Документ 477-2009-п, перша редакція — Прийняття від 20.05.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 2009 р. N 477
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових
заходів з державного контролю
за використанням та охороною земель

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів з державного контролю за використанням
та охороною земель, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 477
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів з державного контролю
за використанням та охороною земель

1. Ці критерії встановлюються з метою визначення рівня
можливого негативного впливу від провадження господарської
діяльності на стан земель, додержання встановленого законодавством
режиму використання земель.
2. З урахуванням критеріїв суб'єкти господарювання
розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику.
Відповідно до ступеня ризику визначається періодичність
здійснення планових заходів з державного контролю за використанням
та охороною земель.
3. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів з високим ступенем ризику є провадження господарської
діяльності:
на землях оборони, землях оздоровчого та рекреаційного
призначення;
пов'язаної з використанням небезпечних речовин I і II класу
небезпеки та радіаційно небезпечних речовин (крім атомних
електростанцій), перевезенням небезпечних вантажів, забезпеченням
життєдіяльності населених пунктів (енерго-, тепло-, газо- та
водопостачання тощо), веденням лісового господарства, товарного
сільськогосподарського виробництва, використанням земель водного
та природно-заповідного фонду, а також земельних ділянок для
видобування корисних копалин.
4. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів із середнім ступенем ризику є провадження господарської
діяльності, пов'язаної з:
використанням небезпечних речовин III і IV класу небезпеки,
перевезенням вантажів (крім небезпечних);
розміщенням, будівництвом і експлуатацією об'єктів, що
негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
забезпеченням та обслуговуванням населення (підприємства
міського, міжміського транспорту, торгівлі тощо);
веденням фермерського господарства, сільськогосподарського
виробництва сільськогосподарськими науково-дослідними установами
та навчальними закладами.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать інші суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів
господарювання з високим і середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи з державного контролю за використанням та
охороною земель здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять
років.вгору