Документ 47/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - 5067-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР,
2013, N 24, ст.243 }
Про внесення доповнення до статті 22
Закону України "Про зайнятість населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 9, ст. 42 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац третій пункту 2 статті 22 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст.170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 2, ст.3) після слів "всіх форм власності" доповнити словами
"(крім сільськогосподарських підприємств)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 1996 року
N 47/96-ВРвгору