Документ 466-XIV, перша редакція — Прийняття від 03.03.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про фіксований сільськогосподарський податок"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.112 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст.39) такі зміни:
 
     1) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
 
     "Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:
     для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5;
     для багаторічних насаджень - 0,3";
 
     2) частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
 
     "Для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях, ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:
     для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3;
     для багаторічних насаджень - 0,1".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли з 1 січня 1999 року.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 3 березня 1999 року
N 466-XIVвгору