Документ 474/96, поточна редакція — Прийняття від 27.06.1996

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення національного природного
парку "Подільські Товтри"

З метою збереження, відтворення та раціонального використання
природних ландшафтів Поділля з унікальними історико-культурними
комплексами, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове,
освітнє, рекреаційне та оздоровче значення,
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території Городоцького, Кам'янець-Подільського
та Чемеровецького районів Хмельницької області національний
природний парк "Подільські Товтри" і підпорядкувати його
Міністерству охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України.
Установити площу земель національного природного парку
"Подільські Товтри" 261316 гектарів, у тому числі - 3015 гектарів,
що надаються у постійне користування, та 258301 гектар, що
включається до його складу без вилучення у землекористувачів
(додатки N 1 і N 2).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України за участю Міністерства лісового
господарства України та Хмельницької обласної державної
адміністрації підготувати і подати в установленому порядку до
Верховної Ради України матеріали для вирішення питання про
вилучення 3015 гектарів земель, що перебувають у користуванні
Кам'янець-Подільського державного лісогосподарського підприємства,
і передачу їх у постійне користування національному природному
парку "Подільські Товтри".
3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України: затвердити у двомісячний строк Положення про національний
природний парк "Подільські Товтри"; забезпечити у 1996-1998 роках за рахунок асигнувань, що
передбачаються Державним бюджетом України на природоохоронні
заходи, розроблення Проекту організації території національного
природного парку "Подільські Товтри", охорони, відтворення та
рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів,
узгодити його з Міністерством лісового господарства України та
іншими заінтересованими міністерствами і подати на затвердження
Кабінету Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1996 року
N 474/96
Додаток N 1
до Указу Президента України
від 27 червня 1996 року N 474/96
ПЕРЕЛІК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ,
землі яких мають бути передані в постійне
користування національному природному парку
"Подільські Товтри"
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Площа,| | Землекористувачі | Територія | гекта-| | | | рів | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Кам'янець-Подільське Гринчуцької сільської Ради 191
державне лісогоспо- Грушківської сільської Ради 314
дарське підприємство Залучанської сільської Ради 274
(Подільське, Панівецьке Калачковецької сільської Ради 210
і Староушицьке лісницт- Китайгородської сільської Ради 210
ва, Циківський лісороз- Колодіївської сільської Ради 567
садник) Рудської сільської Ради 69
Сокільської сільської Ради 233
Староушицької селищної Ради 544
Устянської сільської Ради 403
Усього: 3015

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

Додаток N 2
до Указу Президента України
від 27 червня 1996 року N 474/96
ПЕРЕЛІК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ,
землі яких включаються до складу національного
природного парку "Подільські Товтри" без вилучення
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Територія | Площа, | | | гектарів | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Городоцький район
Великокарабчіївської сільської Ради 4696 Іванковецької сільської Ради 7652 Кам'янської сільської Ради 2171 Сатанівської селищної Ради 222
Кам'янець-Подільський район 150800
Чемеровецький район 92760

Усього: 258301

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору