Документ 468-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.02.2012, підстава - 1408-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 13 травня 2009 р. N 468
Київ
 
Про затвердження Порядку
етикетування харчових продуктів,
які містять генетично модифіковані організми
або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

 
     Відповідно до статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ), статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ) і статті 38 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Вступна частина постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }
 
     1. Затвердити Порядок етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, що додається.
 
     2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2009 року.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 33

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. N 468
 
ПОРЯДОК
етикетування харчових продуктів,
які містять генетично модифіковані організми
або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг

 
     1. Цей Порядок визначає вимоги щодо етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг в Україні.
 
     2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
 
     харчовий продукт, який містить генетично модифіковані організми, - це такий харчовий продукт, який повністю або окремі його складники містять генетично модифіковані організми, вміст яких становить понад 0,9 відсотка; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }
 
     харчовий продукт, вироблений з використанням генетично модифікованих організмів, - це такий харчовий продукт, який не містить генетично модифікованих організмів, але повністю або частково вироблений з використанням сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих організмів в якій становив понад 0,9 відсотка. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }
 
     Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ).
 
     3. Етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми обсягом понад 0,9 відсотка або вироблені із сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих організмів у якій становить понад 0,9 відсотка, повинне проводитися їх виробником (постачальником) із зазначенням відповідної інформації.
 
     У переліку складників харчового продукту після найменування кожного з тих, що містять генетично модифіковані організми чи вироблені з їх використанням, у дужках виконується напис "(генетично модифікований)", "(містить генетично модифікований організм)" або "(вироблений з генетично модифікованого організму)" із зазначенням найменування організму або до кожного такого складника робиться відповідна виноска. Напис виконується таким самим шрифтом, що і перелік складників.
 
     Для харчових продуктів, що містять один складник, напис "(генетично модифікований)", "(містить генетично модифікований організм)" або "(вироблений з генетично модифікованого організму)" із зазначенням найменування організму виконується на етикетці шрифтом розміру не менш як 2 міліметри.
{ Пункт 3 Порядку в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }
 
     4. Етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і реалізуються без упаковки або з упаковкою, найбільша площа поверхні якої становить менш як 10 кв. сантиметрів, здійснюється продавцем шляхом проставлення відповідної позначки згідно з пунктом 3 цього Порядку на ярликах поряд з назвою харчового продукту або на пакувальному матеріалі шрифтом розміру не менш як 2 міліметри.
{ Пункт 4 Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }
 
     5. Етикетування харчових продуктів, які не містять генетично модифіковані організми або вміст яких становить менш як 0,1 відсотка, може бути здійснено добровільно з виконанням напису "Без ГМО".
{ Пункт 5 Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009, N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
 
     6. Харчові продукти, які містять генетично модифіковані організми обсягом понад 0,9 відсотка або вироблені із сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих організмів у якій становить понад 0,9 відсотка, на яких не виконано відповідний напис згідно з цим Порядком, підлягають вилученню з обігу.
{ Пункт 6 Порядку в редакції Постанови КМ N 661 ( 661-2009-п ) від 01.07.2009 }вгору