Документ 467/2001, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо вдосконалення
соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями

З метою дальшого вдосконалення організаційного і правового
забезпечення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям разом з органами місцевого
самоврядування:
завершити створення мережі районних, міських, районних у
містах центрів соціальних служб для молоді, сприяти
укомплектуванню їх кваліфікованими кадрами, не допускати
скорочення чисельності працівників зазначених центрів;
розробити заходи щодо підвищення ефективності діяльності
центрів соціальних служб для молоді та поліпшення їх
матеріально-технічного забезпечення;
передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету
України та місцевих бюджетів на 2002 і наступні роки збільшення
видатків, спрямованих на реалізацію програм і заходів центрів
соціальних служб для молоді.
2. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України розробити порядок здійснення працівниками центрів
соціальних служб для молоді соціального інспектування з метою
забезпечення супроводу неблагополучних сімей.
3. Рекомендувати Академії педагогічних наук України разом з
Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України,
Українським державним центром соціальних служб для молоді створити
з метою розроблення та апробації теоретичних засад соціальної
роботи з дітьми, молоддю та сім'ями науково-методичний центр
соціальної роботи.
4. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України, Українському державному центру
соціальних служб для молоді розробити комплекс заходів щодо
поширення соціальної рекламної інформації з питань здорового
способу життя та профілактики негативних проявів у дитячому та
молодіжному середовищі.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 червня 2001 року
N 467/2001вгору