Документ 477-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 1995 р. N 477
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 848 ( 848-95-п ) від 21.10.95 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни та доповнення до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89 ( 89-95-п ) "Про
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг" (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 1995 р. N 313 ( 313-95-п ):
1) назву постанови доповнити словами "придбання скрапленого
газу та твердого палива";
2) преамбулу постанови викласти в такій редакції:
"З метою соціального захисту населення у зв'язку з поступовим
підвищенням обсягу відшкодування ним фактичних витрат, пов'язаних
з користуванням житлом, його утриманням, оплатою послуг водо-,
тепло-, газопостачання і водовідведення, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот (житлово-комунальні послуги), придбанням
скрапленого газу та твердого палива, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:"
3) пункт 1 після абзацу першого доповнити абзацом такого
змісту:
"Установити, що з 1 червня 1995 р. за користування скрапленим
газом та твердим паливом населення сплачує не більше встановленого
Кабінетом Міністрів України відсотку річного сукупного доходу
сім'ї";
4) у пункті 2:
абзац другий після слів "житлово-комунальних послуг"
доповнити словами "скрапленого газу та твердого палива";
абзац третій після слів "на житлово-комунальні послуги"
доповнити словами "ціни на скраплений газ та тверде паливо";
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 848
( 848-95-п ) від 21.10.95 )
6) абзац перший пункту 4 доповнити словами "скрапленого газу
та твердого палива";
7) пункт 5 після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити
словами "скрапленого газу та твердого палива";
8) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Установити, що субсидії населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу та
твердого палива у зв'язку з підвищенням тарифів і цін на них не
включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян";
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 848
( 848-95-п ) від 21.10.95 )

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 35вгору