Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045
Постановление Кабинета Министров Украины от 03.07.2013466
Документ 466-2013-п, действует, текущая редакция — Принятие от 03.07.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.07.2013. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 466
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2215; 2009 р., № 61, ст. 2173, № 90, ст. 3048, № 92, ст. 3110; 2010 р., № 11, ст. 536; 2011 р., № 11, ст. 492, № 54, ст. 2147, № 61, ст. 2429, № 75, ст. 2810; 2012 р., № 13, ст. 482, № 34, ст. 1261, № 54, ст. 2165, № 84, ст. 3395) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 466

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045

1. Доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:

“3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати малозабезпеченим громадянам, інвалідам, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій, ветеранам праці, одиноким матерям (батькам), багатодітним сім’ям, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильською катастрофи, допомогу у видаленні аварійних, сухостійних і фаутних дерев на їх присадибних ділянках.”.

2. У Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі - заявник).

Після надходження заяви компетентний орган утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі - комісія), до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а у разі потреби - балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень.

Під час формування складу комісії компетентний орган протягом двох днів після надходження заяви надсилає запити до територіального органу Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень, щодо можливості їх участі в роботі комісії.

Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації у п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають компетентному органу в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до складу комісії.

Після надходження повідомлень компетентний орган протягом трьох днів затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від участі представників територіального органу Держекоінспекції та заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких представників.

У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.

Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті.

Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу Держекоінспекції.

Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.

Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.”;

2) пункт 4-1 виключити;

3) абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:

“будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;”.вверх