Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012465
Документ 465-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. № 465
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 “Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 33, ст. 1229) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 465

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343

1. У постанові:

1) абзац третій пункту 1 постанови виключити;

2) додаток до постанови виключити.

2. У Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 після слів “в об’єктах незавершеного будівництва” доповнити словами “або не реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 року”;

2) в абзаці другому пункту 2 слова “і фінансування будівництва об’єктів” замінити словами “, фінансування будівництва об’єктів та придбання житла”;

3) у пункті 4:

слова “незавершеного будівництва” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Право власності на житло в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 року, реєструється в установленому порядку за замовниками (управителями).”;

4) абзац п’ятий пункту 5 викласти у такій редакції:

“обов’язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 відсотків вартості житла. За бажанням позичальника розмір такого внеску може бути збільшено. Як перший внесок можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі та розрахункової вартості квартири;”;

5) у пункті 6:

друге речення абзацу першого викласти у такій редакції:

“Часткова компенсація процентів надається позичальникам (насамперед тим, які перебувають на квартирному обліку, та молодим сім’ям, що мають дітей) за таких умов:”;

в абзаці третьому слова “з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати п’ятикратного” замінити словами “не повинен перевищувати десятикратного”;

6) абзац другий пункту 7 викласти у такій редакції:

“Розрахункова вартість житла встановлюється з урахуванням місця проживання громадян у розмірі:”;

7) у пункті 9:

в абзаці першому слова “та банку” виключити;

абзац восьмий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців.”;

8) абзац четвертий пункту 10 виключити;

9) у пункті 11:

в абзаці четвертому слова “з розрахунку на одну особу” виключити, а слово “п’ятикратний” замінити словом “десятикратний”;

абзац п’ятий виключити;

10) абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції:

“Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він зобов’язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.”;

11) абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції:

“15. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує відповідно до затвердженого плану асигнувань розподіл бюджетних коштів, передбачених для часткової компенсації процентів, серед регіонів пропорційно кількості населення, яке проживає на відповідній території, та може коригувати його за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно до потреб регіонів.”.вгору