Документ 466-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. № 466
Київ

Про внесення змін до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444; 2008 р., № 51, ст. 1693; 2011 р., № 20, ст. 829; 2012 р., № 3, ст. 89, № 7, ст. 249, № 91, ст. 3681; 2013 р., № 96, ст. 3552; 2014 р., № 70, ст. 1959), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 466

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад

1. У пункті 6:

1) абзац перший після слів “забезпечуються путівками” доповнити словами і цифрами “строком на 18-21 день”.

2) абзац другий після слів “забезпечуються санаторно-курортним лікуванням” доповнити словами і цифрами “строком на 18-21 день”.

2. Абзаци перший і другий пункту 7, пункти 8 і 9 після слів “забезпечуються путівками” доповнити словами і цифрами “строком на 18-21 день”.

3. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

“I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок;”.

4. В абзаці першому пункту 13 слова і цифри “постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. № 800 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 831)” замінити словами і цифрами “постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 1009)”.

5. Пункт 14 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі коли особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

У разі відмови особи від путівки складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики.”.

6. В абзаці п’ятому пункту 17 цифри “45” замінити цифрами “35”.

7. Пункти 20 і 20 замінити пунктом 20 такого змісту:

“20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснює Мінсоцполітики.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад подають щокварталу до 5 числа наступного місяця відповідно Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій звіти про чисельність осіб, які одержали санаторно-курортні путівки у звітному місяці, для їх узагальнення та подання до 10 числа Мінсоцполітики.

Форма звіту затверджується Мінсоцполітики.”.вгору