Документ 4631-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2012

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про План заходів щодо реалізації положень Висновку № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи та Резолюції № 1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.25)

У зв’язку з необхідністю забезпечити завершення виконання положень Висновку № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи та реалізацію рекомендацій, висловлених у Резолюції № 1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні", Верховна Рада України постановляє:

1. Взяти до відома Указ Президента України "Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї" від 25 січня 2012 року № 31/2012, що започатковує формування складу Конституційної Асамблеї з метою підготовки змін до Конституції України, організації її широкого обговорення, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), та рішення Президента України про створення робочої групи, головним завданням якої є напрацювання пропозицій щодо реалізації рекомендацій зазначеної Резолюції.

2. Комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання:

прискорити з урахуванням строків, передбачених Регламентом Верховної Ради України, підготовку проекту Кримінального процесуального кодексу України;

при підготовці до розгляду відповідних законопроектів уважно аналізувати рекомендації, відображені в Резолюції № 1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні";

забезпечити оперативне опрацювання законопроектів, спрямованих на реформування кримінальної юстиції відповідно до обов’язків та зобов’язань України перед Радою Європи;

посилити контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію положень Висновку № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи та Резолюції № 1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні".

3. Рекомендувати всім політичним силам, представленим у Верховній Раді України, депутатським фракціям/депутатській групі долучитися до участі у роботі Конституційної Асамблеї, зокрема з метою реалізації рекомендацій, що містяться у зазначеній Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

забезпечити розробку проектів законів України про адвокатуру та про прокуратуру з урахуванням перехідних положень проекту Кримінального процесуального кодексу України з метою подання на розгляд Верховної Ради України;

створити міжвідомчу робочу групу з метою здійснення аналізу досвіду держав - членів Ради Європи з питань розмежування політичної та кримінальної відповідальності та застосування правових норм, аналогічних закріпленим у статтях 364 та 365 Кримінального кодексу України, норм кримінального законодавства, виборчого законодавства, регулювання судової системи, діяльності політичних партій та на основі цього підготувати відповідні пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, обумовлених європейськими стандартами та висновками Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).

5. Рекомендувати органам державної влади України прискорити виконання Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року № 24/2011.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
11 квітня 2012 року
№ 4631-VI
вгору