Документ 465-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.07.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. № 465
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 1 жовтня 2014 р. № 518

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151, № 82, ст. 2330, № 85, ст. 2393, № 90, ст. 2581, № 97, ст. 2782; 2015 р., № 22, ст. 603, № 38, ст. 1143) і від 1 жовтня 2014 р. № 518 “Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 82, ст. 2330; 2015 p., № 12, ст. 314) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 465

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 1 жовтня 2014 р. № 518

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117:

1) абзац восьмий підпункту 1 викласти у такій редакції:

“технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту;”;

2) підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“виробів підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, їх післягарантійного ремонту та заміни приймальної гільзи (куксоприймача);”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518:

1) пункт 4 постанови після слів “функціональні можливості кінцівок” доповнити словами “, та у разі необхідності їх супроводжуючих осіб”;

2) у Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

абзаци перший і другий викласти у такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших утворених відповідно до законів військових формувань, Держприкордонслужби, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, які внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпечення її проведення (здійснення заходів, пов’язаних із попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок), протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні (далі - протезування (ортезування), заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності у вигляді надання їм грошової допомоги шляхом безготівкового перерахування коштів:

закордонним підприємствам, установам та організаціям, в яких здійснюватиметься протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності (далі - закордонні надавачі спеціалізованої допомоги);”;

в абзаці шостому пункту 2 слово “висновок” замінити словом “рішення”;

пункт 3 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Учасник антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, під час первинного протезування забезпечується у разі потреби лікувально-тренувальним протезом підприємством, що відповідає вимогам, визначеним пунктом 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146), на строк, необхідний для формування кукси (від одного до дванадцяти місяців).”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

у пункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

“Право на отримання зазначеної грошової допомоги на протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном, заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності може бути використано учасником антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, лише один раз.”;

в абзаці третьому цифри “500” замінити цифрами “900”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому Комісією прийнято рішення щодо доцільності протезування (ортезування) за кордоном учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

в абзаці шостому слова “одного місяця” замінити словами “трьох місяців”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Оплата вартості заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу, яким забезпечено учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється шляхом перерахування коштів:

Службою - закордонному надавачу спеціалізованої допомоги на підставі актів про заміну приймальної гільзи (куксоприймача) або здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу;

Фондом соціального захисту інвалідів на території України - підприємству, що відповідає вимогам, визначеним абзацом тринадцятим пункту 3 цього Порядку, на підставі акта приймання-передачі робіт (надання послуг).”;

пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“До грошової допомоги, зазначеної в пункті 1 цього Порядку, що надається учаснику антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, не включаються витрати на оплату банківських послуг.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.вгору