Документ 464-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 липня 2017 р. № 464
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 і від 1 серпня 2007 р. № 993

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 “Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 453; 2008 р., № 100, ст. 3338) і від 1 серпня 2007 р. № 993 “Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 57, ст. 2290; 2012 р., № 52, ст. 2079; 2014 р., № 82, ст. 2326) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 464

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 і від 1 серпня 2007 р. № 993

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200:

1) абзац другий пункту 1 після слів “п’ять років” доповнити словами “, крім випадків видачі ліцензій на конкурсних або тендерних засадах”;

2) абзац четвертий пункту 2 після слів “кожний наступний рік” доповнити словами “, крім випадків видачі ліцензій на конкурсних або тендерних засадах”;

3) у розмірах плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених зазначеною постановою:

доповнити розміри пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. Стільниковий радіозв’язок

2510-2545 МГц
2565-2570 МГц
2630-2665 МГц
2685-2690 МГц

1 059 260

усі регіони”;

примітку до розмірів доповнити абзацом такого змісту:

“Розміри плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджені пунктом 15-1 цих розмірів, застосовуються для встановлення мінімального розміру плати за видачу ліцензій на конкурсних або тендерних засадах із строком дії 15 років.”.

2. У Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 993:

1) абзац сьомий пункту 2 після слів “Про радіочастотний ресурс України” доповнити словами “(далі - Закон)”;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “на умовах конкурсу або тендеру (далі - конкурс), переможець конкурсу” замінити словами “на конкурсних або тендерних засадах (далі - конкурсні засади), переможець конкурсу або тендеру (далі - конкурс)”;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Фінансування вартості конверсії здійснюється за рахунок її ініціатора на підставі укладеного договору конверсії.

У разі коли конверсії підлягає смуга радіочастот, на яку видача ліцензії здійснюється на конкурсних засадах, проект договору конверсії додається до умов конкурсу та є їх невід’ємною частиною.”;

4) пункти 9-11 викласти в такій редакції:

“9. У разі надходження заяви від користувача (користувачів) радіочастотного ресурсу про намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) певної смуги радіочастот з метою забезпечення впровадження перспективної чи подальшого розвитку діючої радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України НКРЗІ приймає рішення про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних засадах, у якому визначає:

1) суб’єктів конверсії та радіотехнології, які застосовуються у заявлених для вивільнення смугах радіочастот;

2) регіони, в яких передбачається проведення конверсії;

3) строк проведення заходів з конверсії;

4) інші необхідні заходи.

Заява про намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) смуги радіочастот подається за формою згідно з додатком.

Рішення НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його прийняття опубліковується на веб-сайті НКРЗІ та його копія надсилається суб’єкту (суб’єктам) конверсії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Протягом 14 календарних днів після опублікування рішення НКРЗІ кожен суб’єкт конверсії готує та подає НКРЗІ план конверсії, до якого додається розрахунок вартості конверсії з необхідним обґрунтуванням та документальним підтвердженням. Вартість конверсії не може перевищувати 25 відсотків розміру плати за видачу ліцензії, розрахованого згідно з розмірами плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 453), для встановлення мінімального розміру плати за видачу ліцензій на конкурсних засадах із строком дії 15 років. До зазначеного розрахунку не можуть включатися витрати з розширення радіомережі або забезпечення виконання нею додаткових функцій, інші витрати, які безпосередньо не пов’язані із конверсією.

10. Протягом 10 днів НКРЗІ розглядає за участю суб’єкта конверсії план конверсії щодо змісту заходів, вартості робіт, порядку і строку проведення конверсії і приймає рішення стосовно затвердження плану конверсії.

Копія рішення НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його прийняття надсилається суб’єкту конверсії рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суб’єкт конверсії протягом 30 робочих днів після отримання копії рішення подає НКРЗІ заяву про переоформлення ліцензії на підставі пункту 4 частини першої статті 34 Закону або заяву про анулювання ліцензії на підставі пункту 1 частини першої статті 38 Закону залежно від радіочастотного ресурсу України, який підлягає конверсії.

Рішення НКРЗІ про задоволення таких заяв вводиться в дію не раніше дня виконання договору конверсії.

У разі неукладення зазначеного договору конверсії рішення НКРЗІ про переоформлення чи анулювання відповідної ліцензії скасовується НКРЗІ.

11. Для отримання ліцензії на конкурсних засадах ініціатор і суб’єкт конверсії повинні протягом семи днів після оголошення переможця конкурсу поінформувати НКРЗІ про укладення договору конверсії.

У випадку якщо ініціатор і суб’єкт конверсії є однією особою, договір конверсії не укладається і рішення НКРЗІ про задоволення заяви про переоформлення ліцензії на підставі пункту 4 частини першої статті 34 Закону або заяви про анулювання ліцензії на підставі пункту 1 частини першої статті 38 Закону залежно від радіочастотного ресурсу, який підлягає конверсії, набирає чинності з дня отримання такою особою у встановленому Законом та умовами конкурсу порядку нової ліцензії.”;

5) в абзаці другому пункту 15 слова “Закону України “Про радіочастотний ресурс України” замінити словом “Закону”;

6) абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

“16. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору протягом семи днів після оголошення його результатів НКРЗІ приймає рішення про скасування результатів конкурсу.”;

7) пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Після виконання договору конверсії її суб’єкт протягом трьох робочих днів інформує НКРЗІ.”;

8) доповнити Порядок додатком такого змісту:


“Додаток
до Порядку

ЗАЯВА
про намір вивільнити у визначеному регіоні (регіонах) смуги радіочастот”.вгору