Документ 472-2005-п, перша редакція — Прийняття від 16.06.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2005 р. N 472
Київ
Про затвердження переліку запасів, які
використовуються з метою виробництва
електроенергії, податковий облік приросту
(убутку) балансової вартості яких здійснюється
за наслідками звітного (податкового) року

Відповідно до пункту 5.9 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік запасів, які використовуються з метою
виробництва електроенергії, податковий облік приросту (убутку)
балансової вартості яких здійснюється за наслідками звітного
(податкового) року, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 1998 р.
N 1579 ( 1579-98-п ) "Про перелік покупних товарів, матеріалів,
сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та залишків
готової продукції, облік приросту (убутку) балансової вартості
яких ведеться за наслідками звітного (податкового) року"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1480);
постанову Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р.
N 385 ( 385-99-п ) "Про доповнення переліку покупних товарів,
матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та
залишків готової продукції, облік приросту (убутку) балансової
вартості яких ведеться за наслідками звітного (податкового) року"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 427);
постанову Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р.
N 2048 ( 2048-99-п ) "Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 1998 р. N 1579" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2235).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2005 р. N 472
ПЕРЕЛІК
запасів, які використовуються з метою
виробництва електроенергії, податковий облік
приросту (убутку) балансової вартості яких
здійснюється за наслідками звітного (податкового) року

------------------------------------------------------------------ Назва запасів | Позначення нормативно-технічної | документації ------------------------------------------------------------------ Ядерне паливо для реакторів типу
ВВЕР-1000, ВВЕР-440, РВПК-1000
Мазут топковий марки М-40, ГОСТ 10585-75
М-40В, М-100В, М-100 компонент
Вугілля, продукти збагачення
вугілля та брикети
------------------------------------------------------------------ Найменування басейну та зон| Марка, клас (родовища) | (за розмірами кусків у | міліметрах) ------------------------------------------------------------------ Вугілля кам'яне з Польщі код УКТЗЕД 2701 19 00 00 ( 2371а-14 )
Вугілля кам'яне з Росії код УКТЗЕД 2701 11 90 00 ( 2371а-14 )
код УКТЗЕД 2701 11 1000 ( 2371а-14 )
Донецький ГР 0-200 енергетичне
ГКО 25-100
ГКОМ 13-100
ГСШ 0-13 збагачене
ОСР 0-200 енергетичне
ДР 0-200
ДКОМ 13-100
ДМСШ 0-25 відсів
ДСШ 0-13 відсів
ДСШ 0-13 збагачене
ДГСШ 0-13 відсів коксівний
ДГР 0-200 енергетичне
ДГК 50-100
ДГКОМ 13-100
ДГ 0-100
ДГ 25-50 концентрат
Г 13-25 концентрат
ДГО 25-50
ДГОМ 13-50
ДГМ 13-25
ДГСШ 0-13 відсів
ДГСШ 0-13 збагачене
ДГ 0-13 концентрат
ТР 0-200
АРШ 0-200
АК 50-100
АКО 25-100
А 0-100
АШ 0-6 концентрат технологічний
АШ 0-13 концентрат
К концентрат 0-100
К концентрат 0-50
Ж концентрат 13-100
Ж концентрат 0-13 енергетичний
Ж концентрат 0-50
Г концентрат 0-13 енергетичний
АО 25-50
АМ 13-25
АС 6-13
АШ 0-6 відсів
АШ 0-6 збагачене
Г концентрат 13-100
Г концентрат 0-100
Г концентрат 0-25 енергетичний
ОС концентрат 0-100 енергетичний
Д концентрат 0-100
Д концентрат 13-100
ДГ концентрат 0-100 енергетичний
ДГ концентрат 13-100 енергетичний
ДГ концентрат 0-25 енергетичний
ДГ концентрат 0-13 енергетичний
Т концентрат 0-100 енергетичний
Т концентрат 13-100
Т концентрат 0-13
промисловий продукт усіх марок
шлам усіх марок
Львівсько-Волинський ДГР 0-200 енергетичний
ГР 0-200 енергетичний
ЖР 0-200 енергетичний
ДГКОМ, ЖКОМ, ГКОМ, 0+10 мм
енергетичний
ДГКОМ, ЖКОМ. ГКОМ 0-10 мм
енергетичний
Придніпровський ІБР 0-200/300/
брикет буровугільний
бій брикету та брикетний дрібняквгору