Про фінансування дорожнього господарства в 1997 році
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.1997466
Документ 466-97-п, поточна редакція — Редакція від 08.06.1998, підстава - 234-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 1997 р. N 466
Київ
Про фінансування дорожнього господарства
в 1997 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 234 ( 234-98-п ) від 02.03.98,
N 828 ( 828-98-п ) від 08.06.98 )
Відповідно до Закону України від 19 квітня 1997 р. "Про
внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування"
( 221/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що відрахування та збори на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування у 1997 році провадяться і використовуються згідно з
Порядком збору та використання коштів для фінансування витрат,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням
автомобільних доріг загального користування, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. N 83
( 83-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 83), із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 1 червня 1993
р. N 390 (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 225), від 25 грудня 1993
р. N 1063 (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 104), від 4 червня 1994
р. N 367 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 237), від 9 березня 1995
р. N 168 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 133) та розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1994 р. N 693. ( Продовжити дію пункту 1 на 1998 рік згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-98-п ) від 02.03.98 )
2. Установити, що 85 відсотків коштів, відрахованих згідно із
статтею 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього
господарства України" ( 1562-12 ) на рахунки відповідних дорожніх
організацій, зараховуються ними до 15 числа місяця, що настає за
звітним кварталом, до доходів та видатків бюджету Автономної
Республіки Крим, відповідних обласних бюджетів та бюджету міста
Севастополя, а 15 відсотків - до доходів і видатків Державного
бюджету України.
Кошти, відраховані суб'єктами господарської діяльності на
фінансування дорожнього господарства згідно із статтями 5 - 8
зазначеного Закону, зараховуються корпорацією "Укравтодор" до
доходів і видатків Державного бюджету України. ( Продовжити дію пункту 2 на 1998 рік згідно з Постановою КМ N
234 ( 234-98-п ) від 02.03.98 )
( Продовжити дію пункту 2 (крім абзацу другого пункту 2) на 1998
рік згідно з Постановою КМ N 828 ( 828-98-п ) від 08.06.98 )
3. Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати
відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання автомобільних доріг загального користування здійснюється
державними податковими органами. ( Продовжити дію пункту 3 на 1998 рік згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-98-п ) від 02.03.98 )
4. Міністерству фінансів разом з Українською державною
корпорацією по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних
доріг розробити і в установленому порядку затвердити механізм
управління коштами, що згідно із законодавством надходять до
Державного та місцевих бюджетів на фінансування витрат, пов'язаних
з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням
автомобільних доріг загального користування.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.34вгору