
України та Кабінету Міністрів України з питань
соціально-економічного розвитку м. Севастополя" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 41, ст. 1857);
{ Абзац чотирнадцятий втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 478
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів Української РСР від 20 липня
1991 р. N 96 ( 96-91-п ) "Про розвиток селянських (фермерських)
господарств".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня
1992 р. N 133 ( 133-92-п ) "Про деякі питання розвитку селянських
(фермерських) господарств", крім абзацу першого пункту 2.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 1992 р.
N 326 ( 326-92-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Уряду
України".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993 р.
N 19 ( 19-93-п ) "Про хід виконання Закону України "Про селянське
(фермерське) господарство" та рішень Уряду з цього питання".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня
1993 р. N 762 ( 762-93-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Уряду України".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р.
N 381 ( 381-95-п ) "Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку
особистих підсобних господарств громадян і селянських
(фермерських) господарств".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2001 р.
N 357 ( 357-2001-п ) "Про використання коштів державної підтримки
селянських (фермерських) господарств" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 16, ст. 699).
8. Розпорядження Кабінету Міністрів Української РСР від
27 червня 1991 р. N 83 ( 83-91-р ), крім абзацу першого пункту 1.вгору