Document 469/2006, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2014, on the basis - 498/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 498/2013 ( 498/2013 ) від 02.09.2013 }
Про військово-адміністративний
поділ території України

Відповідно до пункту 17 статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та частини третьої статті 2 Закону України "Про
оборону України" ( 1932-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити військово-адміністративний поділ території
України (додається).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити врахування
затвердженого цим Указом військово-адміністративного поділу
території України під час планування заходів з оборони держави,
мобілізаційної підготовки, вирішення питань мобілізації та
територіальної оборони України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2006 року
N 469/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 червня 2006 року N 469/2006
Військово-адміністративний
поділ території України
Загальні положення
1. Військово-адміністративний поділ території України - це
розмежування території держави на військово-адміністративні зони в
інтересах забезпечення оборони України.
Військово-адміністративний поділ території України (далі -
військово-адміністративний поділ) визначає територіальний розподіл
повноважень та відповідальності органів військового управління
Збройних Сил України у сфері оборони держави на суші, на воді та у
повітряному просторі.
2. Основою для здійснення військово-адміністративного поділу
є:
адміністративно-територіальний устрій України;
відомості про характер можливих воєнних конфліктів та основні
реальні і потенційні загрози національній безпеці у воєнній сфері;
функції та завдання Збройних Сил України, інших військових
формувань і правоохоронних органів у мирний та воєнний час, дані
про стан і перспективи їх розвитку;
дані про стан і перспективи розвитку військової
інфраструктури.
3. Територія України поділяється на такі
військово-адміністративні зони:
військово-сухопутні - для поділу суші (далі - сухопутна
територія);
військово-повітряні - для поділу повітряного простору;
військово-морські - для поділу територіального моря і
внутрішніх вод України у Чорному морі, внутрішніх вод України в
Азовському морі та Керченській протоці.
Межі військово-адміністративних зон, що проходять по лінії
державного кордону України з державами, з якими не завершено
укладення міжнародних договорів щодо державних кордонів, тимчасово
визначаються з урахуванням лінії проходження державного кордону
колишнього СРСР та кордону колишньої Української РСР із союзними
республіками.
Сухопутна територія України
4. Сухопутна територія України поділяється на чотири
військово-сухопутні зони, межі яких встановлюються по зовнішній
лінії адміністративних меж (у тому числі по лінії державного
кордону) Автономної Республіки Крим та областей України, що
входять до відповідної зони.
Військово-сухопутні зони є зонами відповідальності органів
військового управління Сухопутних військ Збройних Сил України та
Військово-Морських Сил Збройних Сил України і включають територію:
зона відповідальності Західного оперативного командування -
Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької і
Чернівецької областей;
зона відповідальності Південного оперативного командування -
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської,
Луганської, Миколаївської, Одеської і Херсонської областей;
зона відповідальності територіального управління "Північ" -
Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Харківської,
Черкаської і Чернігівської областей та міста Києва;
зона відповідальності командування Військово-Морських Сил
Збройних Сил України - Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя.
Повітряний простір України
5. Повітряний простір України поділяється на три
військово-повітряні зони, межами яких є умовні вертикальні
поверхні, що проходять по лінії державного кордону України на
суші, морі, річках, озерах, інших водоймах та по прямих лініях між
визначеними населеними пунктами, а також по зовнішніх межах
визначених населених пунктів.
Військово-повітряні зони є зонами відповідальності органів
військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України, межі
яких встановлюються:
зона відповідальності повітряного командування "Захід" - по
прямій лінії від села Кам'яне Рокитнівського району Рівненської
області до найближчої точки державного кордону України з
Республікою Білорусь, по лінії державного кордону України з
Республікою Білорусь, Республікою Польща, Словацькою Республікою,
Угорською Республікою, Румунією, Республікою Молдова до точки
державного кордону України, що є найближчою до міста Сокиряни
Чернівецької області, по прямій лінії від цієї точки до міста
Сокиряни та від міста Сокиряни по прямих лініях до села Кам'яне
через місто Полонне Хмельницької області, а також по межах
зазначених населених пунктів, що включаються до цієї зони;
зона відповідальності повітряного командування "Центр" - від
села Кам'яне Рокитнівського району Рівненської області по прямих
лініях до міста Сокиряни Чернівецької області через місто Полонне
Хмельницької області, по межах зазначених населених пунктів, що не
враховують включення їх території у цю зону, від міста Сокиряни по
прямій лінії до найближчої точки державного кордону України з
Республікою Молдова, по лінії державного кордону України з
Республікою Молдова до села Тимкове Кодимського району Одеської
області та від села Тимкове по прямих лініях до села Новий Азов
Генічеського району Херсонської області через місто Гайворон
Кіровоградської області, село Інгулець Широківського району
Дніпропетровської області, місто Кам'янка-Дніпровська Запорізької
області, по межах зазначених населених пунктів, територія яких
включається до цієї зони, межі міста Керч, що враховує виключення
його території з цієї зони, і від міста Керч по прямій лінії до
найближчої точки державного кордону України з Російською
Федерацією, по лінії державного кордону України з Російською
Федерацією та Республікою Білорусь до точки державного кордону
України, що є найближчою до села Кам'яне Рокитнівського району
Рівненської області, по прямій лінії від цієї точки до села
Кам'яне та по межі, що не враховує включення його території у
зазначену зону;
зона відповідальності повітряного командування "Південь" - по
межі села Тимкове Кодимського району Одеської області, що враховує
виключення його території з цієї зони, по лінії державного кордону
України з Республікою Молдова, Румунією, по лінії державного
кордону у територіальному морі України у Чорному морі до точки
державного кордону, що є найближчою до міста Керч, по прямій лінії
від цієї точки до міста Керч, по його межі, що враховує включення
його території у цю зону, і від міста Керч по прямих лініях до
села Тимкове Кодимського району Одеської області, через село Новий
Азов Генічеського району Херсонської області, місто
Кам'янка-Дніпровська Запорізької області, село Інгулець
Широківського району Дніпропетровської області, місто Гайворон
Кіровоградської області та по межах зазначених населених пунктів,
територія яких виключається з цієї зони.
Територіальне море і внутрішні води України
6. Територіальне море і внутрішні води України у Чорному
морі, внутрішні води України в Азовському морі і Керченській
протоці поділяються на дві військово-морські зони відповідальності
командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України:
Чорноморська - територіальне море і внутрішні води України у
Чорному морі;
Азовська - внутрішні води України в Азовському морі і
Керченській протоці.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКon top