Документ 476/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про гранти
Президента України для обдарованої молоді

1. Внести до Положення про гранти Президента України для
обдарованої молоді, затвердженого Указом Президента України від
2 серпня 2000 року N 945 ( 945/2000 ) "Про гранти Президента
України для обдарованої молоді" (зі змінами, внесеними Указами від
24 грудня 2002 року N 1212 ( 1212/2002 ) , від 6 липня 2004 року
N 754 ( 754/2004 ) та від 20 лютого 2006 року N 146) ( 146/2006 ),
такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 3 цифри і слово "15 травня"
замінити цифрою і словом "1 березня";
2) у першому реченні абзацу восьмого пункту 4 слова "таємним
голосуванням" замінити словами "шляхом голосування";
3) у пункті 6 цифру і слово "1 жовтня" замінити цифрою і
словом "1 серпня";
4) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Пропозиції щодо призначення грантів і встановлення їх
розмірів подаються Кабінетом Міністрів України Президентові
України щороку до 1 вересня.
Питання про призначення грантів розглядається один раз на рік
до 1 листопада".
2. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 травня 2008 року
N 476/2008вгору