Документ 474/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2010, підстава - 1067/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання нагородження ювілейною медаллю
"65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг."
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1067/2010 ( 1067/2010 ) від 03.12.2010 }

З метою гідного відзначення 65-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років, відповідно до Рішення Ради глав
держав Співдружності Незалежних Держав про єдину ювілейну медаль
"65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
( 997_j75 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Нагородити ювілейною медаллю "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.":
ветеранів війни, яким Законом України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надано
відповідний статус за участь у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, за працю в тилу у зазначений період, а також за
участь у бойових діях у війні 1945 року з імперіалістичною
Японією;
ветеранів війни, які брали участь у бойових діях, обороні,
партизанському, підпільному русі проти фашистської Німеччини та її
союзників у роки Другої світової війни, у зв'язку з цим удостоєні
державних нагород колишнього Союзу РСР або України, статус
ветерана яким надано згідно із законодавством колишнього Союзу РСР
чи національним законодавством іноземної держави і які є
громадянами іноземних держав, що не входять до Співдружності
Незалежних Держав. { Чинність статті 1 щодо нагородження ювілейною медаллю "65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." поширено на
осіб, яким відповідно до Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ) надано статус жертви нацистських
переслідувань, згідно з Указом Президента N 1067/2010
( 1067/2010 ) від 03.12.2010 }
2. Затвердити зразок бланка посвідчення до ювілейної медалі
"65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
( 474а/2010 ) (додається).
3. Кабінету Міністрів України забезпечити у тижневий строк
разом із Національним банком України виготовлення посвідчення до
ювілейної медалі "65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." відповідно до затвердженого цим Указом зразка
( 474а/2010 ).
4. Внести до Указу Президента України від 26 березня
2009 року N 190 ( 190/2009 ) "Про нагородження ювілейною медаллю
"65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." такі
зміни:
1) статтю 1, абзац другий статті 3 виключити;
2) в абзаці третьому статті 3 слова "посвідчень до неї"
виключити;
3) у Порядку вручення ювілейної медалі "65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", затвердженому названим
Указом ( 190/2009 ):
пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1. Ювілейна медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." відповідно до Положення про єдину ювілейну
медаль "65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", затвердженого Рішенням Ради глав держав
Співдружності Незалежних Держав, підписаним від імені України
10 жовтня 2008 року ( 997_j75 ), вручається:
ветеранам війни, яким Законом України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надано
відповідний статус за участь у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, за працю в тилу у зазначений період, а також за
участь у бойових діях у війні 1945 року з імперіалістичною
Японією;
ветеранам війни, які брали участь у бойових діях, обороні,
партизанському, підпільному русі проти фашистської Німеччини та її
союзників у роки Другої світової війни, у зв'язку з цим удостоєні
державних нагород колишнього Союзу РСР або України, статус
ветерана яким надано згідно із законодавством колишнього Союзу РСР
чи національним законодавством іноземної держави і які є
громадянами іноземних держав, що не входять до Співдружності
Незалежних Держав.
2. Вручення ювілейної медалі "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." (далі - ювілейна медаль)
проводиться в урочистій обстановці Президентом України або від
його імені керівниками центральних органів виконавчої влади,
Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, керівниками закордонних дипломатичних установ
України";
абзац перший пункту 4 доповнити реченням такого змісту:
"Такий список для вручення ювілейної медалі громадянам України,
які постійно проживають в іноземних державах, і громадянам
іноземних держав, що не входять до Співдружності Незалежних
Держав, складається та затверджується керівниками відповідних
закордонних дипломатичних установ України".
5. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.
6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу
Адміністрації Президента України.
7. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 квітня 2010 року
N 474/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 квітня 2010 року N 474/2010
БЛАНК
посвідчення до ювілейної медалі
"65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг."
( 474а/2010 )

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору