Документ 473/2013, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.06.2019, основание - 419/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019}

Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про Міністерство культури України, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 388:

абзац четвертий пункту 3 доповнити словами «а також у сфері волонтерської діяльності щодо проведення заходів, пов'язаних із збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання»;

пункт 4 доповнити підпунктом 104-1такого змісту:

«104-1) реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо проведення заходів, пов'язаних із збереженням об'єктів культурної спадщини, пам'яток історії та культури, місць поховання»;

2) у Положенні про Міністерство соціальної політики України, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 (зі змінами, внесеними Указами від 8 липня 2011 року № 741, від 26 грудня 2011 року № 1183, від 7 травня 2012 року № 301, від 16 січня 2013 року № 19, від 1 лютого 2013 року № 51, від 5 березня 2013 року № 117, від 18 березня 2013 року № 141, від 27 березня 2013 року № 164 та від 15 травня 2013 року № 268):

абзац другий пункту 1 після слів «соціального обслуговування населення» доповнити словами «волонтерської діяльності»;

пункт 3 доповнити підпунктом 10-1 такого змісту:

«10-1) формування і реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності»;

у пункті 4:

підпункт 5 після слів «захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну» доповнити словами «волонтерської діяльності»;

доповнити пункт підпунктами 58-1-58-6 такого змісту:

«58-1) надає в установленому законом порядку юридичним особам статус волонтерської організації та приймає рішення про позбавлення такого статусу;

58-2) розміщує на своєму веб-сайті інформацію про волонтерські організації, їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайта в мережі Інтернет та електронної пошти;

58-3) затверджує методичні рекомендації з підготовки волонтерів за різними напрямами волонтерської діяльності;

58-4) затверджує примірний зразок посвідчення волонтера;

58-5) звертається до суду з позовом про позбавлення юридичної особи статусу волонтерської організації за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності;

58-6) здійснює міжнародне співробітництво з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у цій сфері»;

3) у Положенні про Державну міграційну службу України, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 405 «Питання Державної міграційної служби України»:

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності»;

пункт 4 доповнити підпунктом 19-1 такого змісту:

«19-1) реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги біженцям»;

4) у Положенні про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженому Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452 (зі змінами, внесеними Указом від 17 квітня 2013 року № 221):

пункт 3 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності»;

пункт 4 доповнити підпунктом 34-1 такого змісту:

«34-1) реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища»;

5) у Положенні про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженому Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20 «Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій»:

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності»;

пункт 4 доповнити підпунктом 22-1 такого змісту:

«22-1) реалізує в межах своєї компетенції державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру».

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 вересня 2013 року
№ 473/2013
вверх