Документ 470/2013, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2013. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

1. Внести до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 447, такі зміни:

1) у пункті 4:

підпункти 15 і 20 виключити;

підпункт 36 викласти в такій редакції:

«36) реєструє судна в Державному судновому реєстрі України з видачею свідоцтва на право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) та реєструє судна в Судновій книзі України з видачею суднового білета і видає свідоцтва про виключення відповідних суден із Державного суднового реєстру України та Суднової книги України (крім риболовних суден) у порядку, визначеному законодавством»;

підпункт 37 викласти в такій редакції:

«37) здійснює контроль держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що плавають під прапором України, незалежно від форми власності (крім риболовних суден) та веде облік таких суден»;

у підпунктах 38, 40, 56 слово «довкілля» замінити словами «навколишнього природного середовища»;

підпункт 55 доповнити словами «та їх дублікати»;

підпункт 57 викласти в такій редакції:

«57) здійснює виключення суден із Державного суднового реєстру України та Суднової книги України»;

доповнити пункт підпунктами 58-1, 58-2, 58-3 такого змісту:

«58-1) видає в установленому порядку обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з безпеки судноплавства та здійснює контроль за виконанням таких приписів;

58-2) здійснює видачу посвідчення судноводія малого/маломірного судна, торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами України, посвідчення державного морського лоцмана, посвідчення лоцмана - оператора служби регулювання руху суден;

58-3) видає розпорядження про усунення суб'єктами господарювання порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг із перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом»;

2) у тексті Положення слова «Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України» в усіх відмінках замінити словами «Міністр інфраструктури України» у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 вересня 2013 року
№ 470/2013
вгору