Документ 467-2009-п, перша редакція — Прийняття від 13.05.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 травня 2009 р. N 467
Київ
Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі
вищих військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити:
до 1 вересня 2009 р. військовий коледж сержантського складу
Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут";
до 1 вересня 2010 р. військові коледжі сержантського складу в
складі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут" і Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка.
2. Реорганізувати до 1 вересня 2009 року:
Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, вивівши його із складу
Національного університету "Львівська політехніка", шляхом
перетворення в Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного (м. Львів) з утворенням в її складі військового
коледжу сержантського складу;
Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки
інститут імені П.С. Нахімова шляхом перетворення в Академію
військово-морських сил імені П.С. Нахімова (м. Севастополь) з
утворенням в її складі військово-морського коледжу старшинського
складу.
3. Вивести до 1 вересня 2009 р. факультет військової
підготовки із складу Подільського державного аграрно-технічного
університету з передачею до складу Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
4. Ліквідувати до 1 вересня 2010 р. відділення військової
підготовки васильківського коледжу Національного авіаційного
університету.
5. Витрати, пов'язані з виконанням пунктів 1-4 цієї
постанови, здійснити у межах коштів, передбачених у державному
бюджеті для Міністерства оборони на відповідний рік.
6. Установити, що слухачі, курсанти, студенти, зокрема ті, що
навчаються за програмою офіцерів запасу, вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що реорганізовуються або ліквідовуються,
продовжують навчання в новоутворених або реорганізованих вищих
військових навчальних закладах та військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів.
7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
16 жовтня 1995 р. N 820 ( 820-95-п ) "Про створення Української
військово-медичної академії" та від 26 липня 2001 р. N 866
( 866-2001-п ) "Про військову підготовку громадян України за
програмою підготовки офіцерів запасу" зміни, що додаються.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1303 ( 1303-2007-п )
"Про реорганізацію Української військово-медичної академії"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3157).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. N 467
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 1995 р. N 820 ( 820-95-п )
та від 26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 жовтня
1995 р. N 820 ( 820-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 65):
1) в абзаці першому пункту 1 слова "у складі
Військово-медичного інституту, Науково-дослідного інституту
проблем військової медицини, Головного військового клінічного
госпіталю, Центральної стоматологічної поліклініки, Центральної
санітарно-епідеміологічної лабораторії, Центральної
судово-медичної лабораторії Міністерства оборони, а також
центральних і головних лікувальних закладів Служби безпеки,
Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах
охорони державного кордону" виключити;
2) пункти 2 і 6 виключити.
2. У переліку вищих навчальних закладів, студенти яких
проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів
запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 868)
( 868-2002-п ), - із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025 ( 1025-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2144) і від
15 листопада 2006 р. N 1595 ( 1595-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р. , N 46, ст. 3079):
1) у розділі I:
а) включити такі заклади:
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(м. Львів);
Академія Військово-Морських Сил імені П.С. Нахімова
(м. Севастополь);
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка;
Державна льотна академія України (м. Кіровоград);
Національний університет біоресурсів і природокористування
України (м. Київ);
Національний університет водного господарства та
природокористування (м. Рівне);
Одеський державний екологічний університет;
Одеська національна морська академія;
Одеська національна юридична академія;
Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля (м. Луганськ);
Національний університет державної податкової служби України
(м. Ірпінь);
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича;
б) виключити такі заклади:
Національний університет "Львівська політехніка";
Севастопольський військово-морський інститут імені
П.С. Нахімова;
Подільська державна агротехнічна академія
(м. Кам'янець-Подільський);
2) у розділі 2:
в) включити такі заклади:
Національний університет "Львівська політехніка";
Подільський державний аграрно-технічний університет
(м. Кам'янець-Подільський);
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського (м. Одеса);
г) виключити такі заклади:
Державна льотна академія України (м. Кіровоград);
Національний аграрний університет України (м. Київ);
Національний університет водного господарства та
природокористування (м. Рівне);
Одеський державний екологічний університет;
Одеська національна морська академія;
Одеська національна юридична академія;
Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля (м. Луганськ);
Національна академія державної податкової служби України
(м. Ірпінь).вгору